Mgr. Pavel Snítilý

Mgr. Pavel Snítilý

Mgr. Pavel Snítilý, archeolog, zástupce ředitele a dokumentátor Městského muzea v Čelákovicích, který mj. stál v roce 2016 u výjimečného nálezu unikátního bohatě zdobeného meče velmožů starého přes jedno milénium, maturoval na nymburském gymnáziu v roce 1994.

Pavel Snítilý se po maturitě odebral na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učitelem chemie a zeměpisu na střední škole se ale nestal. Místo roční základní vojenské služby si zvolil o polovinu delší náhradní civilní službu, kterou si "odpracoval" v Městském muzeu v Čelákovicích. Ve zdech staré tvrze se mu zalíbilo natolik, že muzejní práci zůstal věrný už napořád. Na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni zároveň vystudoval archeologii, které se v čelákovickém muzeu věnuje profesně - nyní i jako dokumentátor a zástupce ředitele. Diplomovou práci s tématem Laténská zahloubená obydlí obhájil v roce 2005 pod vedením jedné z nejvýraznějších osobností české archeologie - prof. Evžena Neustupného.

Práce muzejního archeologa je pestrá. Asi nejzajímavější je archeologický výzkum v terénu. Nejčastěji dnes probíhají tzv. záchranné archeologické výzkumy, kdy je třeba stavební činností ohrožené naleziště odborně prozkoumat, důkladně zdokumentovat a zachránit vzorky. Právě kvůli záchranným výzkumům bývá archeologům spíláno, že stavbu zdržují a oddalují její plánované dokončení. Řídí se ovšem podle platných zákonů, chránících naše společné archeologické dědictví. Přitom kreslí plány, měří rozměry, zaměřují pomocí satelitních navigačních systémů, skenují terén různými moderními přístroji, včetně dronů, zakreslují a vše důkladně fotografují nebo i natáčí. Mezitím samozřejmě archeolog postupně a velmi opatrně odkopává a ometává nadloží, aby se nic pozoruhodného nezničilo a neporušilo.

Nálezy tvoří obvykle artefakty (lidmi záměrně vyrobené nebo upravené předměty, nástroje, zbraně, stavby apod.) a ekofakty (stopy lidské činnosti v historii, nikoliv ale záměrně vytvářené). Poslední skupinou jsou přírodní archeologické prameny (zejména lidské a zvířecí kosterní nálezy, s nimiž archeologovi pomáhá paleoantropolog a paleontolog). Zvláště oblíbené jsou např. obsahy odpadní jam - to byly předchůdkyně našich popelnic, kontejnerů na odpad, sběrných dvorů a skládek. Ty o obyvatelích každé doby vždy podávají mnoho pestrých a zajímavých informací.

Nalezený materiál musí být po laboratorním očištění katalogizován, opatřen inventárními čísly a uložen do depozitářů, aby bylo možné pozdější detailní prostudování. I to je úkol archeologů, i když o dost méně adrenalinový. O všech vykopávkách se navíc sepisují protokoly, o zajímavých nálezech a nalezištích navíc populární a vědecké články. A když je dost materiálu, připraví archeolog krátkodobou výstavu nebo přispěje do stálé expozice v muzeu tím nejzajímavějším, co nalezl a co zjistil. U některých nálezů je možné vytvořit repliky artefaktů, modely staveb, dávno zaniklých osad nebo pohřebišť. Tím vším odkrývají Pavel Snítilý a jeho kolegové-archeologové naši minulost. Díky nim nahlížíme do dávné historie, dokonce i do té, z níž se nedochovaly vůbec žádné písemné záznamy.

Mgr. Pavel Snítilý vedl již stovky méně či více rozsáhlých archeologických výzkumů, z nichž můžeme jmenovat například: Záchranný archeologický výzkum pod obchodním centrem Tesco v Čelákovicích (2011), který odhalil pravděpodobně nepřetržité osídlení v této oblasti od pravěku (neolit) po vrcholný středověk. V roce 2016 šlo např. o výzkum sídliště z doby bronzové v souvislosti s rekonstrukcí sýpky na zámku v Jirnech. Při dostavbě ZŠ Kamenka v Kostelní ulici v Čelákovicích (2019), vedl Pavel Snítilý archeologický výzkum, který přinesl velké množství nálezů zejména z mladší doby bronzové, včetně několika bronzových šperků.

Koníčkem Pavla Snítilého byl už od mládí historický šerm. Neuvěřitelnou náhodou se na něj v roce 2016 usmálo štěstí, když se právě jemu do ruky dostal raně středověký železný meč ukovaný severskými kováři nepochybně pro některého významného velmože. Nález meče a peripetie jeho zkoumání, restaurování i výroby repliky přibližovala dočasná výstava v městském muzeu Čelákovice v roce 2020. Pavel Snítilý ve spoluautorství s Janem Hergesellem sepsal drobnou publikaci Příběh meče, kterou muzeum vydalo stejného roku (64 s., ISBN 978-80-87187-08-1). 

Foto: Miroslav Břeský, Blesk.cz - Alexandr Malachovský, Zbyněk Trafina, archiv Městského muzea v Čelákovicích

Zdroje:

SNÍTILÝ, Pavel. Akce Kamenka 2019. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2019, 2020-03-20. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/akce-kamenka-2019.html. [cit. 2024-02-03]. 

SNÍTILÝ, Pavel. Akce Tesco 2011. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2014, 2020-10-27. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/akce-tesco-2011.html. [cit. 2024-02-03].

SNÍTILÝ, Pavel. Pravěk na zámku a v podzámčí: Zámek Jirny 2016, rekonstrukce sýpky. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2016, 2020-10-27. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/pravek-na-zamku-a-v-podzamci.html. [cit. 2024-02-03].

SNÍTILÝ, Pavel. Příběh meče - část první. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2020-10-27. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/pribeh-mece-cast-prvni.html. [cit. 2024-01-25]. 

SNÍTILÝ, Pavel. Příběh meče - část šestá. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2018-03-21. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/pribeh-mece-cast-sesta.html. [cit. 2024-01-25].

Zázrak v Toušeni: Našli vzácný meč z 10. století! Zbraň vylovili z bahna. Online. Blesk.cz. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/731363/zazrak-v-touseni-nasli-vzacny-mec-z-10-stoleti-zbran-vylovili-z-bahna.html. [cit. 2024-01-25].

Aktuální informace

21.04.2024

se konají v pondělí 29/4:

-17:30-18:00 hod
schůzky v učebnách
-18:00-19:30 hod
29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

plk. Jaroslav Čermák

Plk. letectva i. m. Jaroslav Čermák (27. 4. 1917-4. 6. 1943), pilot 310. a 313. stíhací perutě RAF, absolvoval v roce 1937.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Mezinárodní autosalon

10. prosinec 1903

V pařížském Grand Palais byl otevřen 6. mezinárodní automobilový salon, jenž předvedl nové trendy v automobilismu.

Nejčtenější

26.03.2024

Nymburští debatéři Luisa Anna Hofmanová (7MA), Sofie Fukalová (7MA), Tadeáš Brablc (8OB) a trenér Matěj Piller se poslední víkend před Velikonocemi vydali do České Třebové, kde se zúčastnili posledního turnaje Debatní ligy v této sezóně. Akce se uskutečnila v prostorech Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana.

 

celý článek
13.04.2024

Ve středu 10. dubna jsme ve složení Honza Kopeček (6XB), Anna Hířová, Štěpán Soulek a Mikuláš Vodenka (5QB) brzy ráno vyrazili do Prahy na VŠCHT na krajské kolo chemické olympiády kategorie C.

celý článek
25.03.2024

Na dvě hodiny se učebna č. 73 proměnila v soudní síň, kde studenti právního semináře předvedli své dovednosti v simulovaném soudu z trestního práva. Projekt, na kterém naše gymnázium spolupracuje s Právnickou fakultou UK, dal studentům možnost prozkoumat právní systém z první ruky a zároveň rozvíjet kritické myšlení a rétorické schopnosti.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.