Kovový odpad ze školy odvezen

Kovový odpad ze školy odvezen

Opět po třech letech jsme v závěru školního roku s p. školníkem připravili k odvozu do výkupu za celé toto období nashromážděný kovový odpad. Množství vytříděného hliníku se za srovnatelné období v minulosti zvýšilo zhruba na dvojnásobek, u železa vzrostlo dokonce více než čtyřikrát. Stržených 782 Kč bude na začátku září předáno Studentskému parlamentu.

Tentokrát jsme nasbírané suroviny dodali do výkupu firmě, která má svou provozovnu na Všechlapském vrchu v Nymburce. I přesto, že obalový tenkostěnný hliník a železný odpad podobného charakteru se vykupují nejnižší sazbou, dostali jsme u hliníku cenu 12 Kč za kilogram a u železa 4 Kč/kg. Při 80 kg Fe a 38,5 kg Al jsme v součtu dosáhli výše uvedené částky, kterou výkupna v souladu s platnou legislativou musela poukázat na bankovní účet.

Děkujeme všem, kteří se tříděním kovových odpadů zabývají a přispívají tak nejen k nižší energetické náročnosti hutní výroby z kovového šrotu, ale také ke zmenšení množství zbytkového komunálního odpadu, který se v naší zemi vyváží na skládky k dlouhodobému uložení bez významnějšího dalšího využití či alespoň redukce jeho objemu, protože jeho spalování v zařízeních pro energetické využití odpadu většina obyvatel odmítá.

Aktuální informace

23.10.2020

Po celý týden je škola uzavřena.

Administartivní úsek zahajuje činnost opět až od pondělí 2. 11. 2020, od stejného data pokarčuje distanční výuka všech ročníků, pokud nebude nadřízenými orgány rozhodnuto jinak.
Celý týden je mimo provoz také školní jídelna na SOŠ a SOU Nymburk.

Jiří Kuhn, ředitel školy

12.10.2020

Od středy 14.10. přechází celá škola na on-line (distanční) výuku, škola bude pro žáky uzavřena. Rozvrhy tříd na nižším gymnáziu se tímto dnem mění, na vyšším gymnáziu platí již zveřejněná verze. Aktuální stav rozvrhu najdete zde.

09.10.2020

Tělocvičny jsou počínaje pondělkem 12/10 uzavřeny pro odpolední a večerní cvičení. Po dobu platnosti mimořádných opatření není provoz možný. 

Významní absolventi

Jan Moravec

Jan Moravec (*1993), absolvent Gymnázia Nymburk v roce 2013, je šampionem v silovém trojboji.

Svět v roce založení školy

Lov velryb

15. prosinec 1903

Norsko zakázalo na deset let lov velryb v pobřežních vodách. 

Nejčtenější

27.09.2020

23. září 2020 jsme s panem školníkem připravili k odvozu přes 180 kg kovového odpadu, který studenti a zaměstnanci školy vyseparovali během více než 5 uplynulých let.

celý článek
02.10.2020

Na druhý a bohužel poslední letošní geokurz vyrazila do Rokytnice na přelomu září a října třída druhá A. Protože v pondělí byl státní svátek, kurz byl o den kratší než je obvyklé.

celý článek
30.09.2020

V době, kdy dobrých zpráv je pomálu, můžeme s radostí informovat, že naše studentka z oktávy A Bětka Zavadilová uspěla minulý víkend na na Mistrovství Evropy veslařů do 19 let v Bělehradě. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!