I. turnaj XVIII. ročníku Debatní ligy

I. turnaj XVIII. ročníku Debatní ligy

S novým školním rokem se rozproudila opět aktivita Debatní ligy, tentokráte již poosmnácté. Do nového debatního roku vstoupil i nymburský debatní klub, tentokráte s výrazně omlazenou sestavou. Jak se mladým debatérkám a debatérům vedlo na turnaji v Přerově? To se dozvíte o několik řádků níže...

 

Ve dnech 19. - 21. října se sešla debatní obec v tradiční debatní baště - Přerově. Nymburský klub po odchodu kvarteta maturantů z týmu TOGO letos do soutěží vyslal jejich mladé nástupce. Na turnaj vyrazily dva týmy - jeden složený z tria kvartánů (Tereza Javůrková, Jana Follerová, Matěj Ballaty) doplněný o K. Kutnarovou a druhý tým byl tvořen dvojicí bratrů Urbanů (Ondřej z kvarty a Vojta ze sexty), nad kterými bděla nejstarší z našich debatérů Martina Dolečková, kterou čeká letos krom debatních zápolení i zápolení maturitní.

Turnaj bohužel nestačil ani začít a potkaly nás nečekané komplikace na cestě. Ve stanici Uhersko (nedaleko Chocně) byly nuceny zastavit na téměř tři hodiny všechny vlaky, kvůli tragické nehodě, když jeden z vlaků před námi bohužel srazil člověka. Do Přerova jsme tedy místo v půl šesté dorazily kolem deváté večerní. Na místě, v hotelu FIT, nás čekala úvodní přednáška státního zástupce k debatované problematice a slavnostní zahájení nového debatního ročníku.

Na turnaji se debatovala teze "Policie a státní zastupitelství by měly mít více volnosti při odhalování korupce" spolu s tezí "Každý by měl mít právo bránit svůj majetek se zbraní v ruce i za cenu usmrcení zloděje." V sobotu se začalo debatami o pravomoci policie při odhalování korupce. Oba týmy v prvním kole dokázaly své soupeře překonat a připsaly si úvodní body za výhru. V druhém kole je pak čekali další vítězové prvního kola a po prohraných debatách, kdy se projevil rozdíl ve zkušenostech týmů, nakonec odcházeli k polednímu obědu naši reprezentanti za vyrovnaného stavu 1:1. Po obědě je čekalo improvizované kolo nad nepřipravenými tématy.

Benjamínky čekala debatní bitva o státní regulaci trhu s alkoholem, kde se dokázali statečně bránit a nakonec své starší protivníky z Gymnázia Budějovická svými argumenty převýšili. Méně úspěšní pak byli bratři Urbanové s Martinou, kterým se těsně nepodařilo obhájit smysluplnost udělení Nobelovy ceny míru pro EU. Tím sobotní program skončil a debatéry čekal sportovní večer s volejbalem a fotbalem.

V neděli byla na programu jediná teze a dvě kola debat - ochrana majetku se zbraní v ruce. Mladý tým Ergo dokázal vzdorovat zkušenému přerovskému týmu jen část debaty a čtvrté kolo prohrál, aby pak nakonec změřil síly se stejně starými debatéry z Open Gate, které přesvědčivě porazil. Celkově si tedy Ergo vybojovalo tři výhry z pěti kol, což je pro začínající debatéry dobrý výsledek! Per Elequens pak v neděli zúročili svou přípravu a obě kola proti opavským a kojetínským debatérům zvládli s přehledem.

Celkově se turnaje zúčastnilo 32 týmů a nymburští obsadili společně dělené šesté místo. Turnaj ovládli debatéři z Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Nejlepší mluvčí turnaje však byla vyhlášena na základě svých výsledků a bodového hodnocení Martina Dolečková z nymburského klubu! Výsledky turnaje a jednotlivých debat najdete tradičně v databázi Greybox.

Další turnaj se ale blíží, tentokráte o víkendu 16. - 18. listopadu, k výročí pádu komunismu. Na turnaji bude debatována i tematická teze: "Je lepší protestovat a poškodit budoucnost svých dětí, než mlčky souhlasit s autoritativním/diktátorským režimem."

 

 

Vedle turnaje v Přerově proběhl také projektový den projektu OP VK Debatování napříč osnovami CZ.1.07/1.1.00/14.0104, kterýmžto nabízí ADK, o.s. účastníkům z řad studentů a pedagogů možnost seznámit se s debatováním jako výukovou metodou.

 

Cílem projektu je rozvinout vyučovací metodu debatování a vytvořit podmínky pro její rozšíření do výuky na ZŠ a SŠ v jakémkoli vyučovacím předmětu.

Logoling projektu Debatování napříč osnovami

 

Žáci a učitelé budou v rámci debatního dne proškoleni v pravidlech debatování a budou jim přiděleny společensky kontroverzní debatní teze. Ve vytvořených debatních týmech si pak za pomoci internetu vyhledají věcné informace k tezi a formulují afirmativní a negativní argumenty k tezím. V duelu týmů se pak budou snažit obhájit resp. vyvrátit platnost zadané teze. Na závěr debaty rozhodne kvalifikovaný lektor o vítězi.

Projekt je zaměřen na rozvoj osobnostních schopnosti žáků, posilování všech jejich klíčových kompetencí a komunikačních dovedností. Cílem projektu je rozvoj debatování jakožto inovativní vyučovací metody, její rozšíření jako příkladu dobré praxe, prostřednictvím vzdělávání učitelů její přenesení do výuky a rozvoj její podpory v jakémkoli vyučovacím předmětu. Tato metoda může být zakomponována do systému ŠVP, protože ve vysoké míře napomáhá osvojení všech kompetencí žáků škol.

Projekt se opírá o Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílou knihu), který zdůrazňuje vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoje kompetencí i osvojování postojů. Projekt je plně v souladu s myšlenkami kurikulární reformy školství.

Žáci v ČR tradičně obsazují přední místa ve statistikách gramotnosti a encyklopedických znalostí. Největší slabinou je ale porozumění a interpretace textu, samostatné kritické myšlení a malá schopnost předat nabyté zkušenosti. Projekt si klade za cíl tyto nedostatky eliminovat, neboť si žáci osvojí kritické myšlení a hodnocení, zautomatizují si zákonitosti tvorby a správné prezentace argumentu. Debatní dny jsou pouze podpůrným prostředkem; mají žákům ukázat jednu z možností přesvědčivé a sebevědomé prezentace vlastních názorů opřených o relevantní informace.

Zásadním odůvodněním pro tvorbu projektu je výchova vzdělaných dobře komunikujících žáků uplatnitelných na trhu práce i v dalším vzdělávacím procesu.

  • Debatování bezprecedentně přispívá k osobnostnímu růstu jedince, neboť rozvíjí všechny klíčové kompetence. Je tak optimální metodou vzdělávání, která by měla být výhledově zakomponována do ŠVP.
  • Debatování není povídání si o tématu, ale analýza problematiky, zaujetí stanoviska, získání důkazů pro podporu vlastních argumentů. Forma názorového střetu nad daným tématem a snaha nalézt platné argumenty a tyto dobře interpretovat, je vysoce motivační.
  • Debatování přináší socializační moment - setkávání studentů různých škol, společná komunikace nad problémem, který účastníky zajímá, respekt k názoru oponenta.

V případě zájmu o více informací a případnou účast v projektu kontaktujte:

Petr Kouba, petr.kouba/zavináč/debatovani.cz

 

Aktuální informace

07.03.2023

Děkujeme za odevzdání přihlášek ke studiu, přihlášky se sešly v tomto počtu:

  • 4-leté studium - 80
  • 8-leté studium - 197
06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

20.09.2022

Gymnázium Bohumila Hrabala je určenou školou ve smyslu vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům.

seznam pověřených škol

Celý článek

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Nový arcibiskup z Canterbury

12. únor 1903

V Canterburské katedrále byl slavnostně uveden do úřadu nový primas anglikánské církve. 

Nejčtenější

07.03.2023

V úterý 14. 3. 2023 se koná od 11:45 Školní kolo 45. ročníku SOČ. Slavnostní zahájení za přítomnosti vedení města a vedení školy bude v učebně č. 77. Níže se dozvíte, kdo ze soutěžících a na jaké téma práci SOČ psal, jak to bude se zkrácením výuky a co je třeba udělat, pokud se na konkrétní obhajobu chce někdo přijít podívat.

celý článek
24.02.2023

Byť je to již měsíc, co studenti 8OB odstartovali první ples sezóny, není na škodu si tyto hezké a slavnostní momenty připomenout.

V sobotu 28. ledna 2023 vyvrcholily téměř půlroční přípravy na tuto velkolepou akci. Smlouvy, termíny, sponzoři, nástupy, hudba, pozvánky, vstupenky… To všechno se chystá s velkým předstihem a obrovské úsilí a energie se následně vrací ve vlastním programu plesu.

celý článek
06.03.2023

Dobrých zpráv není nikdo dost a je naší milou povinností, sdílet nadšení a hrdost nad výkony našich kamarádů a studentů Gymnázia B. Hrabala v Nymburce!

Sourozenci Kateřina (6XB) a Daniel Mrázkovi (loňský abiturient) jsou juniorskými mistry světa v tancích na ledě. O víkendu 3. – 4. 3. 2023 na šampionátu v Calgary po rytmickém tanci vyhráli i volnou jízdu a porazili korejský pár na celé čáře. Pro české krasobruslení tak získali druhé zlato na juniorském mistrovství světa v historii.

Za všechny učitele i studenty naší školy zasíláme velkou gratulaci a přejeme hodně dalších úspěchů!

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.