Společná část maturitní zkoušky - výsledky školy

 Tabulkový přehled výsledků maturantů Gymnázia Nymburk ve společné části maturitní zkoušky.

Gymnázium Nymburk
souhrn za školu

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 23 55 9 - - 87 1,839
Český jazyk a literatura vyšší 1 3 - - - 4 1,750
Anglický jazyk základní 1 4 1 - - 6 2,000
Anglický jazyk vyšší 9 8 1 - - 18 1,556
Francouzský jazyk základní 3 2 1 - - 6 1,667
Francouzský jazyk vyšší - 1 - - - 1 2,000
Německý jazyk vyšší 1 - - - - 1 1,000
Matematika základní 22 15 11 4 - 52 1,942
Matematika vyšší 1 5 1 - - 7 2,000

 

Oktáva A
osmileté studium     

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 9 18 3 - - 30 1,800
Český jazyk a literatura vyšší - 1 - - - 1 2,000
Anglický jazyk vyšší 5 - - - - 5 1,000
Francouzský jazyk základní 2 2 1 - - 5 1,800
Francouzský jazyk vyšší - 1 - - - 1 2,000
Německý jazyk vyšší 1 - - - - 1 1,000
Matematika základní 5 6 3 1 - 15 2,000
Matematika vyšší - 3 1 - - 4 2,250

 

Oktáva B
osmileté studium    

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 6 15 4 - - 25 1,920
Český jazyk a literatura vyšší 1 2 - - - 3 1,667
Anglický jazyk základní 1 1 - - - 2 1,500
Anglický jazyk vyšší 2 3 - - - 5 1,600
Matematika základní 8 5 4 1 - 18 1,889
Matematika vyšší 1 2 - - - 3 1,667

 

4A
čtyřleté studium      

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 8 22 2 - - 32 1,813
Anglický jazyk základní - 3 1 - - 4 2,250
Anglický jazyk vyšší 2 5 1 - - 8 1,875
Francouzský jazyk základní 1 - - - - 1 1,000
Matematika základní 9 4 4 2 - 19 1,947

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

 

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice).

Svět v roce založení školy

Výnos cara Mikuláše II.

11. březen 1903

V Rusku byl vydán výnos cara Mikuláše II.

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!