Miroslav Mašek

Miroslav Mašek

Miroslav Mašek (14. 2. 1922-5. 5. 1945), jedna z obětí květnového povstání v roce 1945 v Čelákovicích, absolvoval na naší škole roku 1941. Jeho smrt na místě, kde spolu se svým přítelem Zdeňkem Austem (1921-5. 5. 1945) oba padli při plnění strážního úkolu, připomíná po stavbě nového železničního mostu přes Labe na jeho levém břehu obnovený pomník.

Miroslav Mašek se narodil Bohumilu a Antonii Maškovým 14. února 1922. Maškovi bydleli v Čelákovicích v ulici Boženy Němcové, čp. 809. Antonie Mašková pracovala jako dámská krejčová, otec byl původním povoláním obchodník. Z důvodu svého studia na Reálném gymnáziu v Nymburce bydlel M. Mašek od 20. dubna 1938 u Antonína Typlta, zámečníka Československých drah, v Masarykově ulici čp. 479 v Nymburce, aby nemusel denně dojíždět. Po maturitě v roce 1941 se vrátil do Čelákovic, kde strávil válečná léta. Miroslav Mašek také nebyl během svého studia klasifikován z předmětu náboženství s tím, že docházel na soukromé hodiny, protože se hlásil k Církvi československé (husitské). Miroslav Mašek byl nadšeným sportovcem a zapojoval se zejména do oddílu volejbalu TJ Sokol Čelákovice.

V době českého květnového povstání proti nacistické okupaci v pátek 4. května 1945 v Čelákovicích v domě odborného učitele měšťanské školy chlapecké Václava Grafnettera, vedoucího protifašistického odboje ve městě, poprvé zasedal revoluční národní výbor. Jednal se o aktuální válečné situaci. Mimo jiné bylo nezbytné zabezpečit a střežit důležité objekty v Čelákovicích i v okolí. Na trati z Lysé nad Labem do Prahy navíc na konci druhé světové války stály souvisle na jedné z obou kolejí železniční vagóny v celém úseku Lysá až Horní Počernice. Těchto asi 1 300 vagónů, které tu byly už od ledna 1945, bylo naloženo nejrůznějším vojenským, zdravotnickým a civilním materiálem. Revoluční národní výbor sestavil strážní oddíl a pověřil jej od 5. května střežením odstavených železničních vagónů. Oddíl posílili i dva mladí muži: Zdeněk Aust z Čelákovic a také absolvent nymburského gymnázia Miroslav Mašek. Tato jejich dobrovolná služba se jim stala osudnou. Padli kolem deváté hodiny ranní u železničního mostu v místě, kde tehdy stála dřevěná strážní bouda. Nečekaně se k nim pěšky po mostě přiblížili dva němečtí příslušníci SS a bez varování po nich začali střílet. Oba mladíci byli na místě mrtví a navíc byl ještě postřelen štábní strážmistr Josef Svoboda - četník, který jim na hlídce velel.

V úterý 8. května se odpoledne konal pohřeb obou padlých, kteří hned prvního revolučního dne v Čelákovicích ztratili život. Z budovy měšťanské školy, kde byla jejich těla vystavena v rakvích, obklopených množstvím věnců, vyšel v 16 hodin pohřební průvod na nový hřbitov, kde byli oba mladí hrdinové uloženi do čestného hrobu za veliké účasti občanů města. Při církevních obřadech promluvili římskokatolický děkan P. Svoboda a československý (husitský) farář P. Komada.

Jedna z ulic ve čtvrti Jiřina dnes nese jméno Miroslava Maška. Volejbalový klub v Čelákovicích pořádal v minulosti od roku 1947 každoroční turnaj ve volejbale s názvem Memoriál Miroslava Maška. V roce 1995 se konal už jeho 48. ročník.

Zdroje:

1939(40) Sokol Čelákovice: volejbalové mužstvo. Online. In: Volejbalový sportovní club Čelákovice z. s. 2019. Dostupné z: http://volejbal.celakovice.cz/historie/images/1939-50/html/2.html. [cit. 2024-06-04].

DOLEJSKÝ, Martin, Život a odbojová činnost Václava Grafnettera, in: Studie a zprávy 5, 2015, s. 169 - 176.

HORYNOVÁ, Gabriela. Nymburské oběti druhé světové války [online]. Hradec Králové, 2017 [cit. 2024-06-04]. Dostupné z: https://theses.cz/id/2if9fd/. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.

HORYNOVÁ, Gabriela. Oběti druhé světové války z řad bývalých žáků Gymnázia Nymburk. Nymburk, 2012. Maturitní práce. Gymnázium Nymburk. Vedoucí práce Mgr. Miroslav Soukup.

Maškův memorial: tabulka vítězů v jednotlivých ročnících (1978-1995). Online. In: Volejbalový sportovní club Čelákovice z. s. 2019. Dostupné z: http://volejbal.celakovice.cz/historie/images/turnaje/html/15.html. [cit. 2024-06-04].

ŠTURMA, František. Čelákovické školství a odbojová činnost učitelů za nacistické okupace. Diplomová, vedoucí doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky, 2010. Dostupné také z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/21341.

VLASÁK, Emanuel. Polabské město Čelákovice: stručné dějiny : [1290-1990]. Čelákovice: Městský úřad Čelákovice, 1991.

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mgr. Žaneta Peřinová

Mgr. Žaneta Peřinová (*1980), novinářka, redaktorka sportovního zpravodajství České televize, absolvovala v roce 1998.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Zemřel F. J. Studnička

21. únor 1903

F. J. Studnička – vysokoškolský profesor na pražské technice a univerzitě – byl autorem základní práce O determinantech, třísvazkové Vyšší matematiky a dalších děl.

Nejčtenější

23.06.2024

Ve čtvrtek 20.6. 2024 se všichni výtvarníci prvního a druhého ročníku zúčastnili výtvarné exkurze do Národní galerie ve Veletržním paláci. Jako doprovod s námi jeli prof. Haníková, Plaňanská, Grusová, Kolbábek. Pro první ročník byla připravena komentovaná prohlídka Umění dlouhého století 1796 – 1918, pro druhý ročník Konec černobílé doby 1939 – 2021.

celý článek
25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.