Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Mirek Smíšek (2. 2. 1925-19. 5. 2013), český rodák a světově proslulý keramik působící na Novém Zélandu, zemřel v květnu 2013. Tento krajan, důstojník Řádu britského impéria a nositel dalších vyznamenání, studoval po krátký čas na (tehdy Reálném) Gymnáziu Nymburk. Bylo to v době, kdy se s rodiči přistěhoval do Lysé nad Labem z České Lípy, která se po mnichovském diktátu od roku 1938 stala součástí velkoněmecké říše. Na našem gymnáziu potkal svého celoživotního kamaráda Miloše Štefánka (maturoval roku 1942), s nímž prožil strasti druhé světové války (v odboji i pracovním táboře) a po únoru 1948 spolu také odešli do exilu na Nový Zéland.

Jeho hlavní doménou byla keramika a porcelán se solnou glazurou. Svými keramickými výtvory se mimo jiné podílel na tvorbě trojdílného velkofilmu Pán prstenů. Spolu s manželkou vytvořili vlastně veškerou keramiku použitou v této filmové trilogii z Tolkienova fantasy světa.

Následuje článek Markéty Fajmonové otištěný v Listech města Lysé nad Labem:
"Dne 19. 5. 2013 zemřel ve svém domově na Novém Zélandě český rodák a světově proslulý keramik Mirek Smíšek.
Pocházel od Kladna, od r. 1938 však žil v Lysé nad Labem a navštěvoval gymnázium v Nymburce. Se svým kamarádem Milošem Štefánkem se zapojil do odbojové činnosti, byl zatčen a internován do tábora v Rakousku. Při pokusu o útěk do Anglie byl spolu s kamarádem opět zatčen, odsouzen k nuceným pracím a osvobození se dočkal až v r. 1945. Po válce se nakrátko vrátil domů, v r. 1948 však opět spolu s Milošem Štefánkem odchází do Austrálie, kde začal pracovat v keramické dílně. Keramiku však začal velmi záhy vnímat jako umění a v oboru se soustavně vzdělával i v Japonsku či Velké Británii. Definitivně se usadil na Novém Zélandě, kde založil tři keramické dílny, inicioval vznik galerií, obchodů s uměleckou keramikou a novozélandského muzea keramiky.
Smíškova keramika a porcelán se solnou glazurou se brzy světově proslavila, byla na celé řadě světových výstav, získala mnoho ocenění i vyznamenání a zaujala i tvůrce filmové trilogie Pán prstenů. Mirek Smíšek sám byl nositelem Řádu britské legie a vyznamenání generálního guvernéra Nového Zélandu. Při své poslední návštěvě ve své bývalé vlasti v r. 2011 převzal z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Byla to také jeho poslední návštěva v Lysé nad Labem, kde vyrůstal a kde byl po tolika letech slavnostně přijat na radnici i spolu se svou ženou, novozélandskou keramičkou Pamellou Annsouth. Přijel do města zavzpomínat a setkat se s mladými lidmi, aby jim alespoň trochu zprostředkoval tajemství svého originálního umění a mezinárodního úspěchu. Jeho přednáška na SŠOGD, kterou pomohla zorganizovat paní ředitelka Mázlová, byla neuvěřitelně inspirativní. Starý pán rázem ožil a stále bravurní češtinou hýřil vtipem i historkami. Dojemné bylo jeho setkání s bývalými kamarády z mládí, s p. Koleškou a s p. Závodnikem, jejichž přítomnost na přednášce vůbec nečekal. Oba se pak zúčastnili slavnostního oběda, který na počest Mirka Smíška uspořádal pan starosta Havelka.
Odešel velký vlastenec a umělec, který ani na druhém konci světa nezapomněl na svou zemi a na malé město, kde strávil důležité roky svého dospívání.
Čest jeho památce.
Markéta Fajmonová"

Citace článku: FAJMONOVÁ, Markéta. Za panem Mirkem Smíškem. Listy: Město Lysá nad Labem a okolí. 2013, 7-8, s. 9. Dostupné z: http://www.mestolysa.cz/listy-07-08-2013.html

Další informace a životopis M. Smíška: CHMIEL, Juraj. Zemřel významný český krajan Mirek Smíšek. ...bez politické korektnosti!: Názorový internetový magazín [online]. 2012-2013, 22.5.2013 [cit. 2013-08-26]. Dostupné z: http://radek-velicka.cz/?p=8424

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.

Doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc., (*1953), imunoložka, viroložka botanička a biochemička, v současné době vedoucí Laboratoře virologie Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, absolvovala na nymburském gymnáziu v roce 1973 ještě pod svým dívčím jménem Noemi Nováková.

Svět v roce založení školy

10. květen 1903

Rakouský výnos stanovil, že innsbrucká univerzita zůstane německá. 

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!