Kvarta B v Krásensku

Kvarta B v Krásensku

Také kvarta B měla v letošním školním roce do výuky biologie zařazený ekologický kurz formou intenzivního pětidenního pobytu v zařízení Rychta v moravské vesnici Krásenko ležící pod zdaleka viditelným vysílačem Kojál. Zážitkovou a zhuštěnou formou prošli studenti praktickým nácvikem vědeckých postupů sběru, analýzy i vyhodnocení přírodovědných vzorků. Závěrečný den byl pojat jako komplexní badatelsko-přírodovědný výzkum v týmech, včetně úvodní otázky, stanovení hypotézy, práce v terénu, vyhodnocení a ověření platnosti či neplatnosti hypotézy.
Pro čtenáře školního webu shrnuly celý program poněkud obšírnějším a výrazně srozumitelnějším způsobem tři účastnice.

V pondělí 13. 6. se naše třída vydala na pětidenní EKOkurz do Krásenska. Po náročné cestě jsme se seznámili s pracovníky Lipky a ubytovali se v malebné budově Rychty. Po ubytování jsme měli první program. Někteří z nás si odvážně nasadili broďáky a společně jsme se vydali na hydrobiologický průzkum nedalekého rybníku. Od poklidného chytání živočichů nás vyhnala bouřka se silným deštěm. Naší motivací zúčastňovat se aktivně programu, bylo získávání karet do hry Evoluce, která nás provázela celým pobytem. Tu jsme si zahráli hned poté.
Další den ráno jsme autobusem dojeli do CHKO Moravský kras, kde nás čekaly geologie a botanika. Za pomoci určovacích klíčů a atlasů rostlin jsme zkoumali zdejší flóru. Také jsme se dozvěděli pár odborných termínů týkajících se vzniku CHKO. Později toho dne jsme se vydali do jeskyní a řekli si o nich několik zajímavostí. Odvážnější z nás (a že jich bylo) se dokonce vydali na průzkum velké jeskyně Hospody, v níž museli překonávat náročné překážky. Celý den jsme opět zakončili hracím kolem hry Evoluce a někteří i zápasem v softballu.
Třetího dne jsme se vydali na pozorování krásenského ptactva a hmyzu – tedy ornitologii a entomologii. Hledání a sledování opeřenců jsme se věnovali ve skupinách na různých místech a výsledky pak porovnávali. Ve zbytku dopoledne jsme se všichni zabývali smýkáním hmyzu a určováním bezobratlých živočichů. Po obědě jsme probírali envi(ronmentální)problémy, každá skupina měla své téma, načež jsme si ze sálu udělali mírumilovnou poslaneckou sněmovnu, včetně hlasování na závěr.
Ve čtvrtek jsme bádali ve skupinách námi na zvolené téma. To jsme na konci dne představili ostatním. Večer jsme si dali dvě poslední kola Evoluce. Úspěšný byl jen jeden jediný tým.
Poslední den našeho pobytu jsme se už jen dobalili, byli šťastní, že jedeme domů, a pak protrpěli velice dlouhou a komplikovanou cestu vlakem a autobusy.

Tímto za celou třídu chceme poděkovat pedagogickému doprovodu – paní profesorce Netopilíkové i panu profesorovi Soukupovi – a všem zaměstnancům Lipky, zvláště paním kuchařkám, které nás průběžně vykrmovaly.

za 4KB Veronika Košťálová, Žaneta Valentová a Kamila Votočková

Aktuální informace

02.05.2023

Přijímací řízení ukončeno.

Celý článek
06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

Významní absolventi

Jan Moravec

Jan Moravec (*1993), absolvent Gymnázia Nymburk v roce 2013, je šampionem v silovém trojboji.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Důlní neštěstí

2. duben 1903

Při důlním neštěstí v uhelném dole Königin Luise v Horním Slezku zahynulo 30 horníků.

Nejčtenější

14.05.2023

Letošní školní rok je poměrně bohatý na výjezdy našich studentů do Francie (psali jsme zde nebo zde). V týdnu od 8. do 12. května jsme ale měli možnost vyzkoušet si i role hostitelů a na gymnáziu přivítat francouzské spolužáky. Týden po návratu naší poslední skupiny z Francie jsme si opět povídali francouzsky.

celý článek
05.06.2023

Ve středu 24. května se uskutečnila zlatá ceremonie mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Celá akce probíhala v nádherných prostorách Valdštejnského paláce za přítomnosti velmi vzácného hosta, kterým byl letos osobně princ Edward, vévoda z Edinburghu.

celý článek
25.05.2023

Dne 25. května jsme se celá skupina našeho Dofebufetíku vypravila na setkání účastníků programu DofE s princem Edwardem. Na akci jsme měli za úkol představit náš projekt princovi, čehož se ujaly zakládající členky Dofebufetíku a zajistit občerstvení. Naše zážitky z celého dne se pár z nás snažilo sepsat v následujících větách.

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.