OBSAH

Úvodní strana
Základní údaje o škole
Ohlédnutí za školním rokem 2006-2007
Plnění hlavních úkolů ročního plánu 2007
Charakteristika školy
Součásti školy
Obory vzdělávání a studenti v oborech
Integrovaní studenti
Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ
Výsledky vzdělávání
Chování žáků
Absolventi a jejich uplatnění
Nezaměstnaní
Jazykové vzdělávání
ICT
Pracovníci školy, mzdy, praxe
DVPP
Soutěže, exkurze, projekty
Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
Výchovné a kariérní poradenství
Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Mimoškolní aktivity
Ekonomická část
Závěr
Příloha - Výsledky sportovních soutěží
  
Zpět na Dokumenty školy
Zpět na Hlavní přehled