Již počtvrté se naši žáci potkali s člověkem "odjinud"

Již počtvrté se naši žáci potkali s člověkem "odjinud"

V úterý 26. února proběhlo na naší škole setkání žáků semináře psychologie a sociologie se zástupci Sdružení pro integraci a migraci a jejich hostem, panem Ahsanem Aslamem z Pakistánu.   

Akce měla tři části. Nejprve zástupci SIMI seznámili přítomné se základními pojmy kolem migrace a stěhování. Snahy vtáhnout žáky do diskuse nakonec dopadly na úrodnou půdu a nešlo jen o hodinu suché přednášky. Nejzajímavější samozřejmě byla druhá část, kdy se slova ujal pan Aslam, vypověděl svůj životní příběh a své začátky v České republice. Zajímavě hovořil o Pakistánu. Ukázalo se, že sám vnímá svou rodnou zemi (nyní už má pouze české občanství) mnohem kladněji, než jak Pakistán vnímáme my v České republice. Poslední, třetí, vyučovací hodina byla věnována mediální manipulaci, kterou si sami žáci mohli zkusit odhalit. 

Ze setkávání s cizinci se stala hezká tradice a doufám, že i v příštím školním roce nás lidé ze SIMI opět navštíví.  

 
J. W. Goethe: Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.