Zemřela profesorka Marie Kořínková

Zemřela profesorka Marie Kořínková

7. února 2023 nás opustila PaedDr. Marie Kořínková, emeritní profesorka dějepisu na nymburském gymnáziu. Zemřela v důsledku těžké nemoci v nedožitých 80 letech. Svým nezaměnitelným způsobem výuky dokázala roznítit zájem o historii v řadě studentů tříd, které od 90. let do počátku 21. století vyučovala.

Marie Kořínková se narodila dva roky před koncem 2. světové války. Pocházela od Kroměříže a na rodnou Moravu nikdy nedala dopustit. Se svým manželem, zvěrolékařem, se odstěhovali do Polabí, kde vzdáleni od všech příbuzných založili vlastní rodinu a vychovali dva syny. (O svém muži ovšem vždy mluvila jako o své “větší a lepší polovičce”.) Dočkala se také čtyř vnoučat a věnovala jim jako babička posledních deset let svého života.

Před sametovou revolucí pracovala v Městském muzeu v Lysé nad Labem, které je součástí a zároveň pobočkou Polabského muzea v Poděbradech. Její zásluhou byl na dnešním náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem ke stému výročí narození nejslavnějšího městského rodáka a rozluštitele klínopisné chetitštiny v roce 1979 umístěn pamětní kámen. Stojí právě naproti budově muzea a v blízkosti orientalistova rodného domu. Je na něm chetitsky i česky první Hrozným rozluštěná chetitská věta. Marie Kořínková ráda vyprávěla, jaké těžkosti s osazením kamene byly (málokdo si všimne, že dodnes nestojí na obvyklém podstavci, ale na obyčejné patinované prefabrikované betonové studniční skruži).

Zřídit novou expozici o předovýchodní archeologii, chetitologii a orientalistice a osobnosti prof. Bedřicha Hrozného v lyském muzeu (jejíž mnohem modernější podobu lze v muzeu navštívit v současné době) Marii Kořínkové komunistický režim povolil jedině pod podmínkou, že v druhé polovině budovy bude otevřena pamětní síň dějin dělnického hnutí. Musela na ni přistoupit. Jejím dalším snem bylo připravit pro muzeum i stálou výstavu o dějinách města (k jejímu vzniku došlo teprve docela nedávno).

Na začátku devadesátých let nastoupila Marie Kořínková na Gymnázium Nymburk, kde působila až do svého odchodu do penze v roce 2005. Svým zaujetím pro historii dokázala opravdu upoutat a udržet pozornost, výklad ráda doplňovala úryvky dokumentárních pořadů, které z televize po večerech sama nahrávala na videokazety zakoupené nebo darované sponzory. Je pravda, že některá témata a období měla prostě raději a dokázala se u nich zdržet řadu hodin. Jiná období zase nikdy nestíhala probrat. Dokázala ale formovat vztahy a postoje svých studentů, což je dovednost, která se u učitelů cení jako vrcholné pedagogické mistrovství, kterého ne každý kantor dosáhne. Její žáci určitě nikdy nezapomenou na její výraznou gestikulaci rukou.

Promlouvala o minulosti s nadhledem, mnohdy s mírnou nadsázkou, ale téměř nepřetržitě se zřetelnou láskou a strhující vášní. Byla vždy přátelská, měla inteligentní humor a uměla si dělat legraci i sama ze sebe. Studenti se od ní leckdy dozvěděli i různé zážitky z její učitelské praxe (občas se sice opakovaly, ale proto si je lépe pamatujeme). Třeba, jak v nejužším místě kutnohorského stříbrného dolu Osel, 20 metrů pod zemí, fingovala vlastní uvíznutí v chodbě. A byla překvapena, jak ji zbytek výpravy okamžitě a velmi energicky dokázal z kritického místa spojenými silami uvolnit. Na její hodiny dějepisu se těšívali i ti, kteří měli po maturitě namířeno na přírodovědné nebo technické studijní obory.

Marii Kořínkové prošla rukama mimo jiné i celá řada současných učitelů dějepisu nejen naší školy. Některé nasměrovala a podpořila v jejich studijním a kariérním zaměření. S některými měla velmi blízký, až mateřský vztah. Do miniaturního kabinetu dějepisu ve vile se za ní rádi vraceli, dokud ho obývala. Její dílo i odkaz, který nám tu po sobě zanechala, přetrvává na škole (zejména ve vile) do jisté míry stále.

Na penzi nedokázala profesorka Kořínková zahálet. Krátce učila ještě i na ZŠ Milovice a na Obchodní akademii v Lysé nad Labem, kde byla svými žáky rovněž velmi oblíbená. S manželem se obětavě věnovala kulturním programům v Domově seniorů na zámku v Lysé nad Labem (tam docházela průběžně už od roku 1985), i přednáškové a osvětové činnosti v lyské a potom i milovické městské knihovně. Její pravidelné měsíční večerní přednášky se nazývaly Toulky (českou) minulostí; na pozvánkách ovšem vždycky stálo “beseda s dr. Marií Kořínkovou”. Obzvláště milovala a poutavě vyprávěla o dějinách umění, uměleckých slozích a kultuře dob dávno minulých. Velmi jí na srdci ležely dějiny města a také historické osobnosti, které v něm působily, nebo byly přímo lyskými rodáky.

V roce 2008 byla oceněna za významný přínos pro život seniorů. Při té příležitosti poskytla Nymburskému deníku krátký rozhovor. Na publikacích a brožurách, které psala a které byly přeloženy i do světových jazyků, spolupracovala se svým manželem Janem; ten je doplnil i svými fotografiemi. Krátkou studii máme jejich zásluhou například o lyském katechetovi Josefu Vojáčkovi, učiteli Aloisi Holubovi, známá je i Barokní Lysá.

Na samostatnou kapitolu by bylo shrnutí průvodcovské činnosti penzionované Marie Kořínkové. Nejde ani spočítat, kolik zájemců za svůj život provedla lyským zámeckým parkem, kostelem sv. Jana Křtitele nebo i zámeckou budovou. Barokní sochy a osobnost hraběte F. A. Šporka připomínala ráda a velmi často.

Ještě v červnu 2019 ji v Lysé navštívili studenti Virtuální univerzity třetího věku (která probíhá na nymburském Hrabalově gymnáziu) a nechali se poučit o zaniklých stavbách, které hrabě Špork v okolí Lysé nad Labem před třemi sty lety nechal postavit. Zážitky barvitě popisuje článek na webu školy z té doby.

Nezapomeneme.

profesoři a profesorky Hrabalova gymnázia

Aktuální informace

02.05.2023

Přijímací řízení ukončeno.

Celý článek
06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

Významní absolventi

ing. arch. Alena Mocová, Ph.D.

Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D. (*1980), autorizovaná architektka a urbanistka, proslavená vítězným projektem na monumentální baziliku v africkém Gabonu, maturovala na naší škole v roce 1999.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Finská ústava

15. duben 1903

Na příkaz ruského cara Mikuláše II. byla na tři roky pozastavena platnost finské ústavy. 

Nejčtenější

14.05.2023

Letošní školní rok je poměrně bohatý na výjezdy našich studentů do Francie (psali jsme zde nebo zde). V týdnu od 8. do 12. května jsme ale měli možnost vyzkoušet si i role hostitelů a na gymnáziu přivítat francouzské spolužáky. Týden po návratu naší poslední skupiny z Francie jsme si opět povídali francouzsky.

celý článek
05.06.2023

Ve středu 24. května se uskutečnila zlatá ceremonie mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Celá akce probíhala v nádherných prostorách Valdštejnského paláce za přítomnosti velmi vzácného hosta, kterým byl letos osobně princ Edward, vévoda z Edinburghu.

celý článek
25.05.2023

Dne 25. května jsme se celá skupina našeho Dofebufetíku vypravila na setkání účastníků programu DofE s princem Edwardem. Na akci jsme měli za úkol představit náš projekt princovi, čehož se ujaly zakládající členky Dofebufetíku a zajistit občerstvení. Naše zážitky z celého dne se pár z nás snažilo sepsat v následujících větách.

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.