Les petits créateurs de Nymburk na sympóziu učitelů FRJ

16.11.2019
Les petits créateurs de Nymburk na sympóziu učitelů FRJ

Listopad bývá měsícem tradičního setkávání učitelů francouzského jazyka na jejich sympóziu, které se tradičně koná v Poděbradech. A protože nymburští francouzštináři tradičně Sdružení učitelů francouzštiny tak trochu zanedbávají, jezdí to do Poděbrad napravovat svým příspěvkem do programu. Nejinak tomu bylo i letos.

Téma kreativita jsme uchopili pod názvem "Malí tvůrci z Nymburka", protože jsme měli v úmyslu mluvit o aktivitách, které realizujeme na naší škole, ale nejedná se o žádné velké projekty. S touto myšlenkou tak Lucie Prokešová představila jazykové kurzy pro žáky prim a sekund, které u nás mají již dlouholetou tradici. Corinne Veisy pak pokračovala prezentací produktů z těchto kurzů - průvodce Nymburkem a nástěnný kalendář a Pavel Kotyza ukázal několik drobných aktivit, kterými se dají, nejen tyto produkty, hodnotit. 

Nezbývá nám než doufat, že jsme kolegy alespoň trochu inspirovali, a že i malí tvůrci (počtem) mohou dělat velké věci, nebo alespoň s velkým nadšením. 

 
J. W. Goethe: Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.