doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. (* 20. 10. 1979), expert v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, botaniky, bylinářství, vedoucí Katedry kvality zemědělských produktů na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, absolvoval na našem gymnáziu v roce 1997.

Pražský rodák docent Klouček vystudoval víceleté středoškolské studium, které bylo v 90. letech znovu na gymnáziích zavedeno v délce sedmi let (povinná školní docházka i základní škola byla tehdy pouze osmiletá). Pavel Klouček maturoval v roce 1997 ve třídě septima B v ročníku, který jako vůbec první na naší škole prošel tímto sedmiletým studiem.

Po maturitě pokračoval na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde ho přijali na Institutu tropů a subtropů (dnešní Fakultě tropického zemědělství) ke studiu zemědělství těchto exotických krajů. Po dokončení magisterského studia a získání inženýrského titulu se Ing. Klouček na stejném institutu zapsal ještě k postgraduálnímu doktorskému studiu. V akademické sféře zůstal a je věrný i své alma mater, až na to, že učitelsky a vědecky nyní působí na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, kde od roku 2014 vede její Katedru kvality zemědělských produktů. Habilitoval se v roce 2012.

Má dosud 95 odborných publikací a článků v monografiích, sbornících a vědeckých časopisech, z velké části cizojazyčných. Své odborné zaměření našel v oblasti analýzy kvality potravin, věnuje se i léčivým bylinám a vývoji v této oblasti - jak je na ČZU obvyklé, vědu provozuje samozřejmě i prakticky. V roce 2013 za tím účelem založil spin-off firmu Terpenix, s. r. o., která převádí výsledky vědeckých výzkumů do výrobní a obchodní praxe - provozují např. eshop Ošetřeno.cz nebo vyrábí ekologicky šetrné pesticidy. Asi nejproslulejším výsledkem práce kolektivu vedeného doc. Kloučkem je i marketingově úspěšný výrobek Zembag, který vyvinuli za účelem dlouhodobého skladování brambor i při pokojové teplotě, aniž by hlízy ztratily svou nutriční hodnotu, zachovaly si po dlouhou dobu svou chuť, nezelenaly na světle ani nedegradovaly předčasným klíčením. Toho lze v Zembagu dosáhnout nejen promyšlenou a osvědčenou konstrukcí skladovacího pytle, nýbrž i přidáním unikátního sáčku s koncentrovanou silicí z kmínu, který se vkládá přímo mezi brambory. Samozřejmě jde pouze o přírodní materiály, na silici se používá v tuzemsku vypěstovaný kmín a výroba všech Zembagů probíhá dokonce v chráněné dílně.

Dosažené výsledky významného absolventa naší školy doc. Kloučka dokazují, že (přinejmenším některá) vysoká škola dokáže v současné době vybavit svého absolventa nejen teoretickými znalostmi a dovednostmi ve vystudovaném oboru, ale vede ho mnohdy rovněž i k inovativnímu výzkumu, který může mít při dobrém zvládnutí ekonomické stránky každého vynálezu i konkrétní příznivý vliv např. na běžný provoz domácností nebo zahrad, a to při zachování aktuálně platných trendů, mezi něž patří vysoké požadavky na udržitelnost života, kvalita použitých materiálů i ochrana životního prostředí.

Zdroje:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, ODDĚLENÍ TRANSFERU TECHNOLOGIÍ. „Šťastná náhoda znamená uvědomit si, co vidíme.“: Rozhovor s doc. Ing. Pavlem Kloučkem, Ph.D. [online]. 2021, 2018-06-21 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://citt.czu.cz/cs/r-9830-aktuality-citt/rozhovor-doc-kloucek.html

DAŇKOVÁ, Tereza. ZEMBAG - Novodobý SUPERMAN. IZUN.eu: Univerzitní noviny ČZU [online]. 2008 - 2023, 2017-12-05 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://www.izun.eu/univerzita/zembag-novodoby-superman

Doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. - životopis: Osobní stránky Pavla Kloučka. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze [online]. 2023 [cit. 2023-07-26]. Dostupné z: https://home.czu.cz/kloucek/zivotopis?editmode=0

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Vojtěch Kerhart

Absolvoval v roce 1910.

Narodil se 4. 7. 1892 v Poděbradech. Architekt, přítel a spolupracovník Bedřicha Feuersteina.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První Ford

19. červenec 1903

V Detroitu se začaly prodávat první automobily z továrny Henryho Forda. (Model A stál 950 dolarů.)

Nejčtenější

02.11.2023

Vážení rodiče i studenti!

Po zasedání sněmu delegátů a na základě rozhodnutí pana ředitele, společně s komisí TEV, předkládáme finální podobu organizace LVVZ.

 

Organizaci daných kurzů a pokyny k platbám budou řešit vedoucí LVVZ. 

Michal Hrstka

celý článek
15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
05.11.2023

Končící víkend měl na svém programu školy nejen první stužkovací večírek maturantů, ale i brigádní činnost učitelů na chatách v Rokytnici nad Jizerou. Na 10 kolegů a rodinných příslušníků vyrazilo do hor „poprat “ se s úklidem a přípravou chat před náročnou, zimní sezónou. Není to nikdy jednouché, ale opět se dílo povedlo a můžeme se těšit na blížící se zimu!

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.