Kontroverze

07.10.2011
Kontroverze

Právní a etická historie fotografie

V pátek 7. 10. 2011 se několik desítek studentů našeho gymnázia pod dozorem p. prof. Černé, Málkové a Sedlaté vydalo na hudebně-výtvarnou exkurzi do Prahy. Nejdříve jsme si všichni poslechli přednášku o Schubertově nedokončené symfonii v kostele Svatého Štěpána a Judy a poté jsme se vypravili na Alšovo nábřeží.

Naše kroky zde vedly do Rudolfina, které toho času hostilo výstavu fotografií, jež si dala za předsevzetí zmapovat právní a etickou historii fotografie. Červeno-bílý nápis Kontroverze nás uvítal již venku a poté jsme ho mohli spatřit ještě několikrát uvnitř budovy předtím, než jsme se dostali do samotných výstavních prostor. Tam už červená přecházela do černobílé, kterou postupně nahrazovaly ostatní barvy, jak návštěvník procházel expozicí snímků, chronologicky seřazených od vzniku metody fotografie až po téměř současné dění zachycené na film.

Výstava skutečně provedla návštěvníka historií fotografie, a to z velice zajímavého úhlu pohledu. Dozvěděli jsme se, kdy byla fotografie povýšena za umělecké dílo, kdy bylo uznáno, že i na fotografii se vztahují autorská práva; viděli jsme, jak byly fotografie upravovány, kopírovány, falšovány. Zároveň expozice nadhazuje otázku, kde je hranice mezi uměním a skandálem, mezi kompozicí odvážnou a urážlivou, co se na fotografii dnes smí ukázat a co už raději ne.

Kladné ohlasy si výstava vysloužila také tím, že jsme si z ní neodnesli jen velice silný dojem, ale u každé fotografie si bylo možno vzít také jakýsi informační letáček, stručně popisující dané dílo. Jestliže někoho fotografie zaujaly a vzal si tyto listy u několika (nebo dokonce všech) vystavovaných fotografií, mohl si sestavit svůj vlastní katalog, prostřednictvím nějž si bude moci shlédnuté fotografie a jejich příběhy opět kdykoliv připomenout doma.

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mgr. Martin Fér

Mgr. Martin Fér (*1974), evangelický farář, senior Poděbradského seniorátu Českobratrské církve evangelické a autor portálu biblehrou.cz, absolvoval v roce 1993.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

10. květen 1903

Rakouský výnos stanovil, že innsbrucká univerzita zůstane německá. 

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.