3. a 4. zasedání Studentského parlamentu

3. a 4. zasedání Studentského parlamentu
3. zasedání Studentského parlamentu
V pátek 19. listopadu v učebně č. 66
4. Zasedání Studentského parlamentu
Ve středu 1. prosince v učebně č. 21
 
Z důvodu opožděného dodání výledků hlasovaní, docházky a dalších nejasností vychází článek se zpožděním. Omlouváme se.
---------------------------------------
3. zasedání
V pátek 19. listopadu v učebně č. 66
 
Tematické dny
Vzhledem k tomu, že parlament dlouhodobě sužuje nezájem ze strany studentů, jsme se dohodli na tom, že bude potřeba začít s akcemi. Tradičním a již připravovaným Majálesem se již zabýváme, avšak Majáles nemůže být jedinou viditelnou akcí parlamentu. Nejde nám ani tak vyloženě o popularitu, chceme spíše oživovat a zpestřovat atosféru prostředí a nabídnout tak ve škole i něco jiného než výuku. Barevné dny se párkrát konaly i v minulosti, avšak akce se pravidelně neopakovala. Několikrát se na naší škole konal i tzv. Suit-up Day, kdy se studenti oblékli do společenského oděvu a následně se společně na hlavním schodišti vyfotili.
S návrhem tematických dnů přišla Daniela Dobrovodská z 1A, která kromě barevných dnů navrhla také tematické dny, kdy by nešlo pouze o barvu oblečení, ale třeba i styl v kontextu nějakého významného dne či události. Nadpoloviční většina členů hlasovala "pro" a návrh byl tak přijat.
 
(ne)přezouvání se
Ano, je to věc, která je problémem již několik let. Rozumíme tomu, že hladový člověk je nervózní, avšak přezouvat se je ve školním řádu. Prosíme vás, abyste vydrželi a před poslední hodinou se nepřezouvali a nenosili si do tříd venkovní oblečení. Berte také na vědomí, že se změnil systém objednávání, tudíž máte jídlo rezervované a nestane se, že dojde. Nechtějme přece, aby vedení školy zpřísnilo a rozdávalo jednu důtku za druhou. Zároveň na vás apelujeme, abyste se chovali slušně i v jídelně, zvláště při vyčkávání ve frontě, a nehádali se s tamním dozorem. Na druhou stranu si však ceníme těch, kteří se poctivě přezouvají a dodržují školní řád.
 
Poškozená síťka basketbalového koše na dvoře školy
Z řad studentů přišel návrh na výměnu síťky basketbalového koše blíže školní budově. Bude vyrozuměn pan učitel Nedbal, který má údajně správu hřiště na starosti.
 
Pravidelné prohlídky školy
Ke konci zasedání představil svůj návrh Šimon Funda ze 7MB, který se týká budovy školy. Rád by 2-3x ročně zorganizoval prohlídky běžně nepřístupných prostor školy. Chce tím docílit toho, aby studenti svoji školu více poznali. Studenti by se seznámili s historií školy, jejích architektonickými kvalitami a dalšími zajímavostmi, díky čemuž by si mohli ke škole vypěstovat vztah a uvědomit si, do jak krásné školy vlastně chodí.
Celá akce by začínala prohlídkou podkroví auly, kde je možno spatřit její klenbu z druhé strany. Dále by prohlídka pokračovala na půdu školy, jejíž část tvoří prostory budoucího ateliéru a učebny hudební výchovy, což by mohlo některé studenty velice zajímat. Po té by byla pro odvážné možnost vystoupat až na samotnou věž školy, avšak je potřeba zmínit pověru, podle které, ten, jenž na věž vystoupá před maturitou, neodmaturuje. Z krovů by se následně přešlo do suterénu a nakonec do podkroví vily. Tím by prohlídka skončila. Součástí prohlídky by byly i komentáře provázejícího učitele, který by studentům ještě více přiblížil podobu školy v minulosti, další zajímavosti či vysvětlení pro některé prvky v interiéru i exteriéru školy.
Prohlídky by byly z kapacitních a bezpečnostích důvodů omezeny na skupinu zhruba do 15 lidí. Prozatím se připravuje zkušební prohlídka pro členy parlamentu, jejichž cílem bude poznat veškeré nástrahy a zhodnotit, zda by měly prohlídky vůbec smysl a jestli by bylo možné zajistit jejich bezpečný a hladký průběh.
------------------------------------ 
4. zasedání
Ve středu 1. prosince v učebně č. 21
 
Adventní kalendář
Vzhledem k zahájení adventního času byla snaha od několika členů zorganizovat vánoční akci, která by zpestřila předvánoční čas na škole. S již připraveným projektem, adventním kalendářem, přišla Daniela Dobrovodská z 1A. Adventní kalendář představuje 24 šifer, které by byly po škole vyvěšeny, a jejichž úspěšní řešitelé by byli náležitě odměněni. Již hotové návrhy kolovaly mezi členy parlamentu a po hlasování, ve kterém nadpoloviční většina členů rozhodla "pro", byl projekt schválen a organizace svěřena Daniele Dobrovodské.
 
Pracovní skupiny
Dalším stěžejním bodem zasedání bylo zavedení tzv. pracovních skupin, které jsou u některých jiných studentských parlamentů běžnou praxí.
Doposud byla většina projektů a úkolů záležitostí především Hlavy parlamentu, což mělo za neblahý následek to, že byl zbytek parlamentu odsunut na "druhou kolej". To zapříčinilo nepřílišnou aktivitu ostatních členů a jejich demotivaci. Od pracovních skupin si Hlava slibuje, že se podaří více zapojit všechny členy parlamentu a zároveň docílit toho, aby se členové navzájem více poznali a byli schopni mezi sebou spolupracovat. Pracovní skupiny by měly také tu výhodu, že by byl každý člen zapojen, čímž by se práce rozdělila efektivně tak, aby nebylo pro jednotlivé členy těžké úkol splnit. Úkoly, které Hlava nestíhá dokončovat, by tak mohly převzít pracovní skupiny, čímž by se Hlavě ulevilo a zefektivnilo by to celkový chod parlamentu a zajistilo jeho větší flexibilitu.
 
Parlamentní razítko
Studentský parlament již dlouhodobě postrádá vlastní razítko. Původní razítka nebyla nalezena a je nutné pořídit razítko nové. Záležitost razítka byla svěřena Šimonu Fundovi ze 7MB, který urputně trval na prodiskutování podoby razítka a jejího schválení. Ze začátku se zdálo zbytečné tuto věc vůbec řešit, avšak po chvíli se ukázalo, že byla představa o parlamentním razítku mezi členy různá, a tak započala krátká diskuze. Nakonec byla schválena varianta se standardním logem Studentského parlamentu vytvořeném bývalým členem SPGN Tomášem Prokopem. Odhadovaná pořizovací cena činí 500 Kč.
 
Doupě v učebně č. 6
Studentský parlament se většinou snaží zabývat i návrhy studentů, které mohou být velmi odvážné.
Jeden takový parlament řešil a týkal se učebny č. 6. Z jedné tříd nižšího gymnázia přišel návrh na vytvoření doupěte pod schody v učebně chemie. Návrh byl však po krátké diskuzi vyhodnocen jako nereálný a v blízké době se parlament neplánuje tímto návrhem dále zabývat.
 
Pro další projednávané body nahlédněte do zápisů ze zasedání v přílohách.
 
Nově je možné kontaktovat Studentský parlament skrze anonymní formulář, díky kterému lze podat návrh/stížnost anonymně. U dotazů bude pochopitelně třeba uvést, komu má být dotaz odpovězen.
Šimon Funda, 7MB
kontakt SPGN se studenty
Zobrazeno: 1419x
Ke stažení
ikonaSPGN 20212022 - 4. zasedání
ikonaSPGN 20212022 - 3. zasedání

Aktuální informace

07.03.2023

Děkujeme za odevzdání přihlášek ke studiu, přihlášky se sešly v tomto počtu:

  • 4-leté studium - 80
  • 8-leté studium - 197
06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

20.09.2022

Gymnázium Bohumila Hrabala je určenou školou ve smyslu vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům.

seznam pověřených škol

Celý článek

Významní absolventi

Absolvovala v roce 1941 s rodným příjmením Leišová.

Narodila se 19. 1. 1922 ve Všejanech a zemřela v r. 1985 v Praze.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Uvěznění Poláků

26. duben 1903

Carské úřady uvěznily ve Varšavě 82 Poláků za účast v národní demonstraci.

Nejčtenější

07.03.2023

V úterý 14. 3. 2023 se koná od 11:45 Školní kolo 45. ročníku SOČ. Slavnostní zahájení za přítomnosti vedení města a vedení školy bude v učebně č. 77. Níže se dozvíte, kdo ze soutěžících a na jaké téma práci SOČ psal, jak to bude se zkrácením výuky a co je třeba udělat, pokud se na konkrétní obhajobu chce někdo přijít podívat.

celý článek
06.03.2023

Dobrých zpráv není nikdo dost a je naší milou povinností, sdílet nadšení a hrdost nad výkony našich kamarádů a studentů Gymnázia B. Hrabala v Nymburce!

Sourozenci Kateřina (6XB) a Daniel Mrázkovi (loňský abiturient) jsou juniorskými mistry světa v tancích na ledě. O víkendu 3. – 4. 3. 2023 na šampionátu v Calgary po rytmickém tanci vyhráli i volnou jízdu a porazili korejský pár na celé čáře. Pro české krasobruslení tak získali druhé zlato na juniorském mistrovství světa v historii.

Za všechny učitele i studenty naší školy zasíláme velkou gratulaci a přejeme hodně dalších úspěchů!

celý článek
07.03.2023

Děkujeme za odevzdání přihlášek ke studiu, přihlášky se sešly v tomto počtu:

  • 4-leté studium - 80
  • 8-leté studium - 197
celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.