Vytříděný hliník & železo

Vytříděný hliník & železo

V pondělí 25. června 2012 byly odvezeny pytle s pečlivě vytříděným kovovým odpadem do výkupny ve Strakách. Od září 2009 do června 2012, tj. za tři poslední školní roky, vytřídili studenti a pracovníci školy celkem 17,5 kg tenkostěnného hliníku a také 18 kg odpadového železa. V obou případech jde především o obaly potravin a nápojů, které jsou z těchto dvou kovů vyrobeny.

Z důvodu pokračující ekonomické krize jsou výkupní ceny kovů nízké (charakter odpadu - tenký plech - je navíc v sazebníku oceněn ze všech druhů kovového odpadu obecně a trvale - krize nekrize - nejníže), studenti tak obdrželi za své k životnímu prostředí ohleduplné úsilí pouhé tři stovky (Studentský parlament je použije při rekonstrukci prostor nové klubovny).

Přes nízký výnos (kdo by také chtěl zbohatnout na odpadcích, kterých se chceme zbavit?), má třídění kovového odpadu smysl, který jednoduše nelze přepočítávat pouze na peníze. Jen úspora vynaložené energie při výrobě hliníku, pokud se v hutích namísto rudy bauxitu použije kovový šrot, čímž se hliník recykluje, může vyšplhat až k 95 %(!). Kovy je navíc možno recyklovat snad nejlépe ze všeho odpadu: zatímco z PET lahve už se po recyklaci nová PET lahev nemůže vyrobit (nelze zajistit hygienické normy) a získané silonové vlákno se používá třeba (jen) ve výrobě textilií z umělých hmot; stejně vytříděný papír se po recyklaci používá spíše na toaletě, než aby se na něj tisklo např. vysvědčení, kovy jsou pro opětovné použití k prvotnímu účelu díky vysoké teplotě při hutním zpracování ideální. Může se tedy stát, že z vytříděné a k recyklaci odevzdané plechovky může být vyrobena i ta samá, která se opět použije jako nápojový obal.

Dále je ještě nutno dodat, že pravidelné vybírání sběrných nádob, dotřiďování, pytlování i odvoz se ve škole zajišťuje dobrovolnicky. Čistota separovaných kovů v bednách není nikdy 100%. Když pomineme záměrné zlomyslné vyhazování jiného odpadu do nádob na kovový odpad (např. typu staré housky nebo PET lahve i s obsahem), je největším nešvarem naivní představa, že vše, co se z obalů potravin kovově leskne, musí být určitě kovové. Tak se do beden pravidelně dostávají umělohmotné obaly tyčinek, sušenek, brambůrek apod., které pochopitelně z hliníku ani železa nejsou a ani nemohou být (což dokazují piktogramy na každém obale). Takových chybně vytříděných odpadků bývá v poslední době v každé nádobě max. 5 %, což není špatné číslo. Proto velké díky všem, kteří třídí, zejména vám, kdo u toho kriticky používáte i svůj koncový mozek.

Budova Gymnázia Nymburk v současné době disponuje sběrnými nádobami na separovaný odpad těchto druhů: papír, plasty, hliník, železo, drobný elektroodpad a použité baterie (monočlánky). Netřídíme sklo, textil, nápojové kartony, nebezpečný odpad, zářivky a výbojky ani bioodpad. Přes poměrně širokou nabídku a blízkost nádob (papír a plasty na každém patře), se v odpadkových koších ve třídách a na chodbách nalézají denně odpadky, které tam nepatří a které by namísto toho měly být vhozeny do příslušné nádoby pro odpad tříděný. Paní uklízečky to jistě dosvědčí. Nesprávně vytříděný odpad je odsouzen v lepším případě k dlouhodobému uložení na skládkách (bioodpad týdny, papír několik měsíců, hliníková plechovka až 100 let, vybitá baterie až 500 let, PET lahve a igelit 500 let, sklo v řádu jednotek tisíc let), kdy teprve dochází k jeho rozkladu. V horším případě se směsný domovní odpad spaluje, čímž se z některých druhů odpadků uvolňují škodlivé látky (ale zase se tím získává část energie). Pokud tedy máte snahu něco po sobě zanechat svým potomkům, aby jim to nadlouho vydrželo, toto je jedna ze zaručených možností, nikoliv ale ta nejoptimálnější...

Zdroj: Časové odhady rozkladu jednotlivých druhů odpadu

Aktuální informace

21.04.2024

se konají v pondělí 29/4:

-17:30-18:00 hod
schůzky v učebnách
-18:00-19:30 hod
29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1923.

Narodil se 15. 2. 1905 v Mostě. Dětství prožil v Lounech. Studoval na reálce v Lounech a Nymburce, kde pracoval jeho otec jako strojvůdce.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Rooseveltův projev

2. duben 1903

Americký prezident Theodore Roosevelt přednesl v Chicagu projev, jímž potvrdil, že Monroeova doktrína je stále základem americké zahraniční politiky. 

Nejčtenější

26.03.2024

Nymburští debatéři Luisa Anna Hofmanová (7MA), Sofie Fukalová (7MA), Tadeáš Brablc (8OB) a trenér Matěj Piller se poslední víkend před Velikonocemi vydali do České Třebové, kde se zúčastnili posledního turnaje Debatní ligy v této sezóně. Akce se uskutečnila v prostorech Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana.

 

celý článek
13.04.2024

Ve středu 10. dubna jsme ve složení Honza Kopeček (6XB), Anna Hířová, Štěpán Soulek a Mikuláš Vodenka (5QB) brzy ráno vyrazili do Prahy na VŠCHT na krajské kolo chemické olympiády kategorie C.

celý článek
25.03.2024

Na dvě hodiny se učebna č. 73 proměnila v soudní síň, kde studenti právního semináře předvedli své dovednosti v simulovaném soudu z trestního práva. Projekt, na kterém naše gymnázium spolupracuje s Právnickou fakultou UK, dal studentům možnost prozkoumat právní systém z první ruky a zároveň rozvíjet kritické myšlení a rétorické schopnosti.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.