Výsledky testování VEKTOR – Modul 4

Testování VEKTOR je zaměřeno na testování tzv. přidané hodnoty. Princip testování spočívá v testu žáků na začátku 1. ročníku, resp. na začátku kvinty, a následně testování stejných žáků v době, kdy jsou na začátku maturitního ročníku. Gymnázium Nymburk se tohoto testování pravidelně zúčastňuje. V letošním roce testování v celé ČR absolvovalo celkem téměř 13 tisíc žáků z 221 středních škol. A jaké byly výsledky naší školy – tedy našich žáků a našich učitelů?

Výsledky jsou klasifikovány zvlášť pro žáky čtyřletého a osmiletého studijního oboru.

Čtyřleté studium 

výsledky třídy 4A 

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní standardní standardní standardní
průměrný percentil 52 68 60 59
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP pod možnostmi OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 1,80% 33,00% -4,20% 28,10%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

Žáci měli také možnost prostřednictvím dotazníku škole sdělit zkušenosti se svou přípravou do školy, ohodnotit výuku testovaných předmětů a také informovat o svých dalších studijních plánech. Žáci 4A vidí v souhrnu školu takto:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci 4. ročníků v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'ZSV' a 'Matematika', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Německý jazyk' a za nejméně důležitý považují předmět 'Chemie'. Studovat na vysoké škole plánuje 96 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Společenskovědní' (52 %) a 'Ekonomický' (12%), nejméně pak o obor 'Matematicko-fyzikální' (0 %), a 'Zemědělský' (0 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (52 %), 44 % zatím není rozhodnuto.

 

Osmileté studium

výsledky tříd 8OA a 8OB

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní nadstandardní standardní standardní
průměrný percentil 65 70 69 73
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 23,90% 32,10% -0,90% 22,60%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

 

Odpovědi na dotazník maturantů z oktáv jsou následující:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci oktáv v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'Anglický jazyk' a 'ZSV', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Matematika' a za nejméně důležitý považují předmět 'Fyzika'.

Studovat na vysoké škole plánuje 100 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Ekonomický' (20,5 %) a 'Společenskovědní' (15,9%), nejméně pak o obor 'Zemědělský' (0 %), a 'Jazykový' (2,3 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (61,4 %), 11,4 % zatím není rozhodnuto.

Aktuální informace

18.08.2022

V současné době se nezobrazují některé z dokumentů na našich stránkách. Na odstranění závady pracujeme.
Jiří Kuhn

01.07.2022

Každé pondělí 9 - 11 hodin

Významní absolventi

prof. MgA. Josef Krofta

prof. MgA. Josef Krofta (30. 3. 1943-18. 3. 2015), divadelní režisér, loutkoherec a vysokoškolský pedagog, držitel prestižní Ceny Thálie za celoživotní mistrovství, absolvoval v roce 1960.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 17 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 11 %
John Schaar 44 %
Napoleon Hill 13 %
Celkový počet hlasů: 121
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Svaz českých lyžařů

21. listopad 1903

V Jablonci nad Jizerou byl založen Svaz českých lyžařů.

Nejčtenější

27.07.2022

Prázdniny jsou ve své polovině a jako vždy touto dobou vybíráme motto, které nás bude provázet celý školní rok. Výsledné motto bude opět stanoveno podle výsledků ankety, kterou vám dnes předkládáme. Na výběr jsou opět zajímavé myšlenky zajímavých osobností. Ta, která získá největší podporu, se stane mottem našeho gymnázia.

 

Hlasovat můžete v anketě, kde jsou motta uvedena pouze jménem autora.

 

Zde jsou v plném znění: 

 

  1. Cornell Woolrich

Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

  1. Wayne Gretzky 

Vždycky se snažím bruslit tam, kde puk bude, ne tam, kde byl. 

  1. Milton Berle

Pokud příležitost neklepe, postav dveře. 

  1. John Schaar

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

  1. Napoleon Hill

Nečekejte. Ten pravý čas nikdy nepřijde.

 

celý článek
18.08.2022

V současné době se nezobrazují některé z dokumentů na našich stránkách. Na odstranění závady pracujeme.
Jiří Kuhn

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu