Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Mirek Smíšek OBE (2. 2. 1925-19. 5. 2013), český rodák a světově proslulý keramik působící na Novém Zélandu, zemřel v květnu 2013. Tento krajan, důstojník Řádu britského impéria a nositel dalších vyznamenání, studoval po krátký čas na (tehdy Reálném) Gymnáziu Nymburk. Bylo to v době, kdy se s rodiči přistěhoval do Lysé nad Labem z České Lípy, která se po mnichovském diktátu od roku 1938 stala součástí velkoněmecké říše. Na našem gymnáziu potkal svého celoživotního kamaráda Miloše Štefánka (maturoval roku 1942), s nímž prožil strasti druhé světové války (v odboji i pracovním táboře) a po únoru 1948 spolu také odešli do exilu na Nový Zéland.

Jeho hlavní doménou byla keramika a porcelán se solnou glazurou. Svými keramickými výtvory se mimo jiné podílel na tvorbě trojdílného velkofilmu Pán prstenů. Spolu s manželkou vytvořili vlastně veškerou keramiku použitou v této filmové trilogii z Tolkienova fantasy světa.

Následuje článek Markéty Fajmonové otištěný v Listech města Lysé nad Labem:
"Dne 19. 5. 2013 zemřel ve svém domově na Novém Zélandě český rodák a světově proslulý keramik Mirek Smíšek.
Pocházel od Kladna, od r. 1938 však žil v Lysé nad Labem a navštěvoval gymnázium v Nymburce. Se svým kamarádem Milošem Štefánkem se zapojil do odbojové činnosti, byl zatčen a internován do tábora v Rakousku. Při pokusu o útěk do Anglie byl spolu s kamarádem opět zatčen, odsouzen k nuceným pracím a osvobození se dočkal až v r. 1945. Po válce se nakrátko vrátil domů, v r. 1948 však opět spolu s Milošem Štefánkem odchází do Austrálie, kde začal pracovat v keramické dílně. Keramiku však začal velmi záhy vnímat jako umění a v oboru se soustavně vzdělával i v Japonsku či Velké Británii. Definitivně se usadil na Novém Zélandě, kde založil tři keramické dílny, inicioval vznik galerií, obchodů s uměleckou keramikou a novozélandského muzea keramiky.
Smíškova keramika a porcelán se solnou glazurou se brzy světově proslavila, byla na celé řadě světových výstav, získala mnoho ocenění i vyznamenání a zaujala i tvůrce filmové trilogie Pán prstenů. Mirek Smíšek sám byl nositelem Řádu britské legie a vyznamenání generálního guvernéra Nového Zélandu. Při své poslední návštěvě ve své bývalé vlasti v r. 2011 převzal z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Byla to také jeho poslední návštěva v Lysé nad Labem, kde vyrůstal a kde byl po tolika letech slavnostně přijat na radnici i spolu se svou ženou, novozélandskou keramičkou Pamellou Annsouth. Přijel do města zavzpomínat a setkat se s mladými lidmi, aby jim alespoň trochu zprostředkoval tajemství svého originálního umění a mezinárodního úspěchu. Jeho přednáška na SŠOGD, kterou pomohla zorganizovat paní ředitelka Mázlová, byla neuvěřitelně inspirativní. Starý pán rázem ožil a stále bravurní češtinou hýřil vtipem i historkami. Dojemné bylo jeho setkání s bývalými kamarády z mládí, s p. Koleškou a s p. Závodnikem, jejichž přítomnost na přednášce vůbec nečekal. Oba se pak zúčastnili slavnostního oběda, který na počest Mirka Smíška uspořádal pan starosta Havelka.
Odešel velký vlastenec a umělec, který ani na druhém konci světa nezapomněl na svou zemi a na malé město, kde strávil důležité roky svého dospívání.
Čest jeho památce.
Markéta Fajmonová"

Citace článku: FAJMONOVÁ, Markéta. Za panem Mirkem Smíškem. Listy: Město Lysá nad Labem a okolí. 2013, 7-8, s. 9. Dostupné z: http://www.mestolysa.cz/listy-07-08-2013.html

Další informace a životopis M. Smíška: CHMIEL, Juraj. Zemřel významný český krajan Mirek Smíšek. ...bez politické korektnosti!: Názorový internetový magazín [online]. 2012-2013, 22.5.2013 [cit. 2013-08-26]. Dostupné z: http://radek-velicka.cz/?p=8424

Aktuální informace

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

ing. arch. Alena Mocová, Ph.D.

Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D. (*1980), autorizovaná architektka a urbanistka, proslavená vítězným projektem na monumentální baziliku v africkém Gabonu, maturovala na naší škole v roce 1999.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Zemřel F. J. Studnička

21. únor 1903

F. J. Studnička – vysokoškolský profesor na pražské technice a univerzitě – byl autorem základní práce O determinantech, třísvazkové Vyšší matematiky a dalších děl.

Nejčtenější

31.05.2024

FOTOGALERIE: FB MĚSTSKÉ KNIHOVNY NBK

Na letošní čtvrtou a zároveň i poslední alumni besedu jsme pozvali absolventku gymnázia z roku 2004. Je jí RNDr. Milada Křížová, meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu, která pracuje i v Redakci počasí České televize. Setkání s ní proběhne v nymburské knihovně ve čtvrtek 6. června 2024 od 17.30 hodin s tématem: Počítání počasí?!

celý článek
28.05.2024

Když jsme v prosinci odjížděli z výměnného pobytu na partnerské škole ve Westerburgu, byla jsem z ní naprosto nadšená a doufala jsem, že ji ještě navštívím. V tu chvíli to bylo spíše velké přání a já pořádně nevěřila tomu, že by se to opravdu mohlo uskutečnit. Když má ale člověk školu plnou podporujících lidí a dva nadšené učitele v Německu, jde všechno, a tak jsem se v neděli 12. května vydala do Westerburgu, abych tam pomohla s organizací projektového týdne s tématem Evropské unie „Europawoche“ a abych viděla tuto školu v běhu.

celý článek
29.05.2024

Ve středu 25. května se na Francouzský institut v Praze sjeli vítězové krajských kol konverzační soutěže ve francouzštině, aby v republikovém finále navzájem poměřili své jazykové dovednosti ve svých kategoriích. Naše škola měla zástupkyně hned ve třech kategoriích a vedly si výborně! 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.