Projekt webinářů PoznejPovolání

Projekt webinářů PoznejPovolání

Už od září 2023 se celkem 18 středoškoláků z naší školy účastní pravidelných večerních webinářů projektu PoznejPovolání. Naše škola je dokonce oficiální partnerskou školou tohoto projektu. Cílem iniciativy a projektu je pomoci žákům ve výběru vysoké či střední školy, budoucího oboru a praktické specializace, otevřít nové obzory, motivovat k dalšímu studiu a přípravě na povolání a usnadnit budoucí vstup na pracovní trh. A od ledna je možné se do projektu přidat a zaplatit si možnost připojit se na zbývající webináře do konce školního roku. To všechno z pohodlí domova a za cenu pouhých jednotek korun za každý webinář.

Podrobnosti a registrační formulář jsou k nalezení na webových stránkách www.poznejpovolani.cz. Kdo nemá v pondělí či ve středu večer čas, může shlédnout nejpozději 10 dní po termínu alespoň záznam z webináře. I to někteří s povděkem využívají, přestože se v chatu nemohou lektora už na nic zeptat. Většina lektorů ale vyzývá k pokládání dalších otázek třeba emailem klidně i ex post.
 
Volba správného povolání není vůbec snadná a jde o velké životní rozhodnutí s podstatným dopadem na budoucnost v životě každého jedince. Proto je vhodné získat co nejvíc informací a určitý celkový přehled o pracovním trhu. Toho lze ve škole dosáhnout jen velmi obtížně, vyučované předměty jsou někdy dost daleko od skutečné praxe a aktuálních trendů. Stránky projektu uvádí už nyní dopředu detailní harmonogram náplně webinářů pro pondělí i pro středy.
 
Všichni studenti na vyšším a čtyřletém gymnáziu dostali informaci o projektu do své školní emailové schránky ještě před koncem minulého školního roku a přes třídní učitele jsme informovali i jejich rodiče. Vyšel k tomu i nabídkový článek na školním webu. Osmnáct přihlášených napříč ročníky a třídami webináře PoznejPovolání sleduje, někteří dokonce úplně všechny - byť někdy jen ze záznamu. Dva takoví se nechali přemluvit a napsali, co pro ně projekt PoznejPovolání znamená. Oba a v dokonalé shodě, nicméně, zapojení se rozhodně doporučují.
 
Díky projektu PoznejPovolání mám možnost zjistit, jaká všechna povolání existují napříč různými obory. Zjistit různé zajímavosti z praxe prezentujících. I jaké jsou k výkonu daného povolání potřebné předpoklady, vzdělání a co je jejich konkrétní pracovní náplní. Vojtěch Turek, 2A
 
Maturant Martin Lukášek, 8OA, pojal svou zpětnou vazbu vyloženě motivačně (až marketingově):
 
Milí studenti, když mi byl zmíněný webinář nabídnut panem učitelem, hned jsem po této šanci skočil. Byl to možná první moment, kdy jsem začal vnímat, že jsem si svoji kariéru začal psát už v primě. Mnoho ze vzdělaných lidí vám dokáže na webináři odpovědět na nespočet otázek. Nabízí i mentoring ve svých oborech.
Po tomto webináři jsem se začal zabývat oborem letectví a kosmonautikou. Již nyní jsem přijat na řadu univerzit v oboru strojírenství se zaměřením na letectví a kosmonautiku. Dále jsem vedoucím inženýrem v motorové části v raketového spolku Czech Rocket Society. Právě zmíněné je důsledkem píle a nezaspání šance jít na mnoho akcí, které vysvětlují věci, které mě baví.
Jako student studentům si dovolím radit: I když vám něco nepřijde jako nejlepší nápad nebo vám přijde něco docela zbytečné, ptejte se opačně: O co svou neúčastí přijdu? I když se budete topit za rok v učivu, věřte, že se můžete naučit vše.
Nakonec vám chci popřát vše nejlepší do dalších roků na naší škole a přidávám ještě poslední radu: Neporovnávejte se s kamarády, to je blbost. Porovnávejte se s nejlepším ve třídě či jakoukoli konkurencí. Tato mentalita vás dovede vysoko :)
 

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Jan Moravec

Jan Moravec (*1993), absolvent Gymnázia Nymburk v roce 2013, je šampionem v silovém trojboji.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Lyžařské závody

únor 1903

Ve Vysokém nad Jizerou se konaly lyžařské závody za účasti mnoha zahraničních závodníků. 

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.