Projektový den v kvintách: soud s Caesarovými vrahy

Projektový den v kvintách: soud s Caesarovými vrahy

Namísto bezcílného posedávání ve třídách, usínání, sledování nesmírně optimistických a prázdninových filmů (s tematikou Norimberských procesů či domácího násilí) a dalších nesmírně užitečných činností, se debatní klub rozhodl, že v zájmu náboru nových sil (co se počtu týče, jsme na tom v současné době skutečně dost bídně, ale možná se to co nevidět změní) uspořádá něco mezi ukázkovou debatou a debatním soustředěním v obou kvintách.

Snad se tyto ročníky zdají být nejvhodnějšími objekty, spíš by se ale dalo říct, že si to vymohli někteří současní debatéři, které už nebavilo věnovat se výše zmiňovaným činnostem, jež zaplňují poslední školní dny. Vzhledem k tomu, že jsem se obávala, aby mí spolužáci, jimž se při slově „debatování“ nakvašeně nakrčí nos, do školy vůbec dorazili, považovala jsem za vhodné jim slíbit, že se nebudou muset ničeho aktivně účastnit. Abych byla upřímná, na programu debatní propagace jsme se domluvili až den předem, takže se dá alespoň říct, že jsem záměrně nelhala. Když už je tedy řeč o mystifikaci, bylo by vhodné podotknout, že výsledné činnosti se jen trochu podobaly běžnému debatování, ale vzhledem k tomu, že opravdu stojíme o nové členy, se o tom raději příliš šířit nebudu. Pointou je, že téměř po celý den vůbec neprobíhala debata, nýbrž soud. Rozhodli jsme se totiž pojmout středu zábavně a vzkřísili jsme příběh o zavraždění Caesara jeho dávným přítelem a adoptivním synem, Marcem Iuniem Brutem. Třídy pak byly rozděleny na několik částí a ve čtyřech místnostech paralelně probíhal soud. Otázka zněla – je Brutus vinen, či nikoli? Máme právo na to udělit mu trest smrti, nebo se tím stáváme stejnými vrahy? Byl Caesar skutečně tak osvícený, anebo nás jeho smrt nakonec zachránila od stále narůstající diktatury? Rozhodla jsem se, že se své role zhostím co nejlépe, a tak zatímco se ostatní tři Brutové pohybovali po škole ve zcela normálním oblečením, já jsem si kolem sebe omotala bílé prostěradlo, přišpendlené (jak se ukázalo nepříliš spolehlivými) svorkami ze sešívačky, představující dobovou tógu. Pravděpodobně by si mě tak jako tak nikdo nespletl s Brutem (už proto, že jsem žena), ale alespoň pro mě získal soud dramatičtější nádech a pokusila jsem se vcítit do role zrazeného vlastence, dohnaného k zoufalým činům, ač jsem zhruba dvě hodiny před svou řečí věděla akorát to, že Brutus byl Říman a asi zabil Caesara. Největší překvapení ale čekalo nás (a když říkám my, mám na mysli Debatní klub gymnázia Nymburk, přidejte se k nám!), při pohledu na ostatní studenty, jelikož se většina z nich probudila z několikadenního spánku a začala o problémech diskutovat živěji a zapáleněji než okolní „zkušení“ debatéři. Možná šlo jenom o atraktivní téma, ale co když se v lavicích tajně skrývají budoucí vynikající řečníci? Hlavní je, že se nakonec (téměř) nikdo nenudil a zdá se, že i pohled na samotné debatování se ze stran některých zcela změnil. Abych uvedla příklad, mí vlastní, do té doby debatou zcela nedotčení protivníci bojovali tak zuřivě, že byl nebohý Brutus i se svým prostěradlem odsouzen k popravě. Takže co říct závěrem? Ať už se noví debatéři objeví či nikoli, rozhodně to nebyl promarněný den.

Aktuální informace

06.09.2020

V rámci aktualizace údajů v Bakalářích se množí žádosti rodičů o zaslání ztracených přístupových údajů. Postupujte prosím takto, jiný  postup není z hlediska GDPR možný:

Celý článek
28.08.2020

V sekci "Studenti > Rozvrhy a suplování > Přehled rozvrhů" najdete rozvrhy na nový školní rok.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice).

Anketa

 
Vybíráme motto pro školní rok 2020-2021
Sokrates 22 %
Dalajláma 14 %
Konfucius 13 %
Les Brown 31 %
Stephen Hawking 14 %
Matka Tereza 7 %
Celkový počet hlasů: 464
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Reformy v Makedonii

23. únor 1903

Turecký sultán schválil rakousko-uherský plán reforem v Makedonii.

Nejčtenější

08.09.2020

Ve středu 2. 9. dopoledne připravil Studentský parlament na tartanovém hřišti na dvoře školy slavnostní vítání nových studentů ze tříd prima A, prima B a první A.

celý článek
16.09.2020

1PA dnes vyrazila s profesorkami Martínkovou a Krejčíkovou na adaptační kurz do Rokytnice. Po cestě děti navštívily skalní město Prachovské skály a odpoledne se vydaly na výlet s hravým programem.

celý článek
05.09.2020

V roce 2016 získalo naše gymnázium licenci na vytvoření centra pro poskytování Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mezi první zájemce o absolvování bronzové úrovně patřily Jarča Mrázová a Eliška Prášilová. Tu se jim podařilo získat v roce 2017. V roce 2018 dokončily stříbrnou úroveň a letos na konci srpna splnily poslední krok, který jim scházel pro získání nejvyšší, tedy zlaté úrovně: čtyřdenní dobrodružnou expedici.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!