prof. Jan Řídký, DrSc.

prof. Jan Řídký, DrSc.

Prof. Jan Řídký, DrSc. (*1951), místopředseda Akademie věd ČR, někdejší ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, badatel v oboru experimentální fyziky elementárních částic, maturoval na naší škole v roce 1970 ve třídě III.B.

Rodák z Lysé nad Labem Jan Řídký po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Nymburce (dobový název naší školy z období, kdy slovo "gymnázium" nebylo politicky korektní) pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval teoretickou jadernou fyziku (1970-1975). Záhy nastoupil na Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. (tehdy šlo samozřejmě ještě o ČSAV). V roce 1983 obhájil dizertační práci a dosáhl titulu CSc. (tj. obdoby nynějšího Ph.D.). V roce 2010 obdržel titul DrSc. Jan Řídký pedagogicky působí na své alma mater a také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se v roce 2008 habilitoval (tj. vědecko-pedagogická hodnost docent). Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek slavnostně předal 1. března 2014 doc. Řídkému dekret o jmenování univerzitním profesorem aplikované fyziky, podepsaný prezidentem České republiky Milošem Zemanem.

Na Fyzikálním ústavu AV se prof. Řídký zařadil do oddělení experimentální fyziky částic, které pak v letech 1991-2005 i sám vedl. Následně byl dva roky vedoucím sekce optiky a v období 2007-2017 ředitelem celého Fyzikálního ústavu. Nyní je členem předsednictva Akademické rady AV ČR a současně už ve druhém období i místopředsedou Akademie věd pro oblast věd o neživé přírodě.

V zahraničí strávil J. Řídký nejprve 7 let ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně a v CERN. Od roku 1997 se podílí na mezinárodním projektu Pierre Auger Observatory v jihoamerické Argentině. V letech 2006–2010 tam působil jako koordinátor fluorescenčního detektoru observatoře. V období 2001–2007 byl J. Řídký delegátem České republiky v Evropském výboru pro budoucí urychlovače (RECFA).

12. září 2014 pozvali prof. Jana Řídkého do Českého rozhlasu, kde byl Hostem Studia Leonardo. Pořad se stopáží 29:14 si lze poslechnout ze záznamu.

30. listopadu 2019 pronesl v pražském planetáriu prof. Řídký společně s prof. Hrabovským tzv. Kopalovu přednášku. Tím sem oba stali Laureáty Kopalovy přednášky za rok 2019 a patří do síně slávy České astronomické společnosti.

Prof. Řídký je autorem nebo spoluautorem více než 500 experimentálních vědeckých prací s více než 14 000 citacemi. Jeho citační index dosahuje 69.

Zdroje:

Jan Řídký: Vice Chairman of the Czech Academy of Science. Linkedin [online]. [cit. 2023-04-06]. Dostupné z: https://cz.linkedin.com/in/jan-řídký-1716134b

Prof. Jan Řídký, DrSc. Akademie věd České republiky [online]. Středisko společných činností AV ČR [cit. 2023-04-06]. Dostupné z: https://www.avcr.cz/cs/o-nas/struktura/akademicka-rada-av-cr/seznam-clenu-akademicke-rady-av-cr/prof-jan-ridky-drsc/

Profesoři Řídký a Hrabovský laureáty čestné Kopalovy přednášky. Společná laboratoř optiky: Od nanometrů k megaparsekům... [online]. 2019-12-04 [cit. 2023-04-06]. Dostupné z: https://jointlab.upol.cz/jlo/cs/content/profesori-ridky-hrabovsky-laureaty-cestne-kopalovy-prednasky

Zobrazeno: 888x

Aktuální informace

28.09.2023

úterý 3/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Mgr. Josef Daniel Beneš (*31. 7. 1941), evangelický duchovní a literát, který v roce 1969 odešel do exilu do Ženevy, organizátor táborových pobytů mládeže i zájezdů a seminářů o českých dějinách a kultuře pro Švýcary, absolvoval na nymburském gymnáziu v roce 1958.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Povstání v Makedonii

2. srpna 1903

Na den sv. Eliáše vypuklo povstání Makedonců proti Turkům. 

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.