Krajská online přehlídka SOČ Středočeského kraje 2021

Krajská online přehlídka SOČ Středočeského kraje 2021

DOPLNĚNY SKENY VŠECH DIPLOMŮ a INFORMACE O POSTUPU Z LICITACE NA REPUBLIKOVOU PŘEHLÍDKU
Letošní organizačně a informačně obtížnější online přehlídka nejlepších středoškolských prací ve Středočeském kraji vynesla naší škole 18 medailí. Loňský historický rekord překonán nebyl, nicméně na počet medailí (a jejich skladbu) je to náš druhý nejlepší výsledek - velmi podobný tomu z roku 2019. Na postupy to vypadá také stejně (před dvěma lety ale jeden z postupujících na republikovou přehlídku nejel, letos nebyla naopak jedna vítězná práce k postupu doporučena). Podrobné výsledky a tabulkové a grafické meziroční srovnání následují níže v tomto článku.

43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se letos konal na všech úrovních v online podobě. Z našeho úspěšně zvládnutého školního kola jsme do do KK vyslali rekordních 28 sočkařů v 16 soutěžních oborech. Mimořádně v oboru č. 18: informatika soutěžila i naše třetí práce SOČ ze školního kola. Všichni soutěžící museli nejen vyplnit přihlášky, ale také (stejně jako loni) natočit a na YouTube nahrát videoobhajoby svých prací.

Z organizačních důvodů probíhalo krajské kolo v online podobě v různých dnech a časech kolem předem stanoveného data konání 26. 4. 2021. Každá komise k soutěži přistoupila poněkud odlišně, lišila se i platforma, prostřednictvím níž komunikace porotců se soutěžícími probíhala. Všechno se ale zvládlo a do konce týdne byly shromážděny výstupy ze všech oborů a výsledkové listiny krajský organizátor -Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře - zveřejnil na svých webových stránkách.

Výtah sestavený z výsledkových listin KK SOČ 2021 pro naši školu obsahuje i odkazy na videoprezentace a grafický přehled, jaká třída se o které medaile a postupy zasloužila. V meziročním srovnání úspěšnosti Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce v SOČ jsou další speciálně vytvořené tabulky a grafy. Na dalším listu je i sumarizace úspěchů na celostátních přehlídkách - byla vypátrána hlouběji do minulosti a také zanesena do grafu. Prací v soutěži bylo stejně jako loni poněkud méně, než když je soutěž v prezenční formě. Ve dvou oborech byla jen jedna (naše) práce. Zcela nejvíce prací - 12 - bylo v oboru č. 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Ve třech soutěžních oborech (č. 12, 16 a 17) naši studenti obsadili první i druhá místa. Jedna stříbrná práce byla navíc navržena do tzv. licitace a do republikového klání dodatečně rovněž postoupila.

Šest zlatých vítězů (a jedna stříbrná práce) může 12. června 2021 v soutěži pokračovat online celostátní přehlídkou 43. ročníku SOČ.

Jménem školy všem sočkařům vyslovujeme upřímné díky za vzornou a náročnou reprezentaci gymnázia, medailistům gratulujeme k jejich úspěchu a postupujícím držíme palce na celostátním kole. Pochvaly a stipendia se pro ně už připravují. Za kvalitní zpracování soutěžních prací autoři vděčí také svým vedoucím, konzultantům a mnohdy i dalším blízkým, kteří se jakkoliv podíleli na jejich dosaženém úspěchu - třeba jazykovými korekturami, technickou pomocí s počítačovou sazbou a formátováním, radou a pomocí s tvorbou grafů a kontingenčních tabulek, s natáčením videoobhajob nebo i úplně všem respondentům, díky nimž mladým vědcům v dotaznících zajistili autentická vstupní data. I těm všem proto posíláme slova díků.

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
školní garanti SOČ

Zdroj: Oficiální výsledkové listiny na webu Ortenova gymnázia Kutná Hora

Aktuální informace

18.06.2021

Úvodní rodičovské schůzky nově přijatých žáků do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia se uskuteční v pondělí 28. června od 16.30 hodin.

Celý článek
04.06.2021

Burza učebnic bude letos v pátek 25. 6. od 7:30 do 10:30 hodin ve vestibulu školy.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení pro 8-leté studium najdete zde.

Celý článek
19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení zveřejněné 20.5. pro 4-leté studium najdete zde.

Celý článek

Významní absolventi

Ing. Viktor Boháč

Absolvoval v roce 1922.

Narodil se 16. 10. 1904. V r. 1930 se oženil a měl dva syny a dceru. V r. 1936 se stal ředitelem lázní Velichovek a později ředitelem sanatoria v Dobříši.

Svět v roce založení školy

Zemřel F. J. Studnička

21. únor 1903

F. J. Studnička – vysokoškolský profesor na pražské technice a univerzitě – byl autorem základní práce O determinantech, třísvazkové Vyšší matematiky a dalších děl.

Nejčtenější

24.05.2021

Po zajímavém začátku, kdy některé členky expedice málem nestihly vlak, jsme úspěšně dojely do Třemošnice. Odtud naše kroky vedly na rozhlednu Miladu, k níž vedla nepřístupná cesta. Na rozhledně jsme se pokochaly a naobědvaly.

celý článek
25.05.2021

V úterý 25.5. se žáci nižšího gymnázia zúčastnilli sportovního dne. Pro třídy prim a sekund byl připraven program v podobě štafetového běhu na Ostrově, dále pak sportovní hry v areálu Veslák. Žáci tercií a kvart se vydali na "Rému", kde využili volejbalových a basketbalových hřišť. Jako novinka pro ně byla připravena ukázka hry discgolf.

celý článek
26.05.2021

V rámci sportovního dne se skupinka studentů z tercií a kvart seznámila se základy discgolfu. Poté co si studenti vyzkoušeli základní typy hodů a několik praktických cvičení, tak se zúčastnili turnaje dvojic na cvičný koš. Celkem 6 jamek ve vzdálenostech 25 - 70 m zvládlo všech 16 hráčů s chutí, bez ztráty disku:) a především v dobré náladě. Jednalo se o první turnaj na NG a celkem třetí turnaj na naší škole. Na konec června se pak chystá první školní turnaj, který se uskuteční na 6ti jamkovém hřišti v Poděbradech. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!