Výlet do Botanicusu v Ostré

Dne 7. 6. se naše třída sekunda A vypravila na výlet do Botanicusu v Ostré. Doprovázely nás paní profesorky Sedlatá a Haníková. Jeli jsme vlakem do Stratova a ze Stratova jsme šli pěšky lesem do Ostré.

U pokladny jsme si vyměnili peníze za takzvané „groše“, kterými se v areálu platilo. Areál měl podobu středověké vesnice a za ní nádherné zahrady. U jednotlivých domků ve vesnici jsme si za určitý počet grošů mohli vyzkoušet různá řemesla. Například vyrobit si mýdlo, obrousit kámen, nazdobit perníček, vyrobit provaz nebo si něco udrátkovat. Velice oblíbená byla  také lukostřelba. Pro mlsné jazýčky byly ve zdejší hodovně připravené ovocné palačinky, pečené brambory, jahodová dřeň a různé jiné dobroty. Vraceli jsme se zase lesem a vlakem. Výlet jsme si všichni skvěle užili a už se těšíme na další.

Ellyn Valesová, SA

 

 
J. W. Goethe: Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.