7. ročník soutěže Bohatství Země

7. ročník soutěže Bohatství Země

Dvě sextánky spolu s jedním oktavánem se jako tým reprezentující naši školu účastní 7. ročníku mezioborové soutěže Bohatství Země. Jejich úkolem je skloubit geologické, právní, ekonomické a sociální faktory těžby českého granátu v zadaném fiktivním ložisku a navrhnout nejschůdnější a nejvýhodnější výsledný projekt.

Soutěž Bohatství Země pořádá již sedmým rokem Přírodovědecká a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Každoročně se v ní utkají tří až pětičlenné týmy středoškoláků z různých koutů naší vlasti. Loni se soutěž zaměřila na těžbu barevných kovů lithia a wolframu, což obnášelo mj. i exkurzi do dolu na lithium v Krušných horách. Finální workshop završující 6. ročník této multioborové soutěže se kvůli jarní vlně koronavirové pandemie konal až na prahu června 2020.

Letošní soutěž probíhá plně online a na konci února tým mladých geologů a ekonomů z naší školy - ve složení Petra Kameníková, Anna Vávrová (obě 6XB) a Jakub Furgalák (8OA) - dokončil a odeslal svůj praktický patnáctistránkový projekt "Podnikejte s českými granáty" na fiktivní těžbu pyropů (českých granátů) v nově objeveném ložisku. Finální workshop se má konat na konci měsíce března.

Celému týmu držíme palce a přejeme jim co nejlepší umístění v této prakticky a kreativně zaměřené geologické soutěži. Jsme rádi, že se naši svěřenci účastní nejen vědomostně a dovednostně zaměřených předmětových olympiád (kde jsou základem především teoretické poznatky), nýbrž že se nebojí ani výzvy komplexněji pojaté soutěže - svým charakterem ovšem mnohem bližší reálnému prostředí vědy, politiky i ekonomiky. Kromě věcných cen je jednou z odměn vítězů také přijetí na každou z obou pořádajících fakult brněnské Masarykovy univerzity bez přijímacích zkoušek (na PřF MUNI na obor Geologie, na ECON MUNI dokonce na úplně všechny studijní programy).

předmětové komise BIO a ZEM

Zdroje dalších informací:

Soutěže pořádané Ústavem geologických věd PřF MUNI

Výsledky loňského ročníku soutěže Bohatství Země

Zdroj: Bohatství Země na webu ECON MUNI

Aktuální informace

15.09.2021

ve čtvrtek 23/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1951.

Narozen 1. 1. 1933. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (Elektrotechnickou fakultu) a v roce 1956 nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově,

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Mezinárodní autosalon

10. prosinec 1903

V pařížském Grand Palais byl otevřen 6. mezinárodní automobilový salon, jenž předvedl nové trendy v automobilismu.

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.08.2021

Tadeáš Ďurčanský (budoucí 7MB), náš další stážista v Otevřené vědě 2021, byl zmíněn na jejím Facebooku v souvislosti s řešením problematiky ladění bílého světla, kterým se společně s dalšími dvěma kolegy z jiných středních škol letos zabývá na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu