Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Mirek Smíšek OBE (2. 2. 1925-19. 5. 2013), český rodák a světově proslulý keramik působící na Novém Zélandu, zemřel v květnu 2013. Tento krajan, důstojník Řádu britského impéria a nositel dalších vyznamenání, studoval po krátký čas na (tehdy Reálném) Gymnáziu Nymburk. Bylo to v době, kdy se s rodiči přistěhoval do Lysé nad Labem z České Lípy, která se po mnichovském diktátu od roku 1938 stala součástí velkoněmecké říše. Na našem gymnáziu potkal svého celoživotního kamaráda Miloše Štefánka (maturoval roku 1942), s nímž prožil strasti druhé světové války (v odboji i pracovním táboře) a po únoru 1948 spolu také odešli do exilu na Nový Zéland.

Jeho hlavní doménou byla keramika a porcelán se solnou glazurou. Svými keramickými výtvory se mimo jiné podílel na tvorbě trojdílného velkofilmu Pán prstenů. Spolu s manželkou vytvořili vlastně veškerou keramiku použitou v této filmové trilogii z Tolkienova fantasy světa.

Následuje článek Markéty Fajmonové otištěný v Listech města Lysé nad Labem:
"Dne 19. 5. 2013 zemřel ve svém domově na Novém Zélandě český rodák a světově proslulý keramik Mirek Smíšek.
Pocházel od Kladna, od r. 1938 však žil v Lysé nad Labem a navštěvoval gymnázium v Nymburce. Se svým kamarádem Milošem Štefánkem se zapojil do odbojové činnosti, byl zatčen a internován do tábora v Rakousku. Při pokusu o útěk do Anglie byl spolu s kamarádem opět zatčen, odsouzen k nuceným pracím a osvobození se dočkal až v r. 1945. Po válce se nakrátko vrátil domů, v r. 1948 však opět spolu s Milošem Štefánkem odchází do Austrálie, kde začal pracovat v keramické dílně. Keramiku však začal velmi záhy vnímat jako umění a v oboru se soustavně vzdělával i v Japonsku či Velké Británii. Definitivně se usadil na Novém Zélandě, kde založil tři keramické dílny, inicioval vznik galerií, obchodů s uměleckou keramikou a novozélandského muzea keramiky.
Smíškova keramika a porcelán se solnou glazurou se brzy světově proslavila, byla na celé řadě světových výstav, získala mnoho ocenění i vyznamenání a zaujala i tvůrce filmové trilogie Pán prstenů. Mirek Smíšek sám byl nositelem Řádu britské legie a vyznamenání generálního guvernéra Nového Zélandu. Při své poslední návštěvě ve své bývalé vlasti v r. 2011 převzal z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Byla to také jeho poslední návštěva v Lysé nad Labem, kde vyrůstal a kde byl po tolika letech slavnostně přijat na radnici i spolu se svou ženou, novozélandskou keramičkou Pamellou Annsouth. Přijel do města zavzpomínat a setkat se s mladými lidmi, aby jim alespoň trochu zprostředkoval tajemství svého originálního umění a mezinárodního úspěchu. Jeho přednáška na SŠOGD, kterou pomohla zorganizovat paní ředitelka Mázlová, byla neuvěřitelně inspirativní. Starý pán rázem ožil a stále bravurní češtinou hýřil vtipem i historkami. Dojemné bylo jeho setkání s bývalými kamarády z mládí, s p. Koleškou a s p. Závodnikem, jejichž přítomnost na přednášce vůbec nečekal. Oba se pak zúčastnili slavnostního oběda, který na počest Mirka Smíška uspořádal pan starosta Havelka.
Odešel velký vlastenec a umělec, který ani na druhém konci světa nezapomněl na svou zemi a na malé město, kde strávil důležité roky svého dospívání.
Čest jeho památce.
Markéta Fajmonová"

Citace článku: FAJMONOVÁ, Markéta. Za panem Mirkem Smíškem. Listy: Město Lysá nad Labem a okolí. 2013, 7-8, s. 9. Dostupné z: http://www.mestolysa.cz/listy-07-08-2013.html

Další informace a životopis M. Smíška: CHMIEL, Juraj. Zemřel významný český krajan Mirek Smíšek. ...bez politické korektnosti!: Názorový internetový magazín [online]. 2012-2013, 22.5.2013 [cit. 2013-08-26]. Dostupné z: http://radek-velicka.cz/?p=8424

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

07.10.2021

Beseda s významnou absolventkou školy se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 od 18 hodinPodrobnosti

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1948.

Narodil se 12. 6. 1929 v Bobnicích u Nymburka. Poté studoval na Chemicko-technologické fakultě ČVUT a v létě 1949 odešel do emigrace. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Důlní neštěstí

2. duben 1903

Při důlním neštěstí v uhelném dole Königin Luise v Horním Slezku zahynulo 30 horníků.

Nejčtenější

21.09.2021

Již po několikáté se na naší škole konaly volby pro studenty starší 15 let. Letos se volilo (nanečisto) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V ČLÁNKU JSOU PŘEHLEDNÉ VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA NAŠI ŠKOLU a také odkaz na celostátní statistiku Studentských voleb.

celý článek
07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu