Aktivity Evropské jazykové sekce na Gymnáziu Nymburk v prvním čtvrtletí

Aktivity Evropské jazykové sekce na Gymnáziu Nymburk v prvním čtvrtletí

Naše škola je zapojena do projektu Evropské jazykové sekce již od školního roku 2008-2009. Díky spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v ČR a realizovaným projektům financovaným z prostředků EU mají naši žáci studující francouzštinu širokou nabídku nadstandardních aktivit, které jim umožňují častý kontakt s francouzštinou.

V letošním školním roce se tak podařilo i nadále zajistit výuku s rodilým mluvčím. Rovněž začala první třída – kvinta A studovat dějepis ve francouzštině pomocí metody CLIL, do budoucna se plánují besedy s francouzskými hosty, výměnné pobyty ve Francii či zahraniční exkurze.

Spolupráce s francouzskou ambasádou je samozřejmě přínosná i pro nás vyučující, kterým ambasáda nabízí řadu stáží a seminářů v České republice i v zahraničí. Měli jsme možnost vyjet na pedagogické stáže do Francie a v říjnu jsme se zúčastnili setkání učitelů a lektorů bilingvních a evropských sekcí ČR a SR v Bratislavě, kde bylo ústředním zaměřením zapojení ICT techniky a využití internetu v hodinách francouzštiny.

V neděli 25. listopadu jsme v rámci sympozia Sdružení učitelů francouzštiny konaného v Poděbradech představili výuku dějepisu metodou CLIL na našem gymnáziu.

Díky úzké spolupráci s francouzskou ambasádou jsme se letos opět stali zkušebním místem pro mezinárodní zkoušky z francouzštiny DELF scolaire. Ve dnech 26. - 27. listopadu si své jazykové kompetence - porozumění slyšenému a psanému a písemný a mluvený projev - ověřilo 27 žáků, kteří skládali jednu z úrovní A1, A2 či B1. Výsledky budou známy v lednu 2013.

Přejeme všem zapojeným hodně energie a elánu do dalšího studia francouzštiny.

Pavel Kotyza a Lucie Prokešová

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mgr. Žaneta Peřinová

Mgr. Žaneta Peřinová (*1980), novinářka, redaktorka sportovního zpravodajství České televize, absolvovala v roce 1998.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.