Jak mu sametová revoluce změnila život

Jak mu sametová revoluce změnila život

Komu? Studentovi Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, který se stal jednou z významných studentských osobností sametové revoluce, zapojil se do politiky, v současné době úspěšně podniká a je švagrem námi všemi milované paní profesorky Lenky Bubeníkové.

Právě on, Jan Bubeník, se přijel s námi septimány a třeťáky podělit 12. 11. 2019 o své zážitky a zkušenosti z dob komunistické nadvlády, sametové revoluce i doby po ní.

Celou besedu začala krátká videoukázka z projevu pana Bubeníka, jímž zahajoval setkání významných politiků v Praze deset let po sametové revoluci, v němž mluvil o svobodě a zodpovědnosti jednotlivců za vlastní život.

Pan Bubeník se narodil roku 1968. Jeho rodiče byli tělocvikáři, ale tatínek nesouhlasil se vstupem vojk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, at tak nemohl učit. Medicínu si vybral proto, že nikdo nemůže ovlivnit, jak funguje lidské tělo a on bude moci stále vykonávat svou profesi naplno a čestně.

V průvodu z Vyšehradu 17. listopadu 1989 se nacházel v poslední vlně. Státní bezpečnost je sevřela do kleští a stále zmenšovala prostor. Tehdy se opravdu bál. Jeho spolubydlící Boris po ráně obuškem upadl do bezvědomí. Jejich učitel, který právě sloužil v nemocnici, přikázal panu Bubeníkovi, ať ho odvede na kolej a hlídá ho celou noc (Boris nemohl zůstat ani v nemocnici, kdyby ho policie hledala).

Maminka se o něj bála, ale tatínek ho plně podporoval v jeho činnosti. Stal se členem stávkového výboru. Jan Bubeník přicházel s různými nápady, jak se dostat do fabrik a přemluvit dělníky, aby se zapojili do generální stávky (např. děvčata se oblékla do svazáckých uniforem, pod ně ukryla letáky propagující revoluci.

Podíval se i do Ameriky, kde vystudoval ekonomii. Toho, že není lékařem nelituje. Je užitečný a prospěšný jinak. Po samotné revoluci navštěvoval méně vyspělé a nedemokratické země. Roku 2001 ho na Kubě zatkla policie a několik týdnů ho tam věznili.

Na závěr besedy zodpověděl všechny naše dotazy a my mu tímto ještě jednou děkujeme.

Aktuální informace

23.03.2020

V důsledku posunutí věkové hranice pro poskytování ošetřovného na 13 let, zveřejňujeme formulář této žádosti.

Celý článek
20.03.2020

Na webových stránkách je učitelům i žákům od pátku 20. 3. viditelný nový upravený rozvrh pro příští týden. 

Celý článek
13.03.2020

Zkoušky jsou do odvolání zrušeny. Ve spolupráci s krajským úřadem budou po zrušení mimořádného opatření stanoveny nové termíny.

11.03.2020

Škola je během dne přístupná pouze zaměstnancům školy. Večerní provoz v tělocvičnách je do odvolání přerušen.

11.03.2020

během trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se školní soutěže nekonají

Celý článek

Významní absolventi

František Rachlík

Absolvoval v roce 1924.

Narodil se 16. 9. 1904 v Nymburce, zemřel v Praze 13. 2. 1980. Po skončení vojenské služby studoval na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii, dějiny umění a estetiku.

Anketa

 
Jak jste spokojeni s rozvrhem?
Paráda! 8 %
Vcelku dobré 21 %
Nic moc... 15 %
Hrůza! 55 %
Celkový počet hlasů: 492
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Krajinské výstavy

Červen 1903

Na počátku léta byly v Čechách zahájeny tři významné krajinské výstavy, jež měly představit příslušné kraje, jejich zvláštnosti v oblasti hospodářské, kulturní i společenské.

Nejčtenější

05.03.2020

Letošní školní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí 40 prací našich studentů a bude se konat v úterý 10. března 2020. Protože někteří sočkaři v tento den nemohou být ve škole, budou své práce obhajovat už v předtermínu v pátek 6. března 2020 5. a 6. vyučovací hodinu v učebně č. 7. Které obory a práce byly do předtermínu zařazeny?

celý článek
08.03.2020

Oficiální termín letošní školní přehlídky Středoškolské odborné činnosti na naší škole připadl na úterý 10. března 2020. Více než 30 studentských prací z téměř všech soutěžních oborů SOČ se představí ve dvou učebnách před hodnotící komisí složenou z členů profesorského sboru. Náročný celodenní program bude zahájen v 8.00 hodin v učebně č. 77 projevy pozvaných hostů zastupujících Město Nymburk i Krajský úřad Středočeského kraje.

celý článek
11.03.2020

V úterý 10. března, tj. poslední den před vyhlášením povinné karantény na všech školách, probíhala téměř celý den ve dvou učebnách letošní Školní přehlídka 42. ročníku STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI. Již proběhla i videoobhajoba Terezy Ševčíkové v náhradním termínu kvůli její nemoci v minulém týdnu. A její práce také postupuje! V tomto článku přinášíme souhrnné výsledky ŠK SOČ 2020.

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.