doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. (* 20. 10. 1979), expert v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, botaniky, bylinářství, vedoucí Katedry kvality zemědělských produktů na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, absolvoval na našem gymnáziu v roce 1997.

Pražský rodák docent Klouček vystudoval víceleté středoškolské studium, které bylo v 90. letech znovu na gymnáziích zavedeno v délce sedmi let (povinná školní docházka i základní škola byla tehdy pouze osmiletá). Pavel Klouček maturoval v roce 1997 ve třídě septima B v ročníku, který jako vůbec první na naší škole prošel tímto sedmiletým studiem.

Po maturitě pokračoval na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde ho přijali na Institutu tropů a subtropů (dnešní Fakultě tropického zemědělství) ke studiu zemědělství těchto exotických krajů. Po dokončení magisterského studia a získání inženýrského titulu se Ing. Klouček na stejném institutu zapsal ještě k postgraduálnímu doktorskému studiu. V akademické sféře zůstal a je věrný i své alma mater, až na to, že učitelsky a vědecky nyní působí na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, kde od roku 2014 vede její Katedru kvality zemědělských produktů. Habilitoval se v roce 2012.

Má dosud 95 odborných publikací a článků v monografiích, sbornících a vědeckých časopisech, z velké části cizojazyčných. Své odborné zaměření našel v oblasti analýzy kvality potravin, věnuje se i léčivým bylinám a vývoji v této oblasti - jak je na ČZU obvyklé, vědu provozuje samozřejmě i prakticky. V roce 2013 za tím účelem založil spin-off firmu Terpenix, s. r. o., která převádí výsledky vědeckých výzkumů do výrobní a obchodní praxe - provozují např. eshop Ošetřeno.cz nebo vyrábí ekologicky šetrné pesticidy. Asi nejproslulejším výsledkem práce kolektivu vedeného doc. Kloučkem je i marketingově úspěšný výrobek Zembag, který vyvinuli za účelem dlouhodobého skladování brambor i při pokojové teplotě, aniž by hlízy ztratily svou nutriční hodnotu, zachovaly si po dlouhou dobu svou chuť, nezelenaly na světle ani nedegradovaly předčasným klíčením. Toho lze v Zembagu dosáhnout nejen promyšlenou a osvědčenou konstrukcí skladovacího pytle, nýbrž i přidáním unikátního sáčku s koncentrovanou silicí z kmínu, který se vkládá přímo mezi brambory. Samozřejmě jde pouze o přírodní materiály, na silici se používá v tuzemsku vypěstovaný kmín a výroba všech Zembagů probíhá dokonce v chráněné dílně.

Dosažené výsledky významného absolventa naší školy doc. Kloučka dokazují, že (přinejmenším některá) vysoká škola dokáže v současné době vybavit svého absolventa nejen teoretickými znalostmi a dovednostmi ve vystudovaném oboru, ale vede ho mnohdy rovněž i k inovativnímu výzkumu, který může mít při dobrém zvládnutí ekonomické stránky každého vynálezu i konkrétní příznivý vliv např. na běžný provoz domácností nebo zahrad, a to při zachování aktuálně platných trendů, mezi něž patří vysoké požadavky na udržitelnost života, kvalita použitých materiálů i ochrana životního prostředí.

Zdroje:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ. „Šťastná náhoda znamená uvědomit si, co vidíme.“: Rozhovor s doc. Ing. Pavlem Kloučkem, Ph.D. [online]. 2021, 2018-06-21 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://citt.czu.cz/cs/r-9830-aktuality-citt/rozhovor-doc-kloucek.html

DAŇKOVÁ, Tereza. ZEMBAG - Novodobý SUPERMAN. IZUN.eu: Univerzitní noviny ČZU [online]. 2008 - 2023, 2017-12-05 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://www.izun.eu/univerzita/zembag-novodoby-superman

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. - životopis: Osobní stránky Pavla Kloučka. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze [online]. 2023 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://home.czu.cz/kloucek/zivotopis?editmode=0

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Reformy v Makedonii

23. únor 1903

Turecký sultán schválil rakousko-uherský plán reforem v Makedonii.

Nejčtenější

25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
27.06.2024

Pod záštitou vzdělávací organizace Agora CE se studenti výtvarné výchovy ze dvou tříd sext stali uličníky. Umělci, kteří jim zprostředkovávali půlroční projekt zaměřený na proměnu veřejného prostoru poblíž školy, byli Tomáš Roček, Filip Novák a za Agoru Tereza Konrádová.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.