Kvarta B v Krásensku

Kvarta B v Krásensku

Také kvarta B měla v letošním školním roce do výuky biologie zařazený ekologický kurz formou intenzivního pětidenního pobytu v zařízení Rychta v moravské vesnici Krásenko ležící pod zdaleka viditelným vysílačem Kojál. Zážitkovou a zhuštěnou formou prošli studenti praktickým nácvikem vědeckých postupů sběru, analýzy i vyhodnocení přírodovědných vzorků. Závěrečný den byl pojat jako komplexní badatelsko-přírodovědný výzkum v týmech, včetně úvodní otázky, stanovení hypotézy, práce v terénu, vyhodnocení a ověření platnosti či neplatnosti hypotézy.
Pro čtenáře školního webu shrnuly celý program poněkud obšírnějším a výrazně srozumitelnějším způsobem tři účastnice.

V pondělí 13. 6. se naše třída vydala na pětidenní EKOkurz do Krásenska. Po náročné cestě jsme se seznámili s pracovníky Lipky a ubytovali se v malebné budově Rychty. Po ubytování jsme měli první program. Někteří z nás si odvážně nasadili broďáky a společně jsme se vydali na hydrobiologický průzkum nedalekého rybníku. Od poklidného chytání živočichů nás vyhnala bouřka se silným deštěm. Naší motivací zúčastňovat se aktivně programu, bylo získávání karet do hry Evoluce, která nás provázela celým pobytem. Tu jsme si zahráli hned poté.
Další den ráno jsme autobusem dojeli do CHKO Moravský kras, kde nás čekaly geologie a botanika. Za pomoci určovacích klíčů a atlasů rostlin jsme zkoumali zdejší flóru. Také jsme se dozvěděli pár odborných termínů týkajících se vzniku CHKO. Později toho dne jsme se vydali do jeskyní a řekli si o nich několik zajímavostí. Odvážnější z nás (a že jich bylo) se dokonce vydali na průzkum velké jeskyně Hospody, v níž museli překonávat náročné překážky. Celý den jsme opět zakončili hracím kolem hry Evoluce a někteří i zápasem v softballu.
Třetího dne jsme se vydali na pozorování krásenského ptactva a hmyzu – tedy ornitologii a entomologii. Hledání a sledování opeřenců jsme se věnovali ve skupinách na různých místech a výsledky pak porovnávali. Ve zbytku dopoledne jsme se všichni zabývali smýkáním hmyzu a určováním bezobratlých živočichů. Po obědě jsme probírali envi(ronmentální)problémy, každá skupina měla své téma, načež jsme si ze sálu udělali mírumilovnou poslaneckou sněmovnu, včetně hlasování na závěr.
Ve čtvrtek jsme bádali ve skupinách námi na zvolené téma. To jsme na konci dne představili ostatním. Večer jsme si dali dvě poslední kola Evoluce. Úspěšný byl jen jeden jediný tým.
Poslední den našeho pobytu jsme se už jen dobalili, byli šťastní, že jedeme domů, a pak protrpěli velice dlouhou a komplikovanou cestu vlakem a autobusy.

Tímto za celou třídu chceme poděkovat pedagogickému doprovodu – paní profesorce Netopilíkové i panu profesorovi Soukupovi – a všem zaměstnancům Lipky, zvláště paním kuchařkám, které nás průběžně vykrmovaly.

za 4KB Veronika Košťálová, Žaneta Valentová a Kamila Votočková

Aktuální informace

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1942.

Narodil se 3. 8. 1921 v Nymburce. Sprinter, který začínal v Orlu Nymburk (1940). 

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Krajinské výstavy

Červen 1903

Na počátku léta byly v Čechách zahájeny tři významné krajinské výstavy, jež měly představit příslušné kraje, jejich zvláštnosti v oblasti hospodářské, kulturní i společenské.

Nejčtenější

31.05.2024

FOTOGALERIE: FB MĚSTSKÉ KNIHOVNY NBK

Na letošní čtvrtou a zároveň i poslední alumni besedu jsme pozvali absolventku gymnázia z roku 2004. Je jí RNDr. Milada Křížová, meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu, která pracuje i v Redakci počasí České televize. Setkání s ní proběhne v nymburské knihovně ve čtvrtek 6. června 2024 od 17.30 hodin s tématem: Počítání počasí?!

celý článek
28.05.2024

Když jsme v prosinci odjížděli z výměnného pobytu na partnerské škole ve Westerburgu, byla jsem z ní naprosto nadšená a doufala jsem, že ji ještě navštívím. V tu chvíli to bylo spíše velké přání a já pořádně nevěřila tomu, že by se to opravdu mohlo uskutečnit. Když má ale člověk školu plnou podporujících lidí a dva nadšené učitele v Německu, jde všechno, a tak jsem se v neděli 12. května vydala do Westerburgu, abych tam pomohla s organizací projektového týdne s tématem Evropské unie „Europawoche“ a abych viděla tuto školu v běhu.

celý článek
29.05.2024

Ve středu 25. května se na Francouzský institut v Praze sjeli vítězové krajských kol konverzační soutěže ve francouzštině, aby v republikovém finále navzájem poměřili své jazykové dovednosti ve svých kategoriích. Naše škola měla zástupkyně hned ve třech kategoriích a vedly si výborně! 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.