Badatelská setkání učitelů přírodovědných předmětů

Badatelská setkání učitelů přírodovědných předmětů

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce se od ledna 2018 zapojilo do projektu Centrum Natura. Ve spolupráci se Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o. organizuje inspirativní setkání učitelů přírodovědných předmětů. V rámci projektu bylo pořízeno i technické vybavení jako vzdělávací sady senzorů pro experimentální výuku Arduino, sada Pasco Sensorium, tablety, stavebnice Gigo, Lego Mindstorms EV3, které škola může zapůjčit na vyzkoušení i kolegům, kteří o ně na setkání projeví zájem. Celý projekt je totiž zaměřen na badatelsky orientovanou výuku a experimentování.

Setkání se doposud zúčastnilo 13 učitelů oborů fyzika, chemie a biologie, většina z nich vícekrát. Školy, které tento projekt oslovil a své učitele pravidelně vysílají, jsou ZŠ J.A.Komenského v Lysé nad Labem, ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského v Nymburce, ZŠ Juventa v Milovicích, ZŠ Pečky, ZŠ Semice, ZŠ G.A. Lindnera v Rožďalovicích a Gymnázium Čelákovice. Zajímavými tématy, které zatím byly prezentovány, byly např. "Tepelný štít raketoplánu", "Lego stavebnice Mindstorms", "Pokusy s organickými sloučeninami" nebo "Mikroskopické fotografování s Motic". Poslední 13. setkání na téma "Elektřina a magnetizmus - výuka v hnízdech" proběhlo 14.3. i za hojné účasti žáků a studentů, kdy starší žáci v různých skupinách mladším žákům vysvětlili fyzikální jev a experimentálně pracovali s poskytnutými přístroji. Projekt trvá až do konce roku 2019, další zájemci z řad učitelů okolních škol jsou nadále vítáni.

 
J. W. Goethe: Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.