Letošní výsledky maturit na Gymnáziu Nymburk

Letošní výsledky maturit na Gymnáziu Nymburk

Gymnázium Nymburk obdrželo z CERMATu přehledy s výsledky společné části a sumarizaci výsledků ze společné a profilové části. V článku naleznete komentář ředitele školy Jiřího Kuhna k děním okolo maturit, k výsledkům MZ na Gymnáziu Nymburk a celkový přehled výsledků za školu a výsledky jednotlivých tříd.

MŠMT zveřejnilo školy, které ve společné části maturitní zkoušky (MZ) dopadly nejlépe. Na stránkách MŠMT i na stránkách tisku se objevilo 10 gymnázií a 10 odborných škol, které ve společné části MZ dopadly nejlépe, a dále zveřejnilo v každém kraji trojici gymnázií a trojici odborných škol, jejichž výsledek byl v kraji nejlepší. Je zajímavé, jaké vášně tento ministrův krok rozpoutal.

Hejtmani, kteří bojovali proti spuštění státních maturit, se chtějí domáhat zveřejnění kompletního žebříčku soudní cestou. Školští odborníci i „odborníci“, kteří tvrdí, že maturity v podobě, ve které proběhly, nepřinesly nic nového a zbytečně se utrácely peníze daňových poplatníků, se předhánějí v argumentech, proč občan nutně musí kompletní výsledky znát. Hlas lidu pranýřuje PORG Václava Klause mladšího a diskutující neznalí věci se pouští do spekulací, jak je to možné a co se za tím skrývá. Několik dní po zveřejnění částečných výsledků, v nichž je patrný rozdíl ve výsledcích gymnázií a ostatních středních škol a z nichž je napříč republikou patrný i výborný výsledek žáků osmiletých gymnázií, se z krajských samospráv ozývá unisono hlas: „redukujme gymnázia a hlavně ta osmiletá!“

Průběhu a výsledkům společné části MZ se věnovala i republiková rada Asociace ředitelů gymnázií ČR. Text stanoviska se v dané chvíli precizuje a rada ho v nejbližších dnech zveřejní. Na jednání rady se věcně zhodnotily přínosy MZ, problémy, které je nutné vyřešit, pokud mají MZ jako srovnávací zkouška dále pokračovat, a rada se též shodla na doporučeních, které předá ministrovi a bude následně prosazovat jejich realizaci.

Osobně si myslím, že není potřeba výsledky maturit tajit, stejně tak jako je nesmyslné tajit zadání testů. Zveřejnění testů nechám na CERMATu či na MŠMT. Zveřejnit výsledky vlastní školy mi připadá v dané chvíli jako samozřejmé. I tyto výsledky jsou však pouze částečné. Podrobnou analytickou zprávu by měly všechny školy dostat od CERMATu v průběhu prázdnin.

Jak TO tedy dopadlo na Gymnáziu Nymburk?

Před rozborem výsledků je nutno poznamenat, že škola svými vnitřními pravidly maturantům mírně zkomplikovala volbu maturitních předmětů. Po maturitní generálce, v níž jsme se seznámili s podobou a obtížností testů jak v základní tak ve vyšší úrovni, jsme nechtěli dopustit, aby naše gymnázium opustil absolvent, který unikne k nejjednodušší variantě zkoušek (český jazyk a cizí jazyk v základní úrovni, bez matematiky). Pravidla pro výběr maturitních předmětů naleznete na jiném místě našeho webu. Studenti tak byli postaveni před volbu buď ve společné části MZ zvolit matematiku alespoň v základní úrovni, nebo zvolit zkoušku z cizího jazyka na vyšší úrovni. Zkoušku z matematiky tak zvolilo celkem 59 maturantů (!), tedy 2/3 ze všech studentů, kteří letos na naší škole studium končili.

S čím jsem spokojen:

 • Všichni studenti bez problémů zkouškami společné části prošli.
 • Jak z výsledků společné části, tak z výsledků profilové části bylo vidět, že přípravě na zkoušku věnovali jak studenti, tak jejich učitelé maximální pozornost.
 • Z celkového počtu 182 známek ze zkoušek společné části MZ (91x český jazyk a 91x matematika nebo cizí jazyk) padly jen 4 čtyřky a 24 trojek. Vše ostatní byly jen jedničky a dvojky.
 • Osvědčila se pravidla, která škola maturantům nastavila pro volbu maturitních předmětů.
 • Učitelé i moje zástupkyně, paní Drahotová, zvládli s přehledem složitou administrativu spojenou se zkouškami a udrželi nasazení po celé dlouhé maturitní období.
 • Pozitivní dojem mám i z nově zařazené obhajoby maturitní práce do trojice předmětů v profilové části zkoušky.

S čím spokojen nejsem:

 • Jen ve 31 případu volili naši maturanti vyšší úroveň zkoušky.
 • V některých případech jsem byl zklamán ze zkoušek z českého jazyka, kdy studenti jednoznačně podcenili přípravu na ústní část zkoušky.
 • Protože jsem soutěživý typ, mrzí mne, že mezi třemi gymnázii s nejlepšími výsledky ve Středočeském kraji není i naše škola.

 Podívejte se na tabulkový přehled výsledků!

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

 

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

 • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
 • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1926.

Narodil se v r. 1908. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem. V letech 1953 byl rektorem nově vzniklého ITVS v Praze.

Svět v roce založení školy

Pomník Husa

5. červenec 1903

V Praze na Staroměstském náměstí byl položen základní kámen k pomníku M. Jana Husa.

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!