Měsíc filmu na školách - Příběhy bezpráví

Měsíc filmu na školách - Příběhy bezpráví

Každoročně organizuje za PK ZSV Mgr. Jiřina Koláčná Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví. Letos proběhl již 8. ročník tohoto projektu společnosti Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Nejprve byl pro studenty ze sext promítnut za účasti zástupkyně spol. Člověk v tísni paní Miklošové, milého hosta pana P. Plaňanského a šéfredaktorky Nymburského deníku paní Jínové dokument České děti. Dokument Karla Strachoty zdařile informoval o protikomunistických iniciativách pozdních 80. let; k jedné z nich patřilo i nezávislé hnutí České děti, založené P. Placákem r. 1988. Z dokumentu vyplývá, že proti bezpráví je potřeba vystoupit a nezáleží na věku.

Na dokument plynule navázal náš pozvaný host pan Petr Plaňanský svými vzpomínkami na 80. léta a vše doplnil prezentací se zajímavými fotografiemi z doby totality, kdy se pohyboval jako student nejen v Praze. Byl pečlivě připraven na setkání; přinesl s sebou i malý psací stroj z té doby. Měl podobné zkušenosti s VB jako lidé vystupující v dokumentu.

Stihli jsme jen jednu otázku na hosta, ale myslíme si, že vše podstatné pověděl a děkujeme mu za to!

Těšíme se na další setkání!

Zobrazeno: 7051x

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (*1952), znalec dějin pedagogiky a alternativních pedagogických směrů, zabývající se i hodnocením kvality pedagogických procesů, poradce několika ministrů školství, vysokoškolský učitel a akademický pracovník pardubické univerzity na Gymnáziu Nymburk maturoval v roce 1972 ve třídě 4.C.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Návštěva Leopolda II. ve Vídni

17. říjen 1903

Belgický král Leopold II. navštívil císaře Františka Josefa I.

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.