Exkurze EVV do Galerie moderního umění v Hradci Králové a EVH do Filharmonie HK

Exkurze EVV do Galerie moderního umění v Hradci Králové a EVH do Filharmonie HK

Ve čtvrtek 11. ledna 2024 vyrazila 1.A (společně s dalšími třídami QA, QB, 2A, 6XA, 6XB) na výtvarnou a hudební exkurzi do Hradce Králové. Když jsme přijeli na místo, tak jsme se na nádraží všichni rozdělili do menších skupin a jednotlivě se vydali vstříc svým určitým programům. Z každé třídy se vždy polovina (výtvarníci) šla podívat do Galerie moderního umění, zatímco se zbytek (hudebníci) vydal poslechnout si místní filharmonii.

Po příchodu ke galerii jsme chvilku počkali, než předchozí skupina skončí, a hned poté jsme mohli jít na řadu my. Čekala na nás výstava s názvem Hledá se mistrovské dílo s edukačním programem Zkus svůj vkus.

Přes 200 obrazů bylo uspořádáno jako typická stará obrazárna, jedno dílo vedle druhého. Tahle výstava zkoumá, jak se divákům líbí díla, která jsou vystavena, neboli jaký mají lidé v dnešní době vkus. Výběr děl kombinuje díla známých malířů s obrazy, které vytvořili autoři méně známí, regionální nebo přímo anonymní.

V první části programu jsme dostali pracovní listy, v kterých jsme sami za sebe vyplňovali, jaký z obrazů se nám nejvíc líbí. K tomu jsme ještě odpovídali na další otázky, které se díla týkaly (co nám dílo připomíná, kde si myslíme, že by mohlo být trvale vystaveno apod.)

V druhé části nám byly dány dva žetony, šedé a bílé barvy, kterými jsme hlasovali. Šedým obraz, který bychom chtěli mít doma třeba jako plakát. Bílým, které dílo bychom vystavili ve stálé expozici. Pomocí toho taky budou vědět, která díla umístit do stálých expozic a která zase ne.

Bylo to zajímavé, každý se zapojil a díky obrovskému spektru děl z různých období a od různých malířů si snad každý našel alespoň jedno dílo, které bylo tzv. podle jeho gusta.

                                                                                       Markéta Boháčková, 1A

 

Pojetí této prohlídky v Galerii moderního umění nás příjemně překvapil. Rozhodně se nejednalo o suchý výklad k nudným obrazům, právě naopak byla prohlídka pojata příjemným a interaktivním způsobem, který se většině z nás i zamlouval. A nám prezentovaný výběr obrazů byl také velice pestrý a různorodý, a to tak, že si každý přišel na své. V rámci prohlídky jsme vypracovávali pracovní list, do kterého jsme zachycovali naše pocity a dojmy z vybraných obrazů a který celou exkurzi zase trošku zpestřil něčím neobvyklým.
Max Jelínek, 2A
 
 
Dnešní exkurze do Galerie národního umění v Hradci Králové byla zaměřena na téma asociací barev v závislosti na emocích. Ačkoliv byl výklad paní průvodkyně poutavý, domnívám se spíše, že program by si více užili mladší žáci či studenti se zájmem o psychologii. I přesto hodnotím akci jako příjemné zpestření běžné výuky. 
Veronika Košťálová, 6XB

 ___________________________________________________________________

EVH

Zatímco výtvarníci zamířili do Galerie národního umění, hudebníci z kvint, sext a prvních a druhých ročníků se vydali do Hradecké filharmonie na koncert „Suk 150 / Rok české hudby 2024“ (program: W. A. Mozart: Koncertantní symfonie Es dur pro housle, violu a orchestr K 364, J. Suk: Symfonie c moll op. 27 – „Asrael“). Rok 2024 je totiž plný významných výročí - letos je tomu 150 let od narození J. Suka, 120 let od smrti A. Dvořáka a 200 let od narození Bedřicha Smetany. J. Suk svou smuteční symfonii "Asrael" začal skládat po smrti svého tchána a učitele (A. Dvořáka) a během skládání ho zasáhla další životní tragédie - smrt ženy Otilie. A teď už pár slov od studentů...

 

"Symfonie od pana skladatele Suka mě přes počáteční obavy příjemně překvapila, stejně jako moderní sál filharmonie."

"První část koncertu byla lehce uspávající, ale druhá se mi relativně líbila. Před koncertem bych neřekl, že se mi Suk bude líbit více než Mozart."

"Skladba od W. A. Mozarta se mi líbila, měla příjemnou melodii. Nejvíce mě zaujalo duo kontrabasistů, které mělo sladěné čtverečkované do modra laděné košile s límečkem. Také sólo viola a housle bylo velmi působivé a obdivovala jsem rychlé tempo hraní."

"Obě díla byla krásná, na mě však udělal větší dojem Suk. Jeho symfonie měla ohromnou dynamiku a využil v ní mnoho nejen houslových technik. Běhal mi mráz po zádech."

 

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.