Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Mirek Smíšek OBE (2. 2. 1925-19. 5. 2013), český rodák a světově proslulý keramik působící na Novém Zélandu, zemřel v květnu 2013. Tento krajan, důstojník Řádu britského impéria a nositel dalších vyznamenání, studoval po krátký čas na (tehdy Reálném) Gymnáziu Nymburk. Bylo to v době, kdy se s rodiči přistěhoval do Lysé nad Labem z České Lípy, která se po mnichovském diktátu od roku 1938 stala součástí velkoněmecké říše. Na našem gymnáziu potkal svého celoživotního kamaráda Miloše Štefánka (maturoval roku 1942), s nímž prožil strasti druhé světové války (v odboji i pracovním táboře) a po únoru 1948 spolu také odešli do exilu na Nový Zéland.

Jeho hlavní doménou byla keramika a porcelán se solnou glazurou. Svými keramickými výtvory se mimo jiné podílel na tvorbě trojdílného velkofilmu Pán prstenů. Spolu s manželkou vytvořili vlastně veškerou keramiku použitou v této filmové trilogii z Tolkienova fantasy světa.

Následuje článek Markéty Fajmonové otištěný v Listech města Lysé nad Labem:
"Dne 19. 5. 2013 zemřel ve svém domově na Novém Zélandě český rodák a světově proslulý keramik Mirek Smíšek.
Pocházel od Kladna, od r. 1938 však žil v Lysé nad Labem a navštěvoval gymnázium v Nymburce. Se svým kamarádem Milošem Štefánkem se zapojil do odbojové činnosti, byl zatčen a internován do tábora v Rakousku. Při pokusu o útěk do Anglie byl spolu s kamarádem opět zatčen, odsouzen k nuceným pracím a osvobození se dočkal až v r. 1945. Po válce se nakrátko vrátil domů, v r. 1948 však opět spolu s Milošem Štefánkem odchází do Austrálie, kde začal pracovat v keramické dílně. Keramiku však začal velmi záhy vnímat jako umění a v oboru se soustavně vzdělával i v Japonsku či Velké Británii. Definitivně se usadil na Novém Zélandě, kde založil tři keramické dílny, inicioval vznik galerií, obchodů s uměleckou keramikou a novozélandského muzea keramiky.
Smíškova keramika a porcelán se solnou glazurou se brzy světově proslavila, byla na celé řadě světových výstav, získala mnoho ocenění i vyznamenání a zaujala i tvůrce filmové trilogie Pán prstenů. Mirek Smíšek sám byl nositelem Řádu britské legie a vyznamenání generálního guvernéra Nového Zélandu. Při své poslední návštěvě ve své bývalé vlasti v r. 2011 převzal z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Byla to také jeho poslední návštěva v Lysé nad Labem, kde vyrůstal a kde byl po tolika letech slavnostně přijat na radnici i spolu se svou ženou, novozélandskou keramičkou Pamellou Annsouth. Přijel do města zavzpomínat a setkat se s mladými lidmi, aby jim alespoň trochu zprostředkoval tajemství svého originálního umění a mezinárodního úspěchu. Jeho přednáška na SŠOGD, kterou pomohla zorganizovat paní ředitelka Mázlová, byla neuvěřitelně inspirativní. Starý pán rázem ožil a stále bravurní češtinou hýřil vtipem i historkami. Dojemné bylo jeho setkání s bývalými kamarády z mládí, s p. Koleškou a s p. Závodnikem, jejichž přítomnost na přednášce vůbec nečekal. Oba se pak zúčastnili slavnostního oběda, který na počest Mirka Smíška uspořádal pan starosta Havelka.
Odešel velký vlastenec a umělec, který ani na druhém konci světa nezapomněl na svou zemi a na malé město, kde strávil důležité roky svého dospívání.
Čest jeho památce.
Markéta Fajmonová"

Citace článku: FAJMONOVÁ, Markéta. Za panem Mirkem Smíškem. Listy: Město Lysá nad Labem a okolí. 2013, 7-8, s. 9. Dostupné z: http://www.mestolysa.cz/listy-07-08-2013.html

Další informace a životopis M. Smíška: CHMIEL, Juraj. Zemřel významný český krajan Mirek Smíšek. ...bez politické korektnosti!: Názorový internetový magazín [online]. 2012-2013, 22.5.2013 [cit. 2013-08-26]. Dostupné z: http://radek-velicka.cz/?p=8424

Aktuální informace

17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1944.

Narodil se 19. 4. 1925. Vystudoval Fakultu spec. nauk ČVUT v Praze.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smrt Pissara

12. listopad 1903

Zemřel Camille Pissaro (*10. 7. 1830), francouzský malíř.

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.