Návštěva francouzských vyučujících

Návštěva francouzských vyučujících

V týdnu od 11. do 15. prosince k nám do školy závítala milá návštěva. Po zhruba půl roce jsme opět přivítali francouzské kolegyně, paní Corinne Gervais a Elise Roy, vyučující z partnerského gymnázia v Louhans. 

Obě učitelky svou návštěvou zakončily poměrně bohaté období vzájemného setkávání, které odstartovalo v září 2022. A zároveň i symbolicky začaly další fázi vzájemné spolupráce. Během jejich pobytu navštívily některé hodiny FRJ, sledovaly výuku, debatovaly se studenty a spolu s vedením školy jsme domluvili další společné aktivity do budoucna. Již nyní je jisté, že v letošním školním roce to nebylo naposled, kdy do Nymburka zavítali Francouzi. Zároveň už existuje výhled na další školní rok, kdy bychom rádi pokračovali cestami našich studentů do Francie. 

Nezbývá než doufat, že spolupráce obou škol se bude takto intenzivně a příjemně rozvíjet i nadále.

A jak návštěvu viděli někteří z našich našich nejmladších studentů FRJ v 1PA:

Barbora Ella Zemanová:

Co jsem od hodiny čekal/a? Že se od nich naučím nějaké nové slovo. A že budu ve stresu.

Jak hodina probíhala? Bylo to super. Bavilo mě to že jsem je mohla naučit nějaké naše slovo. A taky to že jsem jim občas nerozuměla na co se mě ptali z toho jsem byla trochu smutná.

Jak hodina splnila má očekávání? Výborně splnilo se to a bavilo mě to. Ale trošičku jsem byla ve stresu.

Adriana Zachariášová:

Co jsem od hodiny čekal/a? Očekávala jsem, že nebudu paním učitelkám rozumět.

Jak hodina probíhala? Při příchodu do učebny, na nás čekaly ve třídě dvě paní učitelky z Francie. Každý z nás  jim přečetl připravený text o sobě. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny a do každé skupiny šla i jedna učitelka. Hrály jsme s nimi hru na poznávání členů rodiny. Občas nám poradili jak se řekne nějaké slovo ve francouzštině nebo jaká je jeho výslovnost.

Jak hodina splnila má očekávání? Nakonec jsem pár větám porozuměla.

Sofie Havránková: 

Co jsem od hodiny čekal/a? Čekala jsem ze spolu budeme konverzovat(což se také stalo) a ze nás budou učit vyslovnost(to se taky stalo) všechny moje očekávání hodina splnila a jsem velice rada ze jsem takovouto hodinu neprospásla!😃

Jak hodina probíhala? Super přístup, ale bála jsem se před nimi mluvit, protože ony umí francouzsky perfektně a já se bála ze mi nebudou rozumět😅. Ale potom představení už to bylo v pohodě

Jak hodina splnila má očekávání? Hodina se mi moc líbila! Bylo super slyšet od někoho takového výslovnost, moc mě bavilo, když jsme je učili česká slova.

Ema Fukalová:

Co jsem od hodiny čekal/a? Vůbec jsem neměla tušení co se bude dít.

Jak hodina probíhala? Všichni jsme se představili a povídali si s paní učitelkami.

Jak hodina splnila má očekávání? Byla mnohem lepší, než jsem očekávala.

 

 

 

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.