Třetí aktivita frankofonního klubu

Třetí aktivita frankofonního klubu

Frankofonní klub Gymnázia Nymburk připravil pro studenty francouzštiny již třetí aktivitu. Tentokrát jsme „zariskovali“ a lektory se stali studenti tercie A, kteří připravili několik dílčích aktivit pro starší studenty. A poprali se s novou rolí skvěle.

Při zpracování aktivity vyšli studenti z návštěvy výstavy nymburského muzea „Energie“, připravené z fotografií francouzského fotografa Yann Arthus-Bertranda (www.ledeveloppementdurable.fr). Jak název napovídá, zaměření výstavy bylo ekologické, takže i téma třetí aktivity bylo dáno – ekologie. Skupinky studentů si zvolili fotografii, ze které vyšli při přípravě dílčího úkolu. Sami si nejprve museli osvojit specifickou slovní zásobu a následně ji nějakým způsobem předat ostatním. S novou rolí „učitele“ se velmi dobře sžili a tematicky i metodicky připravili stanoviště, která starším studentům představila klíčová ekologická témata, třídění odpadků, zdroje energie a jejich využití,…

Chtěla bych touto cestou poděkovat především studentům tercie A, kteří svým zodpovědným způsobem zpracovali aktivitu, ale i studentům septimy B, 3A a 6XA, kteří svým aktivním přístupem umožnili aktivitu realizovat.

                                                                                      Za realizační tým Lucie Prokešová

V rámci rozšířené výuky francouzštiny se několikrát za rok na naší škole pořádají tzv. aktivity frankofonního klubu. Třídy, které se učí francouzštinu buď některou činnost samy pro jiné žáky vytvoří anebo se samy stanou „oběťmi“ nástrah aktivit svých spolužáků. Každopádně si ale zlepší svou úroveň francouzštiny, naučí se něco nového (podle tématu dané činnosti) a možná se i pobaví.

Tentokrát bylo hlavní téma „ekologie“ a jednotlivé aktivity se řídily podle obrázků Yanna Arthuse Bertranda, se kterými jsme se seznámili a pracovali už dříve. Tentokrát jsme práci připravovali my, velmi chytří a snaživí studenti Tercie A, a to pro průměrné žáky Sexty A, Septimy B a 3. A. =) Aktivitu jsme připravovali ve dvojicích (případně trojicích). U některých bylo úkolem roztřídit odpadky do správného kontejneru, u jiných třeba seřadit potravní řetězec. Myslím, že úkoly nebyly zase tak těžké a že to všechny bavilo.

Bylo velmi zajímavé být tentokrát lektorem této aktivity (při jiných aktivitách frankofonního klubu to byli buď starší studenti, nebo učitelé; my jsme byli jen posluchači), ale protože z toho byli někteří starší studenti otrávení, bylo to i trochu namáhavé… Nakonec jsme je ale přemluvili k práci a výsledek byl skvělý! =)

Celá akce se uskutečnila v pondělí 31. ledna 4. a 7. vyučovací hodinu a v úterý 1. února 2011 třetí vyučovací hodinu v budově gymnázia. Lepší procvičení francouzského jazyka a ekologie jsme si ani nemohli přát!

Eliška Hradilová, 3TA

Septima ve frankofonním klubu

Dne 31. ledna 2011 se na nymburském gymnáziu konala akce v rámci výuky francouzského jazyka, zaměřená na ekologii. Třída tercie A pod vedením paní profesorky Prokešové seznámila ostatní studenty francouzského jazyka ze septimy B a 3A se zásadami správného třídění odpadků, ale i vznikem a využitím energií z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Poutavou formou jsme se dozvěděli nové informace o těžbě i praktickém uplatnění ropy, připomněli si význam slunce a především důležitost ekologie a šetrnosti k naší planetě.

Tento projekt, spolufinancovaný evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky, byl pro nás nejen prospěšný, ale i zajímavý. Při obcházení čtyř tematicky odlišných stanovišť jsme plnili úkoly, při nichž jsme využili své znalosti cizího jazyka a dosavadní znalosti o ekologii a životním prostředí. Na každém ze stanovišť navíc žáci tercie přichystali pracovní listy, při jejichž vyplňování jsme si upevnili nově získané vědomosti a rozšířili si slovní zásobu.

                                                                                                          Eva Křížková, 7MB

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Mgr. Josef Daniel Beneš (*31. 7. 1941), evangelický duchovní a literát, který v roce 1969 odešel do exilu do Ženevy, organizátor táborových pobytů mládeže i zájezdů a seminářů o českých dějinách a kultuře pro Švýcary, absolvoval na nymburském gymnáziu v roce 1958.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

23.06.2024

Ve čtvrtek 20.6. 2024 se všichni výtvarníci prvního a druhého ročníku zúčastnili výtvarné exkurze do Národní galerie ve Veletržním paláci. Jako doprovod s námi jeli prof. Haníková, Plaňanská, Grusová, Kolbábek. Pro první ročník byla připravena komentovaná prohlídka Umění dlouhého století 1796 – 1918, pro druhý ročník Konec černobílé doby 1939 – 2021.

celý článek
25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.