Mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF scolaire

Mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF scolaire

Jak již jste byli informováni, v letošním školním roce se naše škola, ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím a pod patronací Francouzské aliance v Pardubicích, opět stane zkušebním místem pro mezinárodní zkoušky z francouzštiny pro žáky a studenty základních a středních škol – DELF scolaire.

Podobně jako v minulém školním roce budou mít zájemci z Gymnázia Nymburk, ale i z okolních škol, možnost přihlásit se k jedné ze zkoušek DELF prokazující jednu z úrovní stanovených Společným evropským referenčním rámcem, tedy A1, A2, B1 či B2. Výhod vykonání zkoušky na naší škole je několik, především, zápisné za zkoušku je nižší, než pokud by se uchazeč přihlásil v klasických zkušebních centrech (zkouška A1 550 Kč místo 700 Kč, A2 750 Kč místo 1.000Kč, B1 1.100 Kč místo 1.500 Kč a B2 1.400 Kč místo 1.800 Kč). Zapsaní zájemci nemusí cestovat nikam daleko, písemná i ústní část zkoušky proběhne na půdě naší školy, podobně i předání certifikátů. Nemalou výhodou je i domácí prostředí.

Pokud byste si tedy rádi ověřili svou jazykovou úroveň, využijte této příležitosti a zapište se na jednu z daných zkoušek. Každý malý krůček ověřený zkouškou a odměněný diplomem je výbornou motivací k dalšímu studiu.

Využijte tedy možnosti. Přihlášky se podávají do 11. listopadu 2011, zkoušky samotné se potom konají v týdnu od 28. listopadu do 1. prosince 2011.

Přihlášky a bližší informace obdržíte u prof. P. Kotyzy, L. Prokešové či S. Castagnier

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Svaz českých lyžařů

21. listopad 1903

V Jablonci nad Jizerou byl založen Svaz českých lyžařů.

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.