Studijní pobyt ve Francii

11.09.2022
Studijní pobyt ve Francii

V týdnu od 12. do 16.9. jsem měl možnost díky programu Erasmus+ vyjet na naší partnerskou školu do města Louhans, které leží v regionu Burgundsko-Franche-Comté zhruba v polovině cesty mezi Lyonem a Dijonem. Program mého pobytu, jak napovídá název článku, byl v první řadě studijní. 

Díky skvělým kolegům jsem mohl navštívit různé vyučovací hodiny (dějepis, společenské vědy...).Mohl jsem tak vnímat obsah, ale i běžnou hovorovou francouzštinu. V některých hodinách jsem z role pozorovatele vystoupil a s francouzskými studenty vedl debaty na různá témata. Některá byla obecnější (základní české výrazy), některá odbornější (historie, politická a ekonomická situace ČR). S kolegy jsem potom měl možnost diskutovat poznatky z online výuky během uzávěr škol. Zajímavé bylo, že i během distanční výuky zůstal z pohledu metod a nástrojů francouzský systém centralizovanější než ten český. Jinak řečeno, český učitel měl více prostoru pro experimentování, třeba s aplikacemi typu kahoot nebo learningapps.

Druhým cílem mého pobytu pak bylo obnovení spolupráce našich škol, které před rokem 2020 již úspěšně zrealizovaly studentské výměny. Po jednání s kolegy i vedením školy bylo patrné, že na podobných aktivitách panuje shoda. S konkrétnější představou o termínech a formách jsme se loučili. Takže pokud se nic zásadního nestane, je reálné, že již v tomto školním roce se naši francouzštináři do Louhans podívají. A naopak naše gymnázium by mohlo francouzské studenty již letos přivítat.

Pobyt byl velmi příjemnou zkušeností a formou dalšího vzdělávání. Jako učitel FRJ jsem si užíval přítomnost na hodinách a možnost poslouchat a rozumět hovorové francouzštině v přirozeném prostředí. Následné debaty se studenty nebo kolegy vše pak jen znásobily. O tom, že znalost druhé cizího jazyka je důležitá, jsem se přesvědčil již v letadle. Rozumět anglickým pokynům francouzské letušky by mohlo být pro bezproblémový let lehce nedostačující, takže jsem si v klidu vyslechl originální verzi a uklidnil se, že vím, kde najdu záchrannou vestu, a že obloženou bagetu nabízejí na tomto letu se slevou.

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.