Univerzitní den 2023

Univerzitní den 2023
https:www.freepik.comfree-vectorblue-graduation-cap_1294512.htm

V pondělí 22. května 2023 proběhl na naší škole v pořadí historicky druhý Univerzitní den. Předmaturitní ročník se po celý den seznamoval s tím, jak a také co lze studovat dál po maturitě, která předmaturanty čeká za rok. Tentokrát dorazili pracovníci tří vysokých škol, z čehož dvě byly soukromé.

Univerzitní den má i ten účel, aby byla pro předmaturanty v době probíhajících zkoušek k dispozici více smysluplnější náplň hodin, než by bylo suplování za profesory, kteří v tento den musí být u obhajob maturitních prací. Tam se dle svých preferencí ostatně mohli předmaturanti individuálně zajít podívat, aby získali zkušenosti a inspiraci pro svou obhajobu napřesrok.

Den byl organizován tak, aby se u delegací všech tří univerzit vystřídaly postupně všechny tři předmaturitní třídy. Každá škola měla náplň pro dvouhodinový blok. V něm obvykle představila nejprve sebe, nabízené studijní programy, benefity, koleje, menzy, kampusy apod. Následovala ochutnávka něčeho z toho, co se na konkrétní VŠ probírá. Přednáška, interaktivní aktivita, workshop, beseda. V polovině prostředního bloku byla velká a obědová přestávka, v jejímž průběhu si naši hosté prohlédli školu (zejména odborné laboratoře) a vystoupali na věž gymnázia.

Z České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, přijeli Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. a s ním náš absolvent z roku 2003, pedolog Ing. Miroslav Fér, Ph.D. V. Mikšík vedl s předmaturanty rozhovor o jejich plánech po maturitě a představil ČZU i FAPPZ, včetně studijních programů a specializací. (ČZU vznikla osamostatněním zemědělsky zaměřených oborů ČVUT, stejně jako se od ní oddělily ekonomické obory do VŠE a chemické do VŠCHT). Pedolog M. Fér následně přednášel o půdách na okrese Nymburk, o práci pedologa v terénu, o vybavení, které na katedře pedologie a ochrany půd mají v laboratoři (mj. i CT pro zkoumání vzorků zevnitř).

Ze ŠKODA Auto Vysoké Školy, o. p. s. v Mladé Boleslavi, kde se studují ekonomické obory, management, marketing apod., dorazili doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D., Mgr. Kateřina Müllerová a studentská ambasadorka ŠKODA Auto VŠ pro střední školy. Specialistka marketingové komunikace K. Müllerová spolu se studentskou ambasadorkou pro SŠ provedli předmaturanty studijními programy, školným, stipendijním programem, uplatněním po škole atd. Ve druhé hodině bloku P. Štrach přednášel o globalizaci a deglobalizaci.

Nejstarší soukromou vysokou školu v Česku Anglo-American University in Prague reprezentoval sám bez doprovodu manažer náboru pro tuzemsko Ing. Martin Opatrný. Také on nejprve vysvětlil, v čem spočívají specifika AAUNI, přiblížil zaměření školy, uplatnění absolventů, konkrétní studijní programy, školné, stipendia a benefity. Následovala ukázka výuky ve skupinách a s pomocí komiksu, dále vymyšlení návrhu podnikatelského záměru a jeho vyhodnocení. Na AAUNI probíhá studium z větší části v angličtině a vybírat lze obory z oblasti práva, politologie, výtvarného umění, žurnalistiky, humanitních věd, věd okolo byznysu (třeba i MBA) a mezinárodních vztahů.

 

Mimořádně do naší školy 22. května dorazili i dva vědečtí pracovníci z Akademie věd ČR. Byli externími vedoucími dvou maturitních prací a zúčastnili se proto i obhajob. Na jejich vlastní žádost dostali na závěr Univerzitního dne možnost seznámit se svým odborným výzkumem a vědeckou prací (s aktuálními trendy v jejich oboru) zájemce nejen z předmaturitního Fyzikálního semináře. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., hovořil o scintilačních materiálech a o ionizačním záření. V další hodině ho vystřídal Mgr. Vladimír Kolář Kusbach, Ph.D., z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., s geofyzikálními a geologickými tématy - např. deskovou tektonikou a jejími průvodními jevy.

Aktuální informace

17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1934.

Narodil se 9. 11. 1915 v Nymburce. Učil se hrát na housle, klavír, varhany a také zpíval. 

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

17. květen 1903

Američanka Agne Woodová zaběhla v Poughkeepsie (stát New York) 220 yardů za 30,6 s. Byl to první registrovaný světový rekord v běhu žen.

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.