Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

Prázdninové čtení - Zaniklé rybníky v okolí Chleb

K letnímu prázdninovému čtení doporučujeme kvalifikační práci z oboru historické geografie našeho regionu - o zaniklé rybniční soustavě v okolí vsi Chleby severně od Nymburka. Nymbursko bylo stejně jako v období 17. století také Poděbradsko poměrně hustě pokryto rybníky! Pokud jste někdy navštívili Třeboňskou pánev, nebudete potřebovat ani moc fantazie.

54 stránek prázdninového čtení o našem regionu v minulých staletích umožňuje nyní veřejně přístupná 31. května úspěšně obhájená bakalářská práce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem našeho absolventa Bc. Petra Červinky. V repozitáři akademických prací UJEP stačí vybrat "Kvalifikační práce" a zadat příjmení studenta "Červinka". Mezi 11 nalezenými výsledky už není obtížné zvolit správnou variantu. Zcela dole na stránce je pak ke stažení plný text práce v PDF (5,72 MB), a pro hlubší zájemce i hodnocení vedoucího a také posudek oponenta bakalářky.

Protože jde o práci geografickou a nikoliv jen historickou, předpokládá se v každé bakalářce na základě zjištěných skutečností také nějaká další úvaha nebo projekt pro současnost a budoucnost. Autor práce s tímto vědomím navrhl na území dřívějšího Rašovského rybníka vybudovat tzv. suchý polder pro případ povodní (záplavy) na říčce Mrlině. Technické řešení má několik variant provedení a je dokumentováno i mapovou přílohou.

Zájem pisatele o historickou limnologii (tedy geografickou vědu o stojaté vodě na pevnině) začal již na našem gymnáziu, kdy se mu podařilo geografickými metodami a terénním výzkumem rekonstruovat rozsah a polohu Bobnického a Chlebského rybníka. Svůj výzkum shrnul v práci SOČ s níž zvítězil ve svém oboru v krajském kole a na celostátní přehlídce 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti v roce 2017 v Boskovicích skončil na šestém místě.

Nesmíme zapomenout ani na recenzovaný článek v regionálním odborném časopise Vlastivědný zpravodaj Polabí (svazek 49, ročník 2018), kde byla sočka ve zkrácené podobě otištěna.

Zdroj: Přímý odkaz na PDF soubor s prací o zaniklých rybnících

Aktuální informace

19.01.2022

Oznamujeme nový termín besedy se soudcem prof. Zdeňkem Kühnem, významným absolventem naší školy. Akce se překládá na 24. únor 2022. Děkujeme za pochopení.

19.11.2021

Zveřejňujeme souhrnné výsledky voleb do Školské rady GBHNB.

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Valdemar Vyleťal

Valdemar Vyleťal (16. 10. 1900-20. 9. 1928), vlastním jménem František Vyleťal, učitel, spisovatel, básník a literární publicista, jehož pamětní deskou se honosí budova školy, odmaturoval na nymburské reálce v roce 1919.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Rooseveltův projev

2. duben 1903

Americký prezident Theodore Roosevelt přednesl v Chicagu projev, jímž potvrdil, že Monroeova doktrína je stále základem americké zahraniční politiky. 

Nejčtenější

08.01.2022

Pro lyžaře neexistuje větší pohroma, než vytrvalý déšť! To si v praxi ověřili studenti na prvním lyžařském kurzu v Rokytnici nad Jizerou.  Nic ale není tak hrozné a ještě že na světě existují zázraky!

V neděli 2. ledna 2022 vyrazila skupina studentů 7MB a 4.A na hory. Byť byla sněhová situace během Vánoc příznivá, vytrvalý déšť okolo Silvestra, hodně podmínky pro lyžování pozměnil. 

celý článek
03.01.2022

V průběhu prosince proběhla soutěž v konverzaci v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, všichni zájemci o soutěž nejprve napsali poslechový test, na základě jehož výsledků se ti nejlepší utkali v ústní části. Vítěz každé kategorie bude reprezentovat školu v okresním kole v Poděbradech. Letošní ročník přinesl zajímavé výsledky

celý článek
07.01.2022
Vzhledem k hygienické situaci jsme se rozhodli nejbližší Den otevřených dveří převést do on-line podoby. Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. 
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 12. 1. 2022 v době od 17:30 do 19:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní GMail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do tří obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 17:30, 18:00 a 18:30. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu