Zkoušky DELF a sympózium učitelů FRJ

Zkoušky DELF a sympózium učitelů FRJ

Ve čtvrtek 19.11. odstartoval na gymnáziu další ročník zkoušek z francouzského jazyka DELF. Hned první den se do souboje o mezinárodní certifikát pustili ti nejmladší - studenti sekundy A přihlášení na úroveň A1.

Přichystána na ně byla tzv. společná část zkoušek, tj. poslech, porozumění textu a písemná produkce. Po nich v pátek pokračovali terciáni a kvartáni na úrovni A2 ve stejném duchu a tento týden čeká písemná zkouška i zájemce z vyššího gymnázia na úrovních B1 a B2. Kromě toho je pro všechny úrovně ve čtvrtek a pátek rozplánována ústní část zkoušky. Nezbývá než studentům držet palce, aby v uvedených dnech získali svůj mezinárodně uznávaný diplom prokazující úroveň jejich znalostí francouzštiny, který je pak může provázet nejen v profesním životě, ale nově může pomoci i při maturitách.

Mezi zkouškami nelenili ani vyučující komise FRJ, kteří se o víkendu účastnili tradičního podzimního stekání učitelů francouzštiny v Poděbradech. Corinne Veisy a Pavel Kotyza vystoupili v rámci programu s příspěvky - Hry ve výuce francouzštiny a Dějepis ve francouzštině s metodou CLIL. Setkání s kolegy z jiných škol bylo příjemné a my jsme se mohli podělit o naše zkušenosti z francouzštinářských aktivit, kterých není nedostatek.

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

 

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1925.

Narodil se 15. 7. 1907 v Nymburce. Pocházel z rodiny dílovedoucího ČSD v Nymburce. Po gymnáziu studoval na Vysoké škole obchodní v Praze.

Svět v roce založení školy

Revoluce v Dominikánské republice

30. říjen 1903

Vypukla revoluce v Dominikánské republice, USA a evropské válečné lodě vysadily vojsko k ochraně konzulátů.

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!