Částicová Praha 2022

Částicová Praha 2022

V neděli 4. 9. odpoledne se na pražskou kolej Na Větrníku začali sjíždět studenti středních škol z různých koutů Česka i Slovenska, aby se během jednoho týdne podívali „pod pokličku“ částicové fyziky. Mezi studenty, kteří se akce zúčastnili, jsem byla i já.

Celá akce začala v pondělí ráno na MFF, kde na nás čekaly první úvodní přednášky o problematice a systematice elementárních částic a poté i stavba mlžné komory. Odpoledne jsme se po dvojicích rozjeli na různá pracoviště (MFF UK – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, FJFI ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického, ÚTEF ČVUT – Ústav technické a experimentální fyziky, FZÚ AV ČR – Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.) a spolu s přidělenými lektory jsme pracovali na různých „miniprojektech.“
Další den jsme měli naplánovaný výlet do ÚJV (Ústav jaderného výzkumu, a. s.) v Řeži. Tady jsme si ve dvou skupinách postupně prohlédli různé typy lineárních i kruhových urychlovačů částic a seznámili se podrobněji s metodou radiouhlíkového datování. Ve druhé polovině exkurze první skupina zamířila k reaktoru a druhá se vydala do laboratoře výzkumu nanotechnologií. Po náročném dni byl pro nás připraven společenský večer v prostorách atria FJFI.
Ve středu nás čekala komentovaná prohlídka van der Graafova generátor a přednáška o „věčnosti/smrtelnosti“ hmoty v ÚTEF. Následně jsme si prohlédli laboratoř fyziky nízkých teplot na MFF a tam jsme pomocí tekutého helia např. přiměli levitovat jedoucí vláček. Dopolední program jsme zakončili experimentálním zjišťováním elektronového náboje a Planckovy konstanty v interaktivní fyzikální laboratoři. Odpoledne jsme se opět přemístili na příslušná pracoviště a dokončili jsme svoji rozdělanou práci na projektech.
Ve čtvrtek jsme absolvovali přednášku ve Fyzikálním ústavu Akademie věd a přednášku o detekci částic přicházejících z vesmíru, prohlédli jsme si laboratoře detektorů částic a tzv. „čisté laboratoře“ na testování polovodičových detektorů. Odpoledne jsme zamířili ještě na FJFI, kde jsme si postupně obešli tokamak GOLEM a také několik laboratoří zabývajících se využitím ionizujícího záření a ochranou před ním. Pak následoval další společenský večer tentokrát na MFF, promítání krátkého filmu a na něj navazující diskuse.
Poslední den ráno jsme se všichni společně sešli na FJFI a odprezentovali jsme si jednotlivé projekty.
Nakonec jsme se vyfotili, rozloučili se a plni zážitků a dojmů se rozjeli zpátky domů.

Anna Radochová, 8OA

Zdroj: Částicová Praha 2022

Aktuální informace

13.09.2022

úterý 4/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

plk. Bedřich Krátkoruký

Plk. letectva i. m. Bedřich Krátkoruký (8. 10. 1913-15. 1. 1943), vynikající pilot a stíhací eso RAF v době 2. světové války, studoval na naší škole ve 30. letech 20. století.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Konference v Paříži

3. prosince 1903

Závěrečným zasedáním skončila mezinárodní zdravotnická konference v Paříži. Mj. přijala i společné dohody o opatřeních v boji proti moru, choleře a žluté zimnici.

Nejčtenější

12.09.2022

V pátek 2.září se naše třída 1A vydala na adaptační kurz spolu s panem profesorem Machurkou a paní profesorkou Hornovou. Jely s námi také dvě dívky z oktávy, Kateřina a Vanda, které se v průběhu celého kurzu staraly o náš večerní program.

 

celý článek
01.09.2022

Projektu Otevřená věda 2022, pořádaného Akademií věd České republiky, se účastní opět několik studentků a studentek našeho gymmnázia. Často se studenti aktivit souvisejích s projektem účastní i během prázdnin. Luděk Melich ze 3.A dokázal svoji stáž rozpracovat velmi intenzivně v prvním pololetí roku 2022 a podařilo se mu zúčastnit se v červenci s jeho projektem mezinárodní konference ve skotském Edinburghu.

V následujícím článku popsal, jaké téma si v Otevřené vědě zvolil a jaké dojmy z konference si přivezl.

celý článek
01.09.2022

 

 

John Schaar  

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

 

 

 

 

Motto školního roku je v souladu s dlouhodobou vizí školy. Chceme být školou, z níž odcházejí odpovědní mladí lidé připravení po všech stránkách na to, že budoucnost vlastní i budoucnost společnosti je v jejich rukou. Mladí lidé, kteří si jsou vědomi, že bez aktivního přístupu, stálého vzdělávání, odvahy a pevných morálních zásad nebudou schopni budoucnost tvořit a stanou se jen pasivními prvky budoucího světa.

 

Nám učitelům motto opět připomíná, co je naší úlohou v přípravě žáků, které formujeme v jejich nejdůležitějším věku od 11 do 19 let. Připomíná nám naši odpovědnost. Současně nás nepřímo vybízí k využívání všech prostředků a všech možností, abychom v naší vzdělávací práci uspěli. 

 

Žákům motto sděluje, že svou budoucnost mají skutečně ve svých rukou. Čím dříve si to uvědomí, tím dříve budou schopni její podobu ovlivňovat. Vybízí je k aktivitě, k činorodosti, k promýšlení svých činů… Sděluje jim, že bez nasazení a bez vlastního přičinění budoucnost vytvářet nelze.

 

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.