Exkurze

Hudebkáři v Rudolfinu

Hudebkáři v Rudolfinu

20. 6 se hudebníci ze tříd 1A, 2A, 5QA, 5QB, 6XA a 6XB vydali do Rudolfina na generální zkoušku České filharmonie. Na programu byl Koncert pro klavír a orchestr č. 25 C dur od W. A. Mozarta a dvě skladby od finského skladatele J. Sibelia (symfonická báseň Finlandia op. 26 a Symfonie č. 5 Es dur, op. 82). V čele orchestru jsme neobvykle mohli vidět finskou dirigentku a za klavírem (pouze v první části programu) amerického pianistu Emanuela Axe, který je držitelem několika cen Grammy (více informací v celém článku)

Celý článek

Francouzský jazykový kurz v 1PA a 2SA

Francouzský jazykový kurz v 1PA a 2SA

V pondělí 24.6. a v úterý 25.6. se francouzštináři z primy a sekundy sešli, aby společně prožili tradiční jazykový kurz. Ten si klade za cíl propojit naše nejmladší francouzštináře a pomocí vrstevnického učení jim nabídnout francouzštinu aktivní formou. 

Celý článek

Německý jazykový kurz v 1PA a 2SA

24.06.2024
Německý jazykový kurz v 1PA a 2SA

V pondělí 24.6. se třídy 2SA a 1PA vydaly do pražského Goethe-Institutu, kde pro ně byla připravena menší prohlídka. V knihovně na ně čekal zábavný program s tablety, na kterých vyplňovaly otázky ohledně Německa a dalších německy mluvících zemí. Před opuštěním institutu si ještě stihly prohlédnout výstavu zaměřenou na život Franze Kafky. Nakonec navštívily nákupní centrum, ve kterém si mohly dát oběd a nebo něco koupit.

V úterý 25.6. měly naše třídy 4hodinový program ve škole. Na začátku se seznámily a poté hrály naučné hry, jako je například Blooket atd. Třídy se hlavně bavily a k tomu si odnesly ještě pár sladkých odměn navíc.

Barbora Svobodová 2SA
 
Celý článek

Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Ve čtvrtek 20.6. 2024 se všichni výtvarníci prvního a druhého ročníku zúčastnili výtvarné exkurze do Národní galerie ve Veletržním paláci. Jako doprovod s námi jeli prof. Haníková, Plaňanská, Grusová, Kolbábek. Pro první ročník byla připravena komentovaná prohlídka Umění dlouhého století 1796 – 1918, pro druhý ročník Konec černobílé doby 1939 – 2021.

Celý článek

Exkurze do kostela sv. Jiljí

Exkurze do kostela sv. Jiljí

Dne 17.5. se třídy prima a kvinta zúčastnily exkurze do kostela sv. Jiljí v rámci předmětu hudební výchova.

Celý článek

Primy v kolínském muzeu

Primy v kolínském muzeu

Žáci prim absolvovali program Archeologie – zdroj poznání, jejž nabízí v rámci výstavy Ozdoby dávné doby Regionální muzeum v Kolíně. Pod vedením lektorky primáni uvažovali, které materiály se zachovají, a proto je můžeme zkoumat jako hmotné prameny. Také se dozvěděli, jaké další vědní obory dnes vstupují do práce archeologů a co vše se zkoumá, než vznikne například text v učebnici.

Celý článek

Lidi to tak nenechaj - zážitkový workshop organizace Post Bellum pro předmaturanty

 Lidi to tak nenechaj - zážitkový workshop organizace Post Bellum pro předmaturanty

Septimy a 3A absolvovaly v průběhu 2. a 3. května v krásném prostředí Skautského institutu na Staroměstském náměstí zážitkový workshop LIDI TO TAK NENECHAJ pod vedením lektorů.

Celý článek

1PB v rámci vlastivědného semináře poznávala Poděbrady a Nymburk

1PB v rámci vlastivědného semináře poznávala Poděbrady a Nymburk

V polovině dubna a na začátku května měla prima B možnost díky pracovníkům Polabského muzea poznat historii Poděbrad a Nymburka.

Celý článek

Praha – Královská cesta / Prag – Der Königsweg

Praha – Královská cesta / Prag – Der Königsweg

Dne 2. května 2024 se skupina němčinářů ze třídy 6XA vydala s paní profesorkou Haníkovou směrem Praha Masarykovo nádraží. (Ostatní němčináři měli taktéž podobný program se svými vyučujícími). Cílem naší exkurze bylo projít Královskou korunovační cestu, po které procházely korunovační průvody českých králů.

Celý článek

Do Prahy en français

Do Prahy en français

Ve čtvrtek 2.5. vyjeli v rámci tradiční exkurze do Prahy pro druhý ročník i francouzštináři ze 6XA. Jedenáct studentů si u vybraných památek vyzkoušelo roli průvodce francouzských turistů.

Celý článek

Jabkenice - památník B. Smetany

Jabkenice - památník B. Smetany

Ve čtvrtek 2.5. a v pátek 3.5. se třídy 2SA a 2SB vypravily na hudebně-historickou exkurzi do Jabkenic, kde posledních 8 let svého života  pobýval Bedřich Smetana. 

 

Celý článek

Der Königsweg in Prag

02.05.2024
Der Königsweg in Prag

Am 2.5.2024 sind wir (Schülerinnen und Schüler der 2A, die Deutsch lernen) nach Prag gefahren, um die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Prag zu besichtigen.

Celý článek

LONDÝN 2024

LONDÝN 2024

V neděli 21. dubna se třídy 6XB, 2A a 3A s doprovodem pana profesora Otradovského, Karáska a paní profesorky Hubáčkové vydaly na zájezd do Anglie, na který jsme se těšili už od září.

Celý článek

Brighton - jazykový pobyt

29.04.2024
Brighton - jazykový pobyt

Od neděle 21. 4. do neděle 28. 4. proběhl jazykový pobyt, kterého se účastnili studenti gymnázia z Tercie A a Kvarty A.
     

Celý článek

Exkurze 2SA k Pražskému Jezulátku aneb program Každý může být osobnost

25.04.2024
Exkurze 2SA k Pražskému Jezulátku aneb program Každý může být osobnost

Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) pohledem sekundy A! Dne 25.4.2024 se třída 2SA vydala pod dozorem paní profesorky Plechlové a paní profesorky Grusové na návštěvu kostela Panny Marie Vítězné do Prahy.

Celý článek

S badatelským klubem, septimou B a třeťáky do muzea

S badatelským klubem, septimou B a třeťáky do muzea

Ptáte se do jakého muzea?  Do Národního technického v Praze. Po dlouholeté pauze je opět v provozu a nabízí více aktuálních výstav, ketré se proměňují a doplňují stálou expozici. a tak bylo z čeho si vybrat. 

Samozřejmě nelze vynechat hlavní sál s dopravními prostředky a prezidentským vagonem T. G. Masaryka.

A pak už každý  za tím, co ho zajímá. Výstava architekta Jana Blažeje Santiniho nebo crash testy automobilů Škoda nebo výstava klavírů nebo snad historické domácí spotřebiče...  A k tomu všemu stálé interaktivní expozice ze světa techniky.

Celý článek

Přírodní park Chlum - exkurze 6XA+2A

Přírodní park Chlum - exkurze 6XA+2A

Ve středu sedmnáctého dne čtvrtého měsíce léta Páně dvoutisícího dvacátého čtvrtého se třídy 2A a sexta A nymburského gymnázia, paní profesorky Svěcená a Hornová a pan profesor Soukup vydaly na vlastivědnou exkurzi do vsi Nepřevázka. Ta leží v malebném pojizerském kraji blízko Mladé Boleslavi. Obec se nachází přímo pod přírodním parkem Chlum, který byl hlavním cílem naší cesty.

Celý článek

Kvarta A v Armádním muzeu

16.04.2024
Kvarta A v Armádním muzeu

Exkurze do Armádního muzea v Praze

 

16.dubna se třída 4KA zúčastnila dějepisné exkurze do Armádního muzea. 

Celý článek

ZOO Praha – exkurze sext

ZOO Praha – exkurze sext

V úterý 16.4. 2024 se přátelská skupina, složená z obou sext (6XA, 6XB) a 2A, vydala do Prahy vlakem za zážitky. Jednalo se o výlet do zoologické zahrady a návštěva jejích převážně roztomilých obyvatel.

 

 

Celý článek

Exkurze kvint na Zebín

Exkurze kvint na Zebín

Dne 15. dubna 2024 se třídy 5QA a 5QB vydaly na zeměpisnou exkurzi. Sešli jsme se na nádraží v Nymburce a vyrazili společně vlakem směr Jičín.

Celý článek

2A v Poslanecké sněmovně

2A v Poslanecké sněmovně

Po testu během první hodiny matematiky jsme téměř jako za odměnu vyrazili se spolužáky z 2A do Prahy. Den jsme začali procházkou jejím historickým centrem. Tato procházka zahrnovala například Karlův most nebo Malostranskou mosteckou věž.  Ale památky ani rušné uličky plné obchůdků se suvenýry a restauracemi  nebyly naším cílem, tím bylo sídlo Poslanecké sněmovny PČR.

 

Celý článek

Švédské šance sexty B

Švédské šance sexty B

V úterý 2. dubna, v den maturitních slohových prací, jsme se jako třída sexta B s učiteli Soukupem a Drlíkovou zúčastnili vlastivědné exkurze na Mladoboleslavsko.

Celý článek

Týden mozku 2024 – Praha AV ČR

Týden mozku 2024 –  Praha AV ČR

Tradičně patří druhý březnový týden nabídce AV ČR a to konkrétně cyklu přednášek s názvem Týden mozku. Tento festival nabízí, díky významným objevům špičkových vědců, každoročně pohled do světa lidské nervové soustavy z různých úhlů.

Celý článek

Exkurze EVV do Galerie moderního umění v Hradci Králové a EVH do Filharmonie HK

Exkurze EVV do Galerie moderního umění v Hradci Králové a EVH do Filharmonie HK

Ve čtvrtek 11. ledna 2024 vyrazila 1.A (společně s dalšími třídami QA, QB, 2A, 6XA, 6XB) na výtvarnou a hudební exkurzi do Hradce Králové. Když jsme přijeli na místo, tak jsme se na nádraží všichni rozdělili do menších skupin a jednotlivě se vydali vstříc svým určitým programům. Z každé třídy se vždy polovina (výtvarníci) šla podívat do Galerie moderního umění, zatímco se zbytek (hudebníci) vydal poslechnout si místní filharmonii.

Celý článek

Kvinty a 1A na exkurzi v Židovském muzeu v Praze

19.12.2023
Kvinty a 1A na exkurzi v Židovském muzeu v Praze

V posledním prosincovém týdnu před vánočními prázdninami se vydaly kvinty a 1A na exkurzi do Židovského muzea v Praze, aby poznaly jinou kulturu a zvyky, doplnily si a rozšířily informace z hodin literatury a dějepisu o historii židovského národa i judaismu pod vedením zkušených lektorů Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze při workshopech Hebrejská abeceda nebo Badatel i komentované prohlídce starého židovského hřbitova, Staronové synagogy, Klausové synagogy, Pinkasovy a Španělské synagogy.

A jak hodnotí exkurzi studenti?

Celý článek

Anatomický ústav 1. LF UK – exkurze studentů BiV

Anatomický ústav 1. LF UK – exkurze studentů BiV

V úterý 7. listopadu 2023 navštívila početná skupina studentů semináře „Biologie člověka“ Anatomický ústav 1. Lékařské fakulty v Praze.

Exkurze byla věnována srovnávací anatomii obratlovců a anatomii člověka. Na raritních ukázkách bylo možné ověřit si teoretické základy v praxi pod vedením vyučující anatomie z 1. LF UK.

Více prozrazovat nebudeme a vlastně ani nemůžeme. Pro zvídavé studenty a čtenáře uvádíme odkaz na webové stránky ústavu.

Michal Hrstka

Celý článek

Jazykový pobyt v Brightonu

Jazykový pobyt v Brightonu

Ve dnech od 30.9. do 7.10. se studenti a studentky kvart a kvint zúčastnili jazykového pobytu v Brightonu. V dopoledních hodinách probíhala výuka angličtiny a odpoledne navazovaly výlety po zajímavých místech v okolí. Více informací od samotných účastníků.

Celý článek

Byli jsme přímo u jaderných reaktorů na ČVUT

Byli jsme přímo u jaderných reaktorů na ČVUT
Dnes jsme byli u toho - ukázka provozu štepného reaktoru Vrabec, kde mají neutrony rychlost deset milionů kilometrů za sekundu, a vytvoření minihvězdy z plasmatu v reaktoru fúzním, i když vydržela méně než sekundu, bylo moc zajímavé, stejně jako otázka, jak to s fúzní energií bude, když se zdá, že současná generace fyziků to vidí reálně až za dalších padesát let.
za skupinu studentů fyzikálního semináře Jan Klír 8OB
 
Celý článek

Kvarty v Armádním muzeu

Kvarty v Armádním muzeu

Červnové středy patřily dějepisné exkurzi. 7. 6. vyrazila kvarta B, 14. 6. kvarta A. Obě třídy se vydaly do Armádního muzea v Praze na Žižkově. 

Celý článek

Badatelský klub 2022 - 2023

Badatelský klub 2022 - 2023

Stejně jako minulý rok, i tento školní rok jsme měli možnost scházet se každý pátek po vyučování v laboratoři fyziky a bádat nad různými záhadami na poli fyziky. Bádali jsme nejen s obyčejnými pomůckami, se kterými možná pracovali už i naši rodiče, pokud chodili na stejné gymnázium, ale i s moderními čidly od firmy Vernier, u kterých nám pomáhal se zpracováním naměřených hodnot program.

Celý článek

Exkurze s Badatelským klubem do krytu Folimanka v Praze

02.06.2023
Exkurze s Badatelským klubem do krytu Folimanka v Praze

Dne 2. 6. 2023 jsme dostali možnost podívat se s Badatelským klubem do krytu Folimanka, který není jen největším na území Prahy 2, ale zároveň je jediným krytem této velikosti v ČR, který se veřejnosti pravidelně otevírá.

Celý článek

Po stopách českých králů

Po stopách českých králů

V pondělí 19. 6. ráno v 8 hodin naše skupina němčiny s paní Drahotovou vyjela do Prahy vlakem. Po příjezdu jsme si poslechli krátký úvod v němčině o Praze od spolužačky a poté se vydali k Obecnímu domu. 

Celý článek

Exkurze tercie A do Národního muzea

Exkurze tercie A do Národního muzea

Dne 19.6. navštívila třída 3TA v doprovodu paní profesorky Stránské a paní profesorky Krejčíkové Národní muzeum.

Celý článek

Exkurze k Pražskému Jezulátku se sekundou B

09.05.2023
Exkurze k Pražskému Jezulátku se sekundou B

V úterý 9. května jsme se společně se sekundou B vypravili v rámci občanské výchovy na již tradiční exkurzi k Pražskému Jezulátku. Tentokráte nás čekal zbrusu nový program s názvem Influencer pod vedením zkušených lektorů, kteří nás seznámili jak s interiérem kostela a přilehlého kláštera, tak nám také nabídli možnost zamyslet se nad tím, co můžeme ve svém životě ovlivnit, čeho si vážíme a obdivujeme na ostatních lidech.

Celý článek

Třída 3TA a řemesla

V úterý 2. 5. se třída Tercie A vydala na výlet do nedalekého centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus v Ostré. Jak si žáci den užili?

Celý článek

Hudební exkurze za Bedřichem Smetanou do Jabkenic

Hudební exkurze za Bedřichem Smetanou do Jabkenic

Ve dnech 2. 5, 3. 5 a 4. 5 se třídy 3TB a obě sekundy vydaly do Jabkenic, kde strávil posledních deset let života v té době již hluchý B. Smetana. Pobýval zde u své rodiny v myslivně, ze které je dnes Smetanovo muzeum (Památník Bedřicha Smetany), které patří pod správu Národního muzea. A právě na tomto místě Smetana složil např. České tance, opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna a také zde dokončil cyklus Má vlast. A teď už pár slov od Verči :) ...

Celý článek

Exkurze k Pražskému Jezulátku se sekundou A

02.05.2023
Exkurze k Pražskému Jezulátku se sekundou A

V úterý 2. května jsme se společně se sekundou A vypravili v rámci občanské výchovy na již tradiční exkurzi k Pražskému Jezulátku. Tentokráte nás čekal zbrusu nový program s názvem Influencer pod vedením zkušených lektorů, kteří nás seznámili jak s interiérem kostela a přilehlého kláštera, tak nám také nabídli možnost zamyslet se nad tím, co můžeme ve svém životě ovlivnit, čeho si vážíme a obdivujeme na ostatních lidech.

Celý článek

Exkurze do Botanicusu v Ostré

Exkurze do Botanicusu v Ostré

Ve středu 3. května 2023 jsme se my, žáci třídy 2SA, za doprovodu profesorek Haníkové a Grusové zúčastnili v rámci výuky EVV exkurze do Botanicusu v Ostré.

Z hlavního nádraží v Nymburce jsme se vypravili vlakem do Stratova a následně se vydali lesní cestou až do Ostré.

Celý článek

Botanicus se sekundou B

Botanicus se sekundou B

Ve čtvrtek 4. 4 . vyrazila sekunda B na exkurzi, která se konala v areálu Botanicus. O tom, co vše zažili, píše Kateřina Kammová.

Celý článek

Septimám a 3A to prošlo

Septimám a 3A  to prošlo

Septimy a 3A absolvovaly 2. a 3. května zážitkový workshop organizace Post Bellum Tak tohle neprojde! ve Skautském institutu v Praze na Staroměstském náměstí. Studenti měli možnost na vlastní kůži začít 70. léta 20. století v Československu.

Anotace z webu Post Bellum naznačuje, o co šlo: Deset přátel se schází, aby společně oslavili narozeniny jednoho z nich. Není to úplně klasická oslava, dárkem pro oslavence je četba samizdatového vydání hry Largo Desolato od zakázaného autora Václava Havla. Zdá se, že nezůstane jen u toho. Co jsou účastníci oslavy ochotni obětovat pro svobodu slova? A mohou si mezi sebou věřit?

Celý článek

Milovice - na skok do Itálie

Milovice - na skok do Itálie

V pondělí 17. dubna se třídy 4KA a 4KB vydaly na prohlídku Milovic - města s bohatou vojenskou historií.

Celý článek

ZOO Praha – brána do zvířecí říše

18.04.2023
ZOO Praha – brána do zvířecí říše

Úterní dopoledne (18.4.2023) nabídlo studentům sext a druhého ročníku VG účast na exkurzi po nejstarším zoologickém areálu.  Komentované prohlídky erudovaných průvodců byly věnovány zejména etologii živočichů. Základy tomuto zajímavému oboru dal i prof. Veselovský, první ředitel pražské zahrady.

Celý článek

Exkurze ČOV Nymburk

Exkurze ČOV Nymburk

V úterý 18.4. se studenti kvart vydali do čistírny odpadních vod. Seznámili se s technologií čištění komunálních odpadních vod Nymburka a přilehlých vesnic. 

Celý článek

Věděli jste, že sonda Voyager je ve vesmíru od roku 1977?

Věděli jste, že sonda Voyager je ve vesmíru od roku 1977?

V pondělí 17. 4. jsme netradičně navštívili Planetárium v Praze už s druhým ročníkem vyššího gymnázia - 2A, 6XA a 6XB. Planetárium chystá rozsáhlou rekonstrukci a bude od května pro veřejnost nepřístupné.

A tak jsme jeli raději o rok dříve. Objednali jsme dva naučné pořady. První o kosmických sondách Voyager 1 a 2, o jejich putováním vesmírem až za hranici Sluneční soustavy.
Jako druhý jsme shlédli naučný pořad Zrození Země. Byli jsme svědky vesmírné srážky Země s jiným zárodkem planety a vzniku našeho satelitu Měsíce.

Mezi pořady jsme získali zajímavé informace o současné noční obloze od odborníka.

Celý článek

Exkurze na Pražský hrad

Exkurze na Pražský hrad

Dne 13. dubna 2023 se třída 5QA vydala společně s panem profesorem Kotyzou a paní profesorkou Haníkovou do Prahy.

Část francouzštinářů se vydala s panem Kotyzou na Francouzský institut a zbytek se vydal tramvají číslo 15 směrem na Pražský hrad s paní profesorkou Haníkovou. Z tramvaje jsme vystoupili na Malostranské stanici, abychom  se mohli  projít po starých zámeckých schodech, které nás dovedly až na 3.nádvoří přímo na Pražském hradě. A tam jsme se setkali s panem Havlíkem, který nám dělal průvodce po místech na Pražském hradě, kam se běžně turista nepodívá.

Celý článek

Exkurze do pivovaru

Exkurze do pivovaru

Dne 28. 3. se na našem gymnáziu i letos, tak jako každý rok, konal den zasvěcený Bohumilu Hrabalovi. Tato událost spočívá v tom, že za účelem poznat více z Hrabalovy minulosti má každý ročník místo standardní výuky svůj jedinečný program. A my se teď vydáme společně se septimou A, septimou B a 3A na exkurzi do nymburského pivovaru.

Celý článek

Týden mozku 2023

Týden mozku 2023

V týdnu od 13. do 19. března se uskutečnil již 24. ročník festivalu Týden mozku, který je organizován pod záštitou Akademie věd České republiky a zároveň je součástí celosvětové kampaně Brain Awareness Week (BAW). Cílem je seznámit veřejnost s nejnovějšími trendy a objevy ve výzkumu mozku a v neurovědách.

 

Celý článek

1A a kvinty na cestě za kulturou

1A a kvinty na cestě za kulturou

15. 2 se žáci 1A a obou kvint vydali do Prahy za uměním. Hudebníci vyrazili do Rudolfina na generální zkoušku České filharmonie, kde si poslechli Janáčkovu suitu z opery Věc Makropulos, Rapsodii: koncert pro violu a orchestr od B. Martinů a Novákovu Slováckou suitu pro malý orchestr. Výtvarníci zamířili na výstavu "Baroko" do Schwarzenberského paláce. A teď už postřehy našich studentů...

Celý článek

Psychologický seminář v DOXu

Psychologický seminář v DOXu

5.1. 2023, hned třetí den po konci prázdnin absolvovaly oba semináře sociologie a psychologie exkurzi do Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích.

Celý článek

Víte, co je ABS?

Víte, co je ABS?

Pokud si myslíte, že to je Anti-Blokovací Systém, který zajišťuje u vozidel maximální brzdný účinek, jste na omylu! Pro historiky je to ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK.

Celý článek

Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Ve středu 14. prosince 2022 se skupina výtvarníků ze tříd 6XA, 6XB a 2A po dlouhé odmlce konečně dočkala exkurze za uměním. (Skupina hudebníků měla jiný program). Společně s paní profesorkou Haníkovou a paní Bogoyavlenskou jsme navštívili Veletržní palác v Praze, kde jsme měli možnost shlédnout sbírkovou expozici sdruženou pod názvem Umění dlouhého století.

Celý článek

Znáte hebrejskou abecedu? Kvinta A ano!

Znáte hebrejskou abecedu? Kvinta A ano!

Ptáte se, jak se to stalo?  

V pátek 9. 12. byla totiž na exkurzi v Židovském muzeu v Praze. Kromě workshopu Hebrejská abeceda navštívila i  Staronovou a Španělskou synagogu a starý židovský hřbitov.

Celý článek

Maturanti na stážích projektu ZkusTo! 2022

Maturanti na stážích projektu ZkusTo! 2022

Letos podruhé se v říjnu mohli naši maturanti přihlásit na některou ze stáží projektu ZkusTo!, který vymyslela a jako zapsaný spolek nyní i provozuje MUDr. Kateřina Žemličková, nadšená zubní lékařka z nedalekých Čelákovic. Díky týmu specialistů - nadšenců si naši studenti mohli na pár hodin vyzkoušet, co reálně obnáší ta nebo ona profese. Vyzkoušení práce v běžném provozu a přímo na klientech daného zařízení či firmy proběhlo ještě před okamžikem volby skladby maturitních předmětů a také před podáním přihlášek na vysoké školy. Kdyby nic víc, tento projekt dokáže eliminovat špatná kariérní rozhodnutí absolventů středních škol gymnaziálního typu.

Celý článek

Týden Akademie věd ČR – Praha 3.11.2022

03.11.2022
Týden Akademie věd ČR – Praha 3.11.2022

Na naší škole je již letitou tradicí, každoročně nahlédnout pod pokličku vědy přímo na ústavech AV ČR v Praze Krči. Letošní maturanti vyrazili v rámci výuky Biologického semináře do Ústavu experimentální medicíny. 

Celý článek

Židovské muzeum v Praze

20.10.2022
Židovské muzeum v Praze

Ve čtvrtek 20. října se studenti z Kvinty B zúčastnili tradiční exkurze do Židovského muzea v Praze. Jak exkurze probíhala a jak se žákům líbila si můžete přečíst ve vybraných příspěvcích. 

Celý článek

Exkurze do cukrovaru

20.10.2022
Exkurze do cukrovaru

Dne 20. 10. se třídy 7MA, 7MB a 3A společně vydaly na exkurzi do Dobrovického cukrovaru.

Ráno žáci začali první hodinou ve škole, kde proběhlo krátké informační okénko o průběhu celého výletu a procesu výroby cukru z cukrové řepy. Byly jim také rozdány pracovní listy týkající se tohoto tématu, jež bylo potřeba vyplnit za pomoci vlastních znalostí, internetu, ale především informací nabraných na exkurzi.

Celý článek

Exkurze tercie A do ČTK

10.10.2022
Exkurze tercie A do ČTK

Za doprovodu příjemného počasí jsme v rámci mediální výchovy se třídou 3TA navštívili zpravodajskou agenturu jménem Česká tisková kancelář v Praze. Byli jsme seznámeni se základními informacemi: vznikla v roce 1918, původně se samozřejmě jmenovala dříve Československá tisková kancelář a patří k jednomu z nejdůležitějších zdrojů pro média.

Celý článek

ZLATÁ EXPEDICE ZA ZLATOU RÉVOU

ZLATÁ EXPEDICE ZA ZLATOU RÉVOU

Jednoho chladného, nedělního rána, konkrétně 25. září 2022 v 7:02, vyrazila skupina studentů, ve složení Justýna Andrlová, Eliška Šafrová, Kateřina Pokorná, Karolína Šustrová a Jiří Beneš z nymburského nádraží směr Hustopeče. Jestli si myslíte, že to byl nějaký obyčejný školní výlet, tak vás budu muset zklamat. Jednalo se o Zlatou expedici v rámci projektu DofE. Tato zkouška testovala nejen naše schopnosti přežití v nevlídné a nebezpečné české krajině, ale také schopnost spolupracovat jako tým a dělat efektivní rozhodnutí.

Celý článek

Berlín 2022

Berlín 2022

Je tma, ticho, do rozbřesku ještě dlouhá doba. Zdánlivý klid před gymnazijní budovou však náhle narušil příjezd sytě červeného autobusu, do kterého jsme bezprodleně po zastavení začali nakládat kufry a v zápětí i sebe, ač ještě jednou nohou v posteli. Pod rouškou tmy se vozidlo dalo do pohybu. Cesta po dálnici utíkala rychleji, než by kdokoliv čekal a rázem jsme se ocitli na hranicích s Bundesrepublik Deutschland. Po krátkém protažení uprostřed borových lesů a hájů kdesi před Berlínem, nás vítá město Potsdam.

Celý článek

2A - po stopách Slavníkovců

2A - po stopách Slavníkovců

Ve středu 21.9.2022 se třída 2.A s paní profesorkou Nechanskou rozhodla, že se vydají na výlet za vzděláním.

Celý článek

Exkurze Zeměpisných seminářů na Čáslavsko

Exkurze Zeměpisných seminářů na Čáslavsko

Tak jako každý rok se i letos vypravila skupina studentů ze zeměpisných seminářů v předmaturitním i maturitním ročníku společně na celodenní exkurzi pod vedením pana učitele Soukupa. Tentokrát cestovali směrem k Čáslavi. Studenti měli možnost si prohlédnout bývalou místní vápenku, spatřit mloky a navštívit zříceninu hradu Lichnice.

Celý článek

Den otevřených dveří na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Den otevřených dveří na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Dne 28.6.2022 se část tříd 4KA a 4KB vydala s paní profesorkami Grusovou, Plechlovou a Haníkovou na Den otevřených dveří Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. V 8:12 jsme se společně vypravili vlakem do Prahy a tramvají jsme dojeli na Malostranské náměstí a odsud pěšky jsme dorazili před bránu Lobkovického paláce, kde má velvyslanectví své sídlo.

Celý článek

Tercie v Národním muzeu

Tercie v Národním muzeu

Závěr týdne patřil Národnímu muzeu! Na exkurzi se ve čtvrtek 23.6. vydala tercie B a v pátek 24.6. tercie A.

Celý článek

Unser Ausflug nach Prag

17.06.2022
Unser Ausflug nach Prag

Am Freitag 17. 6. sind wir mit Frau Plechlová nach Prag gefahren. Wir sind um 8:12 mit dem Zug von Nymburk abgefahren. Jedes Paar von unserer Klasse hat eine kleine Präsentation über eine Prager Sehenswürdigkeit vorbereitet.

Celý článek

Francouzský výlet 6XA do Prahy

17.06.2022
Francouzský výlet 6XA do Prahy

Spolu se svými spolužáky z dalších jazykových skupin vyrazili i francouzštináři ze 6XA do Prahy, aby si vyzkoušeli, jaké to je provádět po nejznámnějších památkách. 

Celý článek

Exkurze 2SB na Pražský hrad

Exkurze 2SB na Pražský hrad

Žáci třídy 2SB se vydali do Prahy, aby si prohlédli památky Starého Města a areál Pražského hradu.

Celý článek

Role průvodce po Praze 2A

17.06.2022
Role průvodce po Praze 2A

Dne 17. 6. se skupina německého jazyka 2A pod vedením paní profesorky Grusové, vydala do Prahy po stopách Královské stezky. Všichni jsme se postupně měli zhostit role německého průvodce u památek, které jsme si sami vybrali.

 

Celý článek

Mezinárodní setkání v německém Bad Marienbergu

Mezinárodní setkání v německém Bad Marienbergu

Ve dnech 12. až 15. června jsme se s vybranými studenty septimy A Emmou Formánkovou, Tobiášem Danešem, Bedřichem Brynychem, Markem Lovětinským a Davidem Janem Slabou vydali na mezinárodní setkání do dalekého Bad Marienbergu ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz. 

Jednalo se o projekt pro studenty středních škol s názvem Evropská identita v historii, současnosti a budoucnosti, který byl pořádaný ve spolupráci se čtyřmi partnerskými regiony z Německa, Francie, Polska a v neposlední řadě České republiky. 

 

Celý článek

Exkurze 2SA na Pražský hrad

Exkurze 2SA na Pražský hrad

Se třídou sekundou A, paní učitelkou Stránskou a Krejčíkovou jsme jeli na výlet do centra Prahy.

Celý článek

Krásensko KA 2022

Krásensko KA 2022

Ekokurz 4KA 2022

V ranních hodinách 30. 5. 2022 jsme vlakem vyrazili z nymburského hlavního nádraží do Blanska, odkud jsme soukromým autobusem dojeli do Krásenska na Rychtu, kde jsme se ubytovali. Ještě téhož dne jsme podstoupili zkoušku ohněm, respektive vodou, v té jsme lovili bezobratlé živočichy. Následující den jsme strávili na kolech. Cílem byl Ostrov nad Macochou, vzdálený pouze 7 kilometrů, ale cestou jsme udělali několik zastávek, a tak nám výlet zabral téměř celý den. V Ostrově jsme obdrželi mapu, pomocí které jsme se orientovali při dobrodružné hře. Středu jsme zasvětili pozorování ptáků, hmyzu, pavoukovců, kroužkovců… zkrátka ornitologii a entomologii. Odpoledne jsme věnovali debatování o enviproblémech. Poslední den jsme připravovali závěrečný projekt a bádali v přírodě. Celým programem nás provázela hra Evoluce, jejímž posledním kolem jsme zakončili náš program na Rychtě. Za 4KA děkujeme pí. Weissové a pí. Bursové i lektorům z Krásenska za úžasně připravený program.

Anna Andrejsová, Alice Škochová a Filip Slabý

Celý článek

Zeměpisná exkurze 1A na vrch Zebín

Zeměpisná exkurze 1A na vrch Zebín

Ve středu 11.5. se vydala třída 1A na tradiční zeměpisnou exkurzi na vrch Zebín u Jičína. Studenti navštíví čedičovou kupu západně od Valdic, dále během vycházky směrem do Jičína minou zrekultivovanou skládku. Závěr exkurze se pak odehrává na malebném jičínském náměstí.

Celý článek

Výlet do Jabkenic za Bedřichem Smetanou

Výlet do Jabkenic za Bedřichem Smetanou

3. 5 se třída 2SA vydala na exkurzi k památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Přečtěte si, jak výlet zhodnotila jedna ze studentek :)

Celý článek

Exkurze sekundy A k Pražskému Jezulátku

04.05.2022
Exkurze sekundy A k Pražskému Jezulátku

Ve středu 4. května jsme společně s naší třídou a paní prof. Plechlovou a Nechanskou vyjeli na exkurzi do Prahy. Navštívili jsme kostel Pražského Jezulátka (Panny Marie Vítězné).

Celý článek

Exkurze prim na Ostrov

Exkurze prim na Ostrov

V úterý 3. 5. se studenti obou prim vypravili na biologickou akci na Ostrov Nymburce. Počasí nám příliš nepřálo, někteří vytáhli i pláštěnky.

 

Celý článek

Dobytí Zebína kvintami v dokonale aprílovém počasí

Dobytí Zebína kvintami v dokonale aprílovém počasí

V úterý po velikonočních svátcích vyrazili kvintáni společně na sever k Jičínu, kde se do výšky 399 m nad mořem tyčí neovulkanický vrch Zebín. Povznesení do více než dvojnásobné úrovně, než jakou má naše škola 😉, se koná každoročně, když není pandemie. Letos poprvé probíhala expedice za mezinárodní účasti, protože se na devítikilometrový pochod vydali i dva studenti kvinty B, kteří teprve nedávno přicestovali z válkou zasažené Ukrajiny. Počasí bylo vysloveně příznivé: pršelo jen, když jsme ještě nebo už seděli ve vlaku, anebo obědvali v restauraci. Přímo na kopci byl naopak téměř bezmračný azur. 😎
Za reportáže a fotografickou dokumentaci v tomto článku vděčíme pěti zpravodajům z 5QA.

Celý článek

Exkurze sekundy B k Pražskému Jezulátku

20.04.2022
Exkurze sekundy B k Pražskému Jezulátku

Dne 20.4. jsme se s naší třídou a paní prof. Plechlovou a Poprovou vydali na výlet k Pražskému Jezulátku. Vyjeli jsme vlakem z Nymburka a postupně do něj všichni přistoupili, po příjezdu do Prahy jsme jeli tramvají přímo ke Kostelu Panny Marie Vítězné a Pražskému Jezulátku. 

Celý článek

Exkurze 3TB v královském městě Mělník

Exkurze 3TB v královském městě Mělník

Dne 20.4. 2022 proběhla exkurze tercie B, paní profesorky Černé a pana profesora Mokrého ve městě Mělník. 

 
Celý článek

Návštěva Poslanecké sněmovny

20.04.2022
Návštěva Poslanecké sněmovny

20.4. se třída 6XB vydala do Prahy na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Celý článek

ZOO Chleby

20.04.2022
ZOO Chleby

Dne 19.4 proběhla exkurze tercie B a tercie A v soukromé Zoo Chleby.
V nové části zoo byla přednáška o chování zvířat, zaujala nás pozitivní motivace při výcviku zvířat pomocí klikru nebo odměny. Žáci si to mohli vyzkoušet na jednoduchých úkolech.

Poté následovala prohlídka nové a staré části zoo. V nové části jsme měli komentovanou prohlídku s možností krmit daňky a prohlédnout si lva berberského, velblouda dvouhrbého, medvěda ušatého a mangusty.

Ve staré části byl program bez lektorů. Pozorovali jsme velmi vzácného primáta langura duka, páva s načepýřeným ocasem a další zástupce ptactva.

Měli jsme i možnost  posoudit , jak jsou jednotlivé části těl zahřáté díky prokrvení, a to díky termokameře, kterou přinesla p.Weissová. Na přiložených fotkách je dobře vidět, kam se např. schovala stojná noha jeřába.  Přijdete na to, proč není na termokameře vidět?

E.Česáková, 3TB

Celý článek

Projektový den B. Hrabal - exkurze do pivovaru

Projektový den B. Hrabal - exkurze do pivovaru

Dne 28. března 1914 se narodil Bohumil Hrabal, významný český prozaik, po kterém bylo pojmenováno naše gymnázium. Většinu života strávil na Nymbursku, z toho 28 let právě v nymburském pivovaru – proto sem studenti třetího ročníku vyššího gymnázia, tedy 7MA, 7MB a 3A, vyrazili na exkurzi. 

Počasí jim přálo, z rána byla sice trochu zima, zato svítilo sluníčko. Právě na sluníčku studenti čekali, až exkurze začne, a mohli při tom obdivovat kachny, budovu pivovaru nebo budovu sladovny naproti. Tuto sladovnu záhy zmínil průvodce – prohlásil, že některé suroviny pro přípravu piva berou “od sousedů”, a také udělal vtípek, že člověk hned pozná, že sladovna byla postavena za minulého režimu. Vskutku, starší budova pivovaru je mnohem pěknější.

 ____

28 березня 1914 року народився Богуміл Грабал, значний чеський прозаїк, на честь якого названа наша гімназія. Більшу частину свого життя він провів у Німбурку, з них 28 років на пивоварні Німбурк – тому сюди на екскурсію їздили студенти третього курсу вищої гімназії, тобто 7МА, 7МБ та 3А.

Погода була гарна, вранці було трохи холодно, але світило сонце. Саме на сонці учні чекали початку екскурсії, милуючись качками, будівлею пивоварні чи солодовнею навпроти. Невдовзі про цей солодовий завод згадав екскурсовод – він сказав, що деяку сировину для пивоваріння брали «у сусідів», а також пожартував, що відразу впізнається, що солодовий завод був побудований за попереднього режиму. Дійсно, стара будівля пивоварні набагато приємніша.

 

Celý článek

Po stopách Bohumila Hrabala

Po stopách Bohumila Hrabala

V rámci projektového dne se uskutečnil výlet do Kerska s cílem zjistit více o jeho nejznámějším obyvateli, Bohumilu Hrabalovi.

Celý článek

Architekt Bedřich Feuerstein v Národním technickém muzeu v Praze

Architekt Bedřich Feuerstein v Národním technickém muzeu v Praze

V sobotu 26. února 2022 se vydalo 14 žáků, kteří se zajímají o umění a architekturu, do Národního technického muzea v Praze za doprovodu paní prof. Haníkové.
Naším hlavním motivem bylo poznat významného českého architekta, malíře a designéra Bedřicha Feuersteina a využít tuto příležitost k novým poznatkům z oboru výtvarného umění.
Celou výstavou bývalého absolventa našeho gymnázia nás provázela milá kurátorka paní Helena Čapková.

Celý článek

Maturanti na stážích projektu ZkusTo! 2021

Maturanti na stážích projektu ZkusTo! 2021

DO ČLÁNKU DODATEČNĚ PŘIDÁNA ZPĚTNÁ VAZBA STÁŽISTŮ A STATISTIKA STÁŽÍ
Poprvé se v letošním roce mohli naši maturanti přihlásit na některou ze stáží projektu ZkusTo! čelákovické stomatoložky MUDr. Kateřiny Žemličkové. Díky týmu specialistů - nadšenců si i naši studenti mohli na pár hodin vyzkoušet, co reálně obnáší ta nebo ona profese. Vyzkoušení práce v běžném provozu a přímo na klientech daného zařízení či firmy proběhlo ještě před okamžikem volby skladby maturitních předmětů a také před podáním přihlášek na vysoké školy.

Celý článek

Primy v Templu

Primy v Templu

Během týdne navštívily obě třídy prim Templ v Mladé Boleslavi, kde je čekal připravený program věnovaný pravěku. Obě třídy strávily dopoledne nejen zjišťováním, jak lidé v pravěku žili, ale řadu činností si mohly i vyzkoušet.

Celý článek

Der Ausflug nach Prag 3A

Der Ausflug nach Prag 3A

Am Donnerstagmorgen haben wir einen Ausflug nach Prag gemacht. Wir gingen vom Bahnhof zum Pulverturm. Dann sind wir zum Altstädter Ring gegangen, wo wir die astronomische Aposteluhr gesehen haben. Von der astronomischen Uhr ging es über die Karlsbrücke zur Prager Burg, wo die Exkursion geendet hat. Dann haben wir zu Mittag gegessen und sind zurück nach Hause gefahren.

 

Celý článek

Der Ausflug nach Prag SPB

Der Ausflug nach Prag SPB

Wir sind mit dem Zug gefahren. Dann sind wir zum Platz der Republik gegangen und haben am Gemeindehaus angehalten. Dann sind wir dem Königsweg entlang  gegangen. Wir haben den Altstädter Ring, das Jan-Hus-Denkmal, die astronomische Uhr, das Rathaus, die Teynkirche, die Prager Burg, die St.-Veitsdom gesehen. 

 

Celý článek

Unser Ausflug nach Prag

23.09.2021
Unser Ausflug nach Prag

Gestern am 23. 9. haben wir Prag besucht. Wir sind mit dem Zug bis zum Masaryk-Bahnhof gefahren und dann haben wir viele schöne Sehenswürdigkeiten besichtigt, wie zum Beispiel: den Pulverturm, das Gemeindehaus, die Celetná Gasse und die Prager Burg zum Schluss. 

 

Celý článek

Zeměpisné semináře na Liběchovsku

Zeměpisné semináře na Liběchovsku

V pondělí 20. září 2021 jsme se jako studenti a studentky Zeměpisného semináře maturitního a předmaturitního ročníku vydali na exkurzi na Liběchovsko. Navázali jsme tak na pět let starou tradici podzimních seminárních exkurzí, při nichž si naši předchůdci prohlédli např. v roce 2016 Radobýl nebo před dvěma lety při výstupu na zříceninu Lichnice pozorovali mloky. A co nabízela oblast na pomezí Mělnicka a Litoměřicka?

Celý článek

Projektový den biologie v přírodě

24.05.2021
Projektový den biologie v přírodě

V pondělí 24. 5. znamenal pro studenty ukončení distanční výuky. Obě sexty i 2. A  se zúčastnily biologické akce na Ostrově v Nymburce. Na třech stanovištích si mohli studenti vyzkoušet svoje znalosti a vědomosti v praxi. 

 

Celý článek

Primy v Kersku

Primy v Kersku

24. května se uskutečnil výlet dvou tříd prim po stopách Bohumila Hrabala do Kerska.

Celý článek

Naše gymnázium a Ústav světových dějin o Napoleonu Bonapartovi (samozřejmě online)

Naše gymnázium a Ústav světových dějin o Napoleonu Bonapartovi (samozřejmě online)

V pátek 16. 4. 2021 proběhly v rámci hodin dějepisu pro sexty a 2A besedy s naší absolventkou PhDr. Marcelou Hennlichovou (dříve Šubrtovou), Ph.D., z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze o Napoleonu Bonapartovi. Od jeho smrti dnes v 17:49 hodin uplynula přesně dvě století.

Celý článek

ZA POZNÁNÍM JIŘÍHO TRNKY

ZA POZNÁNÍM JIŘÍHO TRNKY

Dne 7. února  se vydala třída sekunda A na exkurzi do Kutné Hory, na výstavu Jiřího Trnky.

Ráno jsme se všichni sešli na nymburském nádrží  s paní profesorkou Haníkovou a paní profesorkou Sedlatou. Nastoupili jsme do vlaku, cesta však nebyla přímá, museli jsme dvakrát přestupovat, což nám vůbec nevadilo. Poprvé v Kolíně a následně v Kutné Hoře na hlavním nádrží, kde jsme přestoupili na místní lokální vlak, který nás odvezl na stanici Kutná Hora město.  Následně nás čekala malá cca 3 km túra.

Celý článek

Umění dlouhého století

Umění dlouhého století

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se žáci 6XA a 2A vydali s profesorkami Haníkovou a Poprovou a slečnou Jungrovou do Veletržního paláce na výstavu Umění dlouhého století. Když si uložili batohy a kabáty do šatny, rozdělili se na dvě skupiny. My ze sexty jsme následovali paní průvodkyni do čtvrtého patra, kde nám představila nejen kubistická a expresionistická díla v Čechách. I ti, kteří kubismu zrovna nerozumí, si prohlídku užili, jelikož sál nabízel spoustu jiných obrazů i soch.

Celý článek

Předvánoční Drážďany

18.12.2019
Předvánoční Drážďany

Ve středu 18. prosince vyrazili studenti třetího ročníku a septim se svými vyučujícími do Drážďan.

Celý článek

Exkurze do Veletržního paláce

Exkurze do Veletržního paláce

V pátek 13. 12. 2019 se naše třída, 6XB, v doprovodu paní profesorky Sedlaté a slečny Jungrové vydala do Prahy na výstavu děl do Veletržního paláce.

Po příchodu na výstavu nám byla přidělena paní průvodkyně a mohli jsme začít s odhalováním záhad umění. Naše cílená expozice nesla název ,,Umění dlouhého století” a díla, která se zde nacházela, se dala zařadit od konce 19. století až po počátek 20. století. 

Celý článek

Primy v Náprstkově muzeu

Primy v Náprstkově muzeu

Žáci prim navštívili v pražském Náprstkově muzeu výstavu Na březích Nilu.

Celý článek

Maturitní DeS v Národním archivu ČR

Maturitní DeS v Národním archivu ČR

Studenti dějepisného semináře v maturitním ročníku vyrazili na exkurzi do Prahy do největšího archivu v zemi, který shromažďuje a zpřístupňuje archiválie, jejichž původci jsou především centrální státní instituce, počínaje přemyslovským rodovým archivem a současnými ministerstvy konče.

Celý článek

Týden vědy na AV

19.11.2019
Týden vědy na AV

Každoročně v listopadu v rámci Týdne vědy se otevírají pracoviště AV veřejnosti.

 

Celý článek

Fyziologický ústav AV ČR dnes otevřel své brány!

14.11.2019
Fyziologický ústav AV ČR dnes otevřel své brány!

Každoročně otevírá AV ČR své brány a nabízí veřejnosti, nahlédnout pod pokličku vědy a poznání.

I v letošním roce měli možnost, studenti 3. ročníku BiS, využít této nabídky. Na třicet budoucích badatelů z naší školy, vyrazilo na zkušenou přímo do laboratoří Fyziologického ústavu v Praze Krči.

Celý článek

Exkurze Dobrovice

Exkurze Dobrovice

Ve středu 23.10. se, jak už je na našem gymnáziu dlouholetou tradicí, naskytla studentům 3. ročníku příležitost navštívit cukrovar v Dobrovici. Ten je jedním z pouze 7 funkčních cukrovarů u nás. 

Celý článek

Exkurze k Pražskému Jezulátku I

17.10.2019
Exkurze k Pražskému Jezulátku I

Dne 17. 10. 2019 jsme se (třída 2SA s p. prof. Plechlovou a s p. prof. Horynovou) vypravili k Pražskému Jezulátku.

 
Celý článek

Nezlomní

					Nezlomní

3. 10. 2019 se třídy 1 A, 5QA a 5QB sešly na nádraží v Nymburce, aby se společně vydaly do Prahy na výstavu Nezlomní (The Steadfast). Doprovod na tuto událost nám dělaly paní profesorky: Hantonová, Černá, Haníková a Sedlatá. V 08:06 jsme vyrazily vlakem z Nymburka do Prahy na Masarykovo nádraží.   

            Před Obecním domem, kde se výstava konala, jsme se dozvěděli program, který většinu žáků potěšil. Bylo nám řečeno, že na výstavu půjde vždy jedna třída a zbylé třídy budou mít zatím rozchod. Jaké štěstí pro studenty, že Obecní dům je kousek od Paládia. První Kvinta šla na výstavu v 10 hodin, druhá v 10:20 a my prváci jsme šli na výstavu v 10:40.  To pro nás znamenalo hodinu a asi 10 minut k návštěvě Paládia. Většina prváků byla nadšena už jen z toho.

Celý článek

Nezlomní

Nezlomní

Dne 3. 10. 2019 se třídy 5QA, 5QB a 1A vypravily na výstavu do Obecního domu v Praze za doprovodu paní profesorky Černé, Hantonové, Sedlaté a Haníkové.

Celý článek

Berlova vápenka a zřícenina Lichnice

Berlova vápenka a zřícenina Lichnice

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Poslední zářijovou středu podnikl Zeměpisný seminář svou podzimní exkurzi. Devět předmaturantů navštívilo turisticky atraktivní místo na Čáslavsku, blízko konečné stanice regionální železniční trati ve městě Třemošnice.

Celý článek

Programujeme roboty na ČVUT

25.06.2019
Programujeme roboty na ČVUT

Nabídka ČVUT zněla velice lákavě: Přijeďte a naučte se u nás základy práce s NXT roboty a pojďte si s námi prohlédnou elektrotechnickou fakultu.

Zmíněnou nabídku využilo celkem 15 žáků  gymnázia (od kvarty po septimu a dokonce jedna žákyně tercie). V úterý jsme se rozjeli do Prahy na workshop pod vedením studentek ČVUT FEL.

Celý článek

První letošní ostrá expedice

První letošní ostrá expedice

V neděli 26. 5. jsme se kolem 8 ráno začali scházet na nádraží v Nymburce, abychom mohly vyrazit na naši první ostrou DofE expedici.

Celý článek

Kubismus - dům U Černé Matky Boží

Kubismus - dům U Černé Matky Boží

Pouhé tři roky tvořili členové Skupiny výtvarných umělců v duchu kubismu, než vypukla první světová válka. V tomto stylu však vzniklo pár ikonických staveb, které přitahují nejen turisty, ale i Pražany. Jednou z nich je i dům U Černé Matky Boží (dnes galerie kubistického směru), do  které se v pátek 10. 5. 2019 vypravili žáci 2A, 6XA a 6XB v rámci výtvarné výchovy spolu s paní profesorkou Haníkovou a Sedlatou. 

 

Celý článek

Za uměním první republiky 1918 - 1938

Za uměním první republiky 1918 - 1938

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se obě kvinty a prvák vypravily za uměním do Národní galerie společně s paní profesorkou Sedlatou a paní profesorkou Haníkovou. Po setkání se na nádraží jsme nastoupili do rychlíku a hurá do Prahy. Potom se už jen stačilo dopravit do 3. patra Veletržního paláce. Naštěstí to nebylo daleko.

Celý článek

Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

V pondělí 6. května se naše třída sexta B vydala prozkoumat spletité prostory paláců Poslanecké sněmovny PČR. K ruce neměla nikoho jiného než Dominika Feriho, nejmladšího poslance v historii PS PČR.

Celý článek

Prváci pod Zebínem a na Zebíně

Prváci pod Zebínem a na Zebíně

V úterý 16. dubna 2019 jsme se s naší třídou 1A pod vedením pana profesora Soukupa a pana profesora Barančíka vydali na celodenní zeměpisné exkurzi na Zebín. Přes chladné ranní počasí na nymburském nádraží u nás vládla pozitivní nálada. Aby ne, všichni jsme se těšili na spoustu nových zážitků a informací, které při exkurzi zažijeme a získáme.

Celý článek

Výlet 3TA na výstavu Zdeňka Buriana

V úterý 16. 4. jsme se v rámci výuky EVV vydali s paní profesorkami Sedlatou a Haníkovou do Obecního domu v Praze na výstavu děl Zdeňka Buriana s názvem "Širým světem". Na výstavě můžete spatřit více než 200 originálních obrazů a ilustrací například ke knihám Julese Verna, Karla Maye, Artura Ransoma či Jacka Londona. Burianova tvorba je jedinečná zvláště perfektním zachycením pohybu a skvělou kompozicí. Tvorba Zdeňka Buriana je zaměřena hlavně na pravěk, exotiku a indiány. Na výstavě byly k vidění například obrazy Mammuthus Columbi a Gejzír Waikite. Shodli jsme se, že se nám výstava líbila a rádi bychom na takovéto poučné výlety jezdili častěji.

Celý článek

Exkurze do ZOO Praha

15.04.2019
Exkurze do ZOO Praha

V pondělí 15. 4. se třídy 6XA,  6XB a 2A spolu s pedagogickým doprovodem vydaly do pražské zoologické zahrady. Začátek této zajímavé exkurze byl zahájen před budovou hlavního nádraží v Nymburce už před sedmou hodinou ranní.

Celý článek

Exkurze do Terezína

17.04.2019
Exkurze do Terezína

Ve středu 17.4 měli žáci tříd 7MA, 7MB a 3A možnost navštívit Památník Terezín.

Celý článek

Exkurze do Pivovaru Nymburk

Exkurze do Pivovaru Nymburk

Exkurze do pivovaru Nymburk

Ve čtvrtek 28. března 2019, v rámci vzpomínkového dne na Bohumila Hrabala, měly septimy a 3. ročník možnost navštívit místní pivovar, kde se vaří legendární Postřižinské pivo, zde Bohumil Hrabal strávil část svého života.

Pracovníci pivovaru provázeli studenty postupně celým zařízením, přičemž prohlídku doplňovali zajímavým výkladem o jednotlivých etapách přípravy piva. Studenti navštívili sladovnu, varnu, prohlédli si vany určené ke kvašení a také nahlédli do stáčírny. 

Celý článek

Týden mozku 2019

13.03.2019
Týden mozku 2019

Dne 13. 3. 2019 se vydal bioloický seminář septim a třetího ročníku společně s panem profesorem Barančíkem a paní profesorkou Svěcenou na festival s názvem Týden mozku, pořádaný Akademií věd.

Celý článek

Exkurze do Londýna a okolí

Exkurze do Londýna a okolí

V pondělí 25.2. vyjela skupina 45 studentek a studentů vyššího gymnázia na poznávací zájezd do Londýna. Během čtyř dnů navštívili nejen nejznámější památky hlavního města Spojeného království,  ale i  letní sídlo britské královské rodiny ve Windsoru, prestižní chlapeckou internátní školu v Etonu  a univerzitní město Oxford.

Celý článek

Jak se žilo za Keltů?

05.02.2019
Jak se žilo za Keltů?

Odpověď na tuto otázku už vědí naši studenti prim. V úterý 5. února a ve středu 6. února se totiž třídy prima B a prima A vypravily do Prahy do Národního muzea na právě probíhající výstavu Keltové, kde absolvovali program s workshopem Jak se žilo za Keltů. A jak si ho naši studenti užili?

Celý článek

Bonjour, Monsieur Gauguin!

20.01.2019
Bonjour, Monsieur Gauguin!

Dne 18. ledna se výtvarné třídy 6XA, 6XB a 2A vydaly na výstavu Bonjour, Monsieur Gauguin do Kinského paláce v Praze.

 

 

Celý článek

Požární poplach v Národním muzeu

12.12.2018
Požární poplach v Národním muzeu

Ve středu 12. 12. jsme se s dějepisným seminářem, předmaturanti i maturanti, pod vedením paní profesorky Hantonové vydali na exkurzi do historické budovy Národního muzea. Ta byla od roku 2011 pro návštěvníky uzavřena a procházela rekonstrukcí. Nyní je od 28. října znovu částečně zpřístupněna veřejnosti (do konce roku 2018 zdarma) a v novém lesklém kabátku nabízí návštěvníkům hned dvě výstavy s názvem 2x 100 a Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Celé muzeum bude otevřeno 17. 11. 2019.

Celý článek

Z exkurze do Židovského muzea v Praze je již tradice

Z exkurze do Židovského muzea v Praze je již tradice

Z exkurze do Židovského muzea v Praze je již tradice, která doplňuje výuku literatury a dějepisu v prvních ročnících vyššího gymnázia.

Celý článek

Exkurze do cukrovaru

Exkurze do cukrovaru

Co takhle osladit si život? Nejlépe v cukrovaru! Letošním třeťákům a septimánům se to splnilo v cukrovaru v Dobrovici. Prohlídka nám ukázala vše spojené s výrobou cukru, něco málo jsme se dozvěděli i o lihovaru, který je součástí komplexu. Navštívili jsme laboratoř, kde je studována kvalita dovážené řepy, viděli jsme obrovské sklady na cukr, kde nás překvapila informace, že tyto sklady nejsou dostatečné a bude se stavět další sklad. To nejlepší přišlo na konci prohlídky, kdy jsme ochutnali nejen cukrovou řepu nebo výsledný cukr, ale i směsi, které jsou mezičlánky ve výrobním procesu. 

Celý článek

Ústav molekulární genetiky AV dal nahlédnout pod pokličku výzkum!

Ústav molekulární genetiky AV dal nahlédnout pod pokličku výzkum!

Atypicky, téměř již po Týdnu vědy a techniky, na AV České republiky, otevřel „brány“ i jeden z nejmodernějších biologických ústavů v Evropě - Ústav molekulární genetiky AV ČR v Praze.

Pro zvídavé studenty z maturitního semináře BIO, bylo velice zajímavé, seznámit se nejen se strukturou a vybaveností ústavu, ale ještě cennější, byly vlastní exkurze do laboratoří základního výzkumu. 

Celý článek

Fyziologický ústav AV ČR otevřel dveře studentům!

Fyziologický ústav AV ČR otevřel dveře studentům!

Ve čtvrtek 8. listopadu byl, v rámci Týdne vědy a techniky, otevřen veřejnosti Fyziologický ústav AV ČR v Praze.  Tuto událost si nenechali ujít ani naši studenti BiS 3. ročníku. Na 30 zvídavých biologů v doprovodu učitelů M. Hrstky a T. Barančíka, bylo po úvodní prezentaci ústavu, rozděleno spolu s dalšími studenty, na skupiny a okruhy. 

Celý článek

Exkurze - katedra anorganické chemie PřF UK

23.10.2018
Exkurze - katedra anorganické chemie PřF UK

Studenti chemického semináře předmaturitních ročníků navštívili Přírodovědeckou fakultu UK na Albertově. Byli přijati vedoucím katedry anorganické chemie profesorem Petrem Štěpničkou. Ten studenty seznámil s projekty, které na jejich katedře probíhají, provedl je laboratořemi a ukázal některé demonstrační, rychlé, efektní pokusy. Nejvíce se zabývají komlexními sloučeninami - hlavně pak ferrocenem (C5H5)2Fe, který jim pan profesor ukázal a popsal jeho široké využití.

Po té se skupinky z Nymburka ujal docent Jan Kotek mj. člen celostátní poroty SOČ oboru chemie, který jim nabídl spolupráci. Tuto možnost využil Michal Tomschik (7MB) a pod vedením pana docenta Kotka bude bádat nad syntézami komplexů.

Celý článek

Návštěva Archivu bezpečnostních složek

Návštěva Archivu bezpečnostních složek

Ve čtvrtek 18. října se studenti předmaturitního a maturitního ročníku, kteří v letošním roce navštěvují dějepisný seminář, vydali na exkurzi do pražského Archivu bezpečnostních složek, konkrétně do pracoviště na Branickém náměstí.

Celý článek

Návštěva hasičské záchranné stanice

Návštěva hasičské záchranné stanice

Dne 18. 10. 2018 se třída kvarta A společně s několika žáky kvarty B vydala společně s paní profesorkou Plechlovou na exkurzi do hasičské zbrojnice v Nymburce. 

Celý článek

Na Vítkov po stopách 20. století – exkurze kvarty A a kvarty B

Na Vítkov po stopách 20. století – exkurze kvarty A a kvarty B

Dne 26.9.2018 se třída 4KA vydala po stopách 20. století na exkurzi do Prahy na Vítkov za doprovodu paní profesorky Hantonové a Černé. V 8:04 se část třídy vypravila osobním vlakem Českých drah z Nymburka, druhá část se přidala v 8:25 v Lysé nad Labem. Počasí nám přálo, a tak jsme s úsměvem vyšli Vítkovský kopec a zahájili prohlídku Národního památníku na Vítkově.

Celý článek

Královská cesta v Praze

Královská cesta v Praze

V pátek 21.9.2018 se vydala skupinka němčinářů ze sexty B s paní profesorkou Plechlovou do Prahy. Cílem našeho výletu bylo projít Královskou cestu od Prašné Brány po Pražský hrad. Každý žák si předem vybral jednu památku, připravil si k ní pár vět v němčině a přednesl text před spolužáky.

Celý článek

VÍDEŇSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

VÍDEŇSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Dne 24. 9. 2018 jsme vyrazili na naše vídeňské dobrodružství. Pan Matoušek - náš průvodce - nás uvítal, a pak někteří z nás (dobrá, hodně z nás) usnuli. Poté, co jsme byli všichni vzhůru, nám sdělil základní informace. 

Celý článek

Zeměpisná exkurze kvart na Chotuc

Zeměpisná exkurze kvart na Chotuc

Jako ostatní studenti našeho gymnázia v tomto ročníku i studenti letošních kvart 10. září 2018 ráno nasedli do vlaku z Lysé do Nymburka. Místo do školy, ale jejich další kroky vedly na třetí nástupiště, kde se setkali se zbytkem tříd a profesorkami: odjížděli totiž na exkurzi do místní krajiny kolem vrchu zvaného Chotuc.

Celý článek

Zeměpisný seminář prozkoumal Liběchovsko

Zeměpisný seminář prozkoumal Liběchovsko

Ve středu 19. září vyrazili (nakonec jen 8) členové maturitního zeměpisného semináře na svou exkurzi, pro niž bylo vybráno vhodné místo v rámci středních Čech. Zprávu o zeměpisné výuce v terénu podává jeden z účastníků. Vedení exkurze leželo na bedrech prof. Soukupa.

Celý článek

Prag – Der Königsweg

Prag – Der Königsweg

V pátek 21. 9. 2018 se vydala němčinářská skupinka paní profesorky Haníkové ze sexty B do Prahy. Cílem bylo projít Královskou cestu od Prašné brány ke katedrále sv. Víta. Každý student si zvolil jednu památku, o které si připravil text v němčině a přednesl ho před spolužáky.

Celý článek

Exkurze do Městské knihovny Nymburk

Exkurze do Městské knihovny Nymburk

V rámci předmětu CJL navštívili během měsíce září studenti PA a PB městskou knihovnu.

Celý článek

Zeměpisná exkurze Zebín

Zeměpisná exkurze Zebín

Ve středu 12.9. se třídy 5QA a 5QB zúčastnily zeměpisné exkurze. Cílem naší cesty byl vrchol Zebín, okolí rekultivované skládky u Valdic a město Jičín.

Celý článek

Ranní ptáče dál doskáče

Ranní ptáče dál doskáče

První školní den začal až moc brzy! Přesněji ve 4:30, kdy náš autobus opustil Nymburk i s pedagogickým dozorem prof. Hantonovou a Stojarovou. 

Jeli jsme dlouho, okolo sedmi hodin a většina z nás dospávala, co minulou noc zanedbala. Ti, co spát nemohli, se vrtěli na sedačkách a vyhlíželi cíl cesty – polské město Osvětim.

Celý článek

6XA à Prague

6XA à Prague

Comme chaque année, les 6XA francophones ont profité d’une belle journée nuageuse et froide pour aller en balade à PragueLe but de cette promenade n’était pas seulement d’arpenter les rues envahies de touristes, mais de découvrir d’autres endroits inexplorés de la capitale.

Celý článek

IQLandia-3TB

IQLandia-3TB

Dnes ráno jsme se vydali do Liberce. 

Dopoledne jsme strávili v jednom z největších lákadel tohoto města. Byli jsme v IQ landii.

Celý článek

Экскурсия в Праге

Экскурсия в Праге

В четверг 14-ого июня мы были со студентами классов 6XB и 2А на экскурсии в Праге. Мы прошли через Вацлавскую площадь и Площадь имени Карла к одному из самых важнейших памятников времени Протектората Чехии и Моравии - Собор Святых Кирилла и Мефодия на улице Рессловой.. Здесь 21 день пробыли чешские парашютисты, которые совершили покушение на Рейнхарда Гейдриха в 1942-ом году. Мы осмотрели собор, посмотрели фильм и прежде всего были на местах, где жили парашютисты. Кроме крипты мы осмотрели тоже собор, где воевали.

 

Celý článek

Der Ausflug nach Prag

Der Ausflug nach Prag

Dne 14. 6. 2018 se skupinka německých studentů od paní profesorky Drahotové z druhé A vydala na exkurzi po Praze. Každý studen si musel připravit malý referát na přidělenou historickou památku či ulici.

Celý článek

Exkurze do Jabkenic

Exkurze do Jabkenic

V úterý 5.června a ve čtvrtek 7.června se postupně vydaly 2SA a 2SB na tradiční exkurzi do Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Počasí nám po oba dny přálo, a tak jsme se po cestě autobusem z Nymburka na Loučeň vydali pěšky po červené značce do Jabkenic. Les nás chránil před prudkým sluncem a cesta pěkně utíkala. V památníku jsme pozorně vyslechli paní průvodkyni a vše si prohlédli. Po zpáteční cestě lesem jsme se na Loučeni odměnili zmrzlinou a potom už do autobusu a hurá zpět do Nymburka. Byl to hezky strávený školní den!

Jménem zúčastněných pedagogů a studentů

Mgr.Květa Málková

 

Celý článek

Výlet do Botanicusu v Ostré

Dne 7. 6. se naše třída sekunda A vypravila na výlet do Botanicusu v Ostré. Doprovázely nás paní profesorky Sedlatá a Haníková. Jeli jsme vlakem do Stratova a ze Stratova jsme šli pěšky lesem do Ostré.

Celý článek

EKOkurz Krásensko Kvarta A

28.05.2018
EKOkurz Krásensko Kvarta A

V pondělí(28.5.) ráno se naše třída (4KA) vydala vlakem z nymburského nádraží směr Kolín.

Celý článek

Sekunda A na výletě za historií

Sekunda A na výletě za historií

Dne 17. 5. 2018 se žáci SA v rámci dějepisné exkurze vydali do Poděbrad. Program našeho výletu do historie započal na nádvoří poděbradského zámku. Průvodkyně nás seznámila s jeho historií a poté jsme si prošli jeho vnitřní expozici, ve které byl zachycen téměř celý život Jiřího z Poděbrad.

Celý článek

Cvičná expedice DofE

Cvičná expedice DofE

V pátek 18.5. odpoledne, se naše sedmičlenná skupina vydala na cvičnou expedici, která je součástí DofE. Autobusem jsme dojeli do Jizbic a odtud jsme šli zhruba hodinu podle mapy na místo, které jsme si zvolili jako naše tábořiště.

Celý článek

Po stopách Jiřího z Poděbrad

Po stopách Jiřího z Poděbrad

Dne 3. 5. 2018 naše třída sekunda B vyrazila na zábavnou exkurzi po Poděbradech. Hned, co jsme vešli do zámeckého areálu, tak nás přivítala paní, co nám vyprávěla historii zámku a o pramenech minerální vody. Dokonce jsme se podívali i dovnitř do expozice, kde jsme se mohli dočíst o Jiřím z Poděbrad a o Bohuslavu Schnirchovi, autoru jezdecké sochy krále na náměstí před zámkem.

Celý článek

Poznáváme Lysou nad Labem a Bedřicha Hrozného

 Poznáváme Lysou nad Labem a Bedřicha Hrozného

Žáci sekundy B navštívili v rámci vlastivědného semináře, v němž poznávají letos historii nymburského okresu, Lysou nad Labem.

Čekala je návštěva nové muzejní expozice o historii Lysé nad Labem, která je neodmyslitelně spojena s rodem Šporků, a o Bedřichu Hrozném.  To, jak pozorně poslouchali, hledali odpovědi do pracovních listů, si mohli ověřit v soutěži Riskuj. Z vítězství se radovala děvčata; získala 13 500 bodů, kluci víc riskovali a museli se nakonec spokojit s 6 500 body.  Pak je čekala procházka po městě, návštěva evangelického kostela a zámecký park. Byl i čas na občerstvení.

Celý článek

Transport do Terezína 18. 4. 2018

Transport do Terezína 18. 4. 2018

Autobus se studenty ze septim a třetí A odjížděl už v 7:30 od školy a mířil do Památníku Terezín.

Čekala je komentovaná prohlídka Malé pevnosti. Pak se přesunuli do Muzea ghetta, prošli se Terezínem a navštívili místa, kde končily koleje, spojující Terezín a Bohušovice nad Ohří, tudy prochází i dnes hlavní železniční trať. Poblíž se nachází i kolumbárium, obřadní místnosti, ústřední márnice a krematorium.

Někdo ze studentů napsal: Spousta sklíčenosti a špatné nálady nám nezabránila v tom, abychom si užili dobře naplánovanou exkurzi.

Celý článek

1PB na cestě do pravěku

1PB na cestě do pravěku

I prima B se vydala na dvouhodinovou cestu do pravěku, tedy do Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové. Jak si to užila?

Celý článek

Jaká byla Vídeň?

Jaká byla Vídeň?
16.4. - 1. den
Už v půl páté ráno se to před naším gymnáziem začalo hemžit nevyspalými, ale nedočkavými studenty. Všichni jsme si sdělovali dojmy z víkendu a balení na poslední chvíli, když se paní profesorka Drahotová snažila zjistit, zda-li jsme všichni. Po půl hodině ospalého chaosu přijel náš jasně červený autobus. Během chvíle – opravdu chvíle – ani byste nestihli říct nastupovat – jsme se všichni naskládali do autobusu a vydali se na naši nezapomenutelnou cestu do Vídně, kterou většina z nás prospala.
Celý článek

Prima A na dvě hodiny v pravěku

Prima A na dvě hodiny v pravěku

Součástí výuky dějepisu v primě je samozřejmě kapitola pravěku. S teoretickou částí se naše primy seznámily již v prvním pololetí, nezbývalo tedy, než si látku zažít i prakticky. A k tomu dostali žáci primy A příležitost minulý týden.

Celý článek

Exkurze BIO druhých ročníků v ZOO Praha se i přes nepřízeň počasí, vydařila!

16.04.2018
Exkurze BIO druhých ročníků v ZOO Praha se i přes nepřízeň počasí, vydařila!

Pondělní dopoledne 16. dubna 2018 bylo sice lehce deštivé, ale ani to neodlákalo na 60 studentů druhého ročníku VG v doprovodu  učitelů T. Barančíka, E. Svěcené a M. Hrstky,  od exkurze v ZOO Praha. Na výběr z komentovaných nabídek pro školy si mohli studenti rozšířit znalosti v oboru Etologie – chování živočichů, nebo se seznámit s druhy zvířat, systematicky zařazených do třídy Savců.

Celý článek

Tercie A v Liberci

Tercie A v Liberci

V pátek 13.4. se naše třída 3TA vydala a výlet. Přestože pátek třináctého bývá spojován se smůlou, nám se vyhýbala. Tedy... až na to když nám jednou nešla zapout kamera, ale to se určitě nepočítá.

Celý článek

Kvinty na Zebíně 12. 4. 2018

Kvinty na Zebíně 12. 4. 2018

12. 4. 2018 vyrazily třídy 5QA a 5QB na dobrodružnou exkurzi do Jičína. (Šli přesně po stopách 1A, která si stejnou trasu prošla o den dříve.)

Celý článek

Exkurze do pivovaru v Nymburce

Exkurze do pivovaru v Nymburce

My, studenti 7MA, 7MB a 3A s našimi doprovody, profesorkami Stojarovou, Kolbabovou, a Mahnelovou, jsme navštívili 28. 3. 2018 v rámci každoročně školou pořádaného projektového dne Bohumila Hrabala pivovar v Nymburce.

Celý článek

Předmaturanti ve společnosti Nevšímal, a. s.

Předmaturanti ve společnosti Nevšímal, a. s.

Ve středu 14. března 2018 se vydalo 8 studentů z řad seminářů matematiky, ekonomiky podniku a deskriptivní geometrie do firmy Nevšímal, a. s. Měli jsme možnost blíže poznat, jak to chodí v opravdové firmě. Doprovod zajišťovala paní prof. Krejčíková.

Celý článek

Anatomický ústav

Anatomický ústav

Semináře BIV v Anatomickém ústavu

Tak jako každý rok, i letos se obě skupiny biologického semináře člověka v doprovodu p. Weissové  a p. Svěcené vydali na návštěvu Anatomického ústavu při 1.lékařské fakultě v Praze.

Anatomické muzeum skýtá velké množství exponátů vhodných pro srovnávací anatomii obratlovců, na kterých si studenti mohou zopakovat většinu svých znalostí ze zoologie i anatomie člověka. Rovněž si mohli prostudovat  plastinované  exponáty lidských orgánů. Tato exkurze je považovaná za jednu z nejpřínosnějších.

M.Weissová

Kvinty v židovském muzeu v Praze

Kvinty v židovském muzeu v Praze

V pátek 8. 12. se obě kvinty vypravily do Židovského muzea v Praze.

Celý článek

Vietnam - brána do Indočíny

Vietnam - brána do Indočíny

Již po několikáté měli 23. 11. 2017 studenti nižšího gymnázia naší školy možnost, podívat se na dokument z projektu Svět kolem nás. Jedná se o poutavě podaný krátký film s obecnými informacemi, ukázkami z běžného života domorodců i zajímavostmi o konkrétní zemi.

Celý článek

První školní den (ve Francii)

První školní den (ve Francii)

Francouzský výměnný pobyt pokračuje podle plánu. V pondělí byl velký den, kdy naši studenti měli opět možnost jít poprvé do školy, tentokrát do té francouzské. 

Celý článek

Den otevřených dveří na Akademii věd

Dne 9.11.2017 vyrazila skupinka biologického semináře v čele s paní profesorkou Jeníkovou na exkurzi do Fyziologického ústavu Akademie věd v Praze.

Celý článek

Den otevřených dveří na Ústavu molekulární genetiky AV ČR

13.11.2017
Den otevřených dveří na Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Den otevřených dveří na Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Celý článek

Biologové na půdě AV ČR v Praze!

10.11.2017
Biologové na půdě AV ČR v Praze!

V pátek 10. 11. 2017 skupina studentů semináře BIO navštívila, v rámci projektu Týdne vědy a techniky AV ČR, Ústav fyziologie živočichů a člověka v Krči.  Po malé, orientační rozcvičce v rámci areálu AV, jsme již seděli v teple přednáškové místnosti ústavu. Následovalo seznámení s cílem výzkumu pracoviště a pak i přednáška na zajímavé téma významu baktérií v lidském těle.

Celý článek

Exkurze zeměpisných seminářů do Solvayových lomů

Exkurze zeměpisných seminářů do Solvayových lomů

Ve středu 25. října 2017 vyrazili studenti zeměpisného semináře třetího i čtvrtého ročníku v doprovodu profesorů Soukupa a Liptáka na exkurzi do Muzea těžby a dopravy vápence v Českém Krasu. Zdejší skanzen Solvayovy lomy nám přiblížil historii těžby této horniny a návštěva nám poodkryla i několik překvapivých až bizarních zajímavostí.

Celý článek

Zájezd do Berlína

Zájezd do Berlína

Skupina 45 studentů naší školy se po třech dnech plných zážitků vrátila ze zájezdu do Berlína. Studenti se mohli seznámit s nejvýznamnějšími památkami, pohnutou historií i nejnovějšími stavbani tohoto velkoměsta. O bezprostředních dojmech z jejich pobytu v hlavním městě Německa čtete níže. Příspěvky budeme postupně ještě přidávat.

Celý článek

Exkurze 7MB do cukrovaru v Dobrovici

V pondělí 9. 10.  jsme se za doprovodu paních profesorek Stojarové a Drlíkové vydali do dobrovického cukrovaru poblíž Mladé Boleslavi. Věděli jste, že cukrovar v Dobrovici je největším cukrovarem a lihovarem v České republice? 

Celý článek

Exkurze do pražského Rudolfina

Exkurze do pražského Rudolfina

V pátek 6. 10. 2017 jsme s paní profesorkou Haníkovou a profesorem Kotyzou navštívili výstavní prostory pražského Rudolfina. Výstavu zde měl jeden z českých soudobých umělců Krištof Kintera, který výstavu pojal v dost osobitém stylu.

Celý článek

Byli jsme při tom

Byli jsme při tom

   Byli jsme při tom, když se v pátek 6.října 2017 rozezněly Dvořákovou síní pražského Rudolfina tóny krásné hudby. Zahajovací program cyklu Čtyři kroky do nového světa, který s našimi studenty již tradičně navštěvujeme, se povedl. Koncert byl věnován našemu nejznámějšímu skladateli, Antonínu Dvořákovi.

 

   

Celý článek

Fyzikové u Vrabce

Fyzikové u Vrabce

Dne 26. září se studenti fyzikálního semináře maturitního ročníku vypravili na exkurzi do nejmenšího jaderného reaktoru v České republice. Na této úžasné cestě je doprovodil pan profesor Eliška.

Celý článek

Ne všechno se dá najít v učebnici

Ne všechno se dá najít v učebnici

Často slýcháme, že ne vše se dá najít v učebnici. To samé platí i pro dějepis a regionální historii, kterou momentálně maturitní dějepisný seminář probírá. Proto jsme se ve čtvrtek 14. září vydali na historickou procházku po Nymburce s historikem a místostarostou města Nymburk, PhDr. Pavlem Fojtíkem. 

Celý článek

Exkurze Sankt-Petěrburg a Pobaltí 2017

Exkurze Sankt-Petěrburg a Pobaltí 2017

Ještě před začátkem školního roku se mocná hrstka statečných studentů a studentek s početným doprovodem dalších účastníků vydala 30.8. na jednu z nejdelších exkurzí vůbec. Strávili jsme společně 11 pěkných dní, abychom si prohlédli město Svatého Petra (Sankt Petěrburg) a další města. Všechny samozřejmě budou zajímat fotografie: tady jsou.

Celý článek

Zeměpisná exkurze na Trosky

 

       Blíží se konec školního roku a s ním i tradiční třídní výlety. Třída 1A se rozhodla
vydat na romantickou zříceninu v Českém ráji, a to na Trosky, se zeměpisným
doprovodem prof. Jeníkové a usměvavou společností prof. Drlíkové.

Celý článek

Prag – Der Königsweg

Prag – Der Königsweg

Dne 14.6. se skupina udatných studentů z druhých ročníků vydala po stopách pražské historie. Velitelem naší němčinářské skupiny byla paní profesorka Haníková, díky které se z němčinářů stali profesionální průvodci po památkách v Praze. Začátek trasy byl u Prašné brány, odkud všichni pokračovali přes významná historická místa až k Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Při vší pilnosti žáci vyplnili pracovní list a celá výprava byla zakončena rozlučným pokřikem.

Karolína Králová 2.A

Celý článek

Mediální kurz TB

Mediální kurz TB

Náš mediální kurz začal v pondělí 29. 5. poutavou přednáškou pana Petra Plaňanského. Naučil nás základy fotografování, které nám řekl teoreticky a my si je následně prakticky vyzkoušeli. Velkým přínosem pro nás určitě byla kritika našich fotek, které jsme lektorovi poslali. Vyzdvihoval jejich přednosti, ale také nám řekl, co bychom mohli zlepšit. Kromě fotografování jsme se dozvěděli více o reklamě, rozhlasovém vysílání a zpravodajství. 

Celý článek

Mediální kurz tercie A

Mediální kurz tercie A

V týdnu od 22. do 26. 5. naše třída tercie A absolvovala mediální kurz. V pondělí za námi na první čtyři hodiny přišel pan Petr Plaňanský, který nás nejdříve seznámil s historií médií a jejich vlivem na společnost. Poté jsme se věnovali fotografování. V následujících hodinách nám pan Plaňanský ukázal spoustu možností, jak vyfotit povedený portrét několika způsoby. To jsme si samozřejmě také vyzkoušeli v praxi. Poslední dvě hodiny tohoto dne nám byly zadány úkoly, které jsme během týdne museli splnit. Naším úkolem bylo vytvořit televizní noviny, rozhlasové vysílání a denní tisk. Seznámili jsme se s tím, co je to vlastně reklama, slogan, reportáž a anketa. 

Celý článek

Medardova kápě

Medardova kápě

Vyrazit na Medarda na výlet bývá riskantní. Ve čtvrtek 8.6.2017 ale Medardova kápě svoje 40denní panování naštěstí nenastartovala.

Celý článek

Jak to viděl Štěpán aneb Reportér Školního časopisu (2SB) na cestách

Jak to viděl Štěpán aneb Reportér Školního časopisu (2SB) na cestách

Dne 6.6.2017 třída sekunda B byla na exkurzi v Jabkenicích s doprovodem paní učitelky Málkové a Stránské. Tato vesnice je proslavena tím, že v ní žil část svého života Bedřich Smetana, slavný český skladatel.

Celý článek

Exkurze do Botaniku v Ostré

09.06.2017

Třída 2SA s doprovodem paní profesorky Černé a Sedlaté se zúčastnila exkurze do Botaniku v Ostré. 

Celý článek

Sláva, nazdar výletu ...

Sláva, nazdar výletu ...

   I když nás předpověď počasí trochu zneklidňovala, nezmokli jsme a už jsme tu. Zpátky z výletu, půldenní exkurze do Jabkenic.

 

Celý článek

Výprava za moderním uměním

Výprava za moderním uměním

V pátek 5. května se studenti 6XA, 6XB a 2A vydali do Veletržního paláce za poznáním moderního umění.

Celý článek

Návštěva Rudolfina

Návštěva Rudolfina

5.května 2017 navštívíli studenti hudební výchovy ze sext a 2A pražské Rudolfinum, aby vyslechli poslední letošní koncert z řady Čtyři kroky do nového světa.

Celý článek

Exkurze Honeywell

Exkurze Honeywell

Fyzikové v Brně.

Ve středu 3. května jsme se s fyzikálním seminářem vypravili do Brna. Cílem naší cesty bylo vývojové centrum mezinárodní firmy Honeywell...

Celý článek

Exkurze v pražském planetáriu

S příchodem přijímacích zkoušek se nám studentům naskýtá možnost legálně opustit školu a letos se toho pro 3A, septimu A a septimu B ujaly paní profesorky Fraňková a Mlázovská. Vzaly nás na úžasnou exkurzi do planetária v Praze.

Celý článek

Exkurze sext a 2. A do Národní knihovny a Muzea Franze Kafky

V úterý 18.4.2017 se sexty i 2. A vypravily navštívit Národní knihovnu a později během dne i muzeum Franze Kafky.

Celý článek

BYLI JSME NA VOJNĚ

BYLI JSME NA VOJNĚ

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se studenti našeho gymnázia zúčastnili dějepisné exkurze do Památníku Vojna, který se nachází nedaleko Příbrami. 

Celý článek

Výstava Františka Skály ve Valdštejnské jízdárně

Výstava Františka Skály ve Valdštejnské jízdárně

Po příchodu do prostor Valdštejnské jízdárny v Praze jsme měli možnost sledovat rozsáhlou výstavu sochaře, malíře a hudebníka Františka Skály.

Celý článek

Body The Exhibition – výstava, která Ti změní život…

Body The Exhibition – výstava, která Ti změní život…

Odhalit v reálu tajemství lidského těla, dostat se pod kůži a přijít na kloub základním anatomickým otázkám.. Tak to byl úkol pro studenty septim, kteří v úterý 18.4.2017 vyrazili na tuto ojedinělou výstavu, do Prahy.

Celý článek

Návštěva nymburského pivovaru 28. března 2017

Stejně jako v minulém roce i letos navštívili studenti předmaturitního ročníku v rámci projektového dne věnovaného B. Hrabalovi nymburský pivovar, kde pobýval známý spisovatel téměř 30 let, jak nás informovala pamětní deska umístěná na vnější stěně sladovny „ve výšce, kam čůrají psi“, jak si autor sám přál.

Celý článek

„Týden mozku 2017“ na AV ČR, přilákal i studenty BiS!

14.03.2017
„Týden mozku 2017“ na AV ČR, přilákal i studenty BiS!

Úterní dopoledne strávili studenti 3. ročníku biologického semináře na půdě Akademie věd v Praze.

V rámci každoročního projektu „Týdne mozku“, jsou pořádány odborné přenášky ze všech možných úhlů náhledu na mozek, jako takový.

V úterním programu byly připraveny dvě dopolední přednášky. První přednášejícím byl pan prof. Robert Jech a jeho téma znělo: „Poruchy řízení pohybu, od obrny k Parkinsonovi.“ Bohužel je tato problematika dosti rozsáhlá a tak se nám povedlo jen nahlédnout, pod pokličku moderní neurochirurgie.

Celý článek

Studenti biologického semináře "na skok" v tropech! Aneb návštěva Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

27.02.2017
Studenti biologického semináře "na skok" v tropech! Aneb návštěva Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Pondělní, slunečné počasí sice ještě vysoké teploty nepřineslo, ale i tak se studenti biologického semináře, ocitli, byť na skok, v tropech!

Pozvání na akademickou půdu od pana docenta Bohdana Lojky, přijalo na 11 zvídavých studentů za doprovodu prof. Bubeníkové a prof. Hrstky.

Celý článek

Maturanti na návštěvě v archivu

Maturanti na návštěvě v archivu

Ve středu 21. prosince 2016 se studenti maturitního dějepisného semináře v čele s panem profesorem Soukupem vypravili poznávat cestu archiválií do Státního oblastního archivu v Praze. Cesta byla poměrně dlouhá, neboť budova archivu se nachází až na Chodovci. Ač název této exkurze na první pohled nebudí zrovna velké očekávání, výsledek byl zcela opačný.

Celý článek

1A na exkurzi v Židovském muzeu v Praze

1A na exkurzi v Židovském muzeu v Praze

Na programu naší exkurze bylo poznání židovské kultury. Snad každému se vybaví koncentrační tábory, ghetta, ale známe jejich každodenní život? Vydali jsme se proto s paní profesorkou Suchánkovou a s panem profesorem Soukupem do pražského vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea, abychom si rozšířili své znalosti o další nové poznatky.

Celý článek

Židovské muzeum Praha

Židovské muzeum Praha

V úterý 13. 12. 2016 ráno jsme se my, žáci tříd 5QA a 5QB, sešli na nymburském nádraží, odkud jsme se všichni společně s profesory vydali do Prahy, kde nás čekal zajímavý program v židovském muzeu. Z Masarykova nádraží jsme se v kompletní sestavě úspěšně dostali až na místo určení a tak jsme mohli být rozděleni na dvě skupiny dle tříd. 

Celý článek

Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka

  Do Vánoc zbývá už jen deset dní, a tak se třídy tercie A a tercie B vydaly v doprovodu paní profesorky Lašové, Jeníkové a Krejčíkové do Divadla v Dlouhé v Praze na představení Jak jsem se ztratil.

Celý článek

Anatomický ústav a Hrdličkovo muzeum Praha

Anatomický ústav  a Hrdličkovo muzeum Praha

            V úterý 13. prosince absolvovali studenti 4. ročníku semináře BIV prohlídku Anatomického ústavu při 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a následně prohlídku Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Hlavním tématem obou prohlídek byla fyzická antropologie a srovnávací anatomie.

Celý článek

Exkurze do Ústavu makromolekulární chemie AV ČR

Exkurze do Ústavu makromolekulární chemie AV ČR

Ve čtvrtek 10. listopadu se studenti chemického semináře z řad třetích a čtvrtých ročníků vydali do světa molekulárních obrů, tedy do Ústavu makromolekulární chemie v Praze, kde pro ně byl v rámci Týdne vědy a techniky připraven poučný, ale zároveň zábavný program o právě oněch již dříve zmíněných velkých molekulách. Zároveň se jim také naskytla jedinečná možnost nahlédnout do práce vědce a zblízka si prohlédnout laboratorní vybavení a také vyzkoušet některé přístroje a zařízení, o kterých se jim ve školních laboratořích ani nesnilo.

 

 

Celý článek

Zeměpisná exkurze - Radobýl v Českém středohoří

Zeměpisná exkurze - Radobýl v Českém středohoří

Novinka letošního roku – podzimní exkurze maturitního a předmaturitního Zeměpisného semináře – zavedla v pondělí 24. 10. 2016 kroky mladých budoucích geografů na Litoměřicko. Přes nepřízeň počasí a těžký terén všichni účastníci bez újmy na zdraví zdolali neovulkanický vrch Radobýl.

Celý článek

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Exkurze chemického semináře do cukrovaru

Dne 25. října jsme se pod vedením paní profesorky Stojarové vydali do Dobrovice na exkurzi do tamního cukrovaru. Je to největší cukrovar ve střední Evropě a také nejdéle fungující. Paní průvodkyně nám ukázala velkou část cukrovaru.

Celý článek

Putování za poznáním DOBA KAMENNÁ

Putování za poznáním DOBA KAMENNÁ

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 jela třída 1PB do muzea TEMPL v Mladé Boleslavi. Nejprve jsme se rozdělili do tří skupin a poté absolvovali program zaměřený na život v době kamenné.

 

 

 

Celý článek

Exkurze do cukrovaru - Dobrovice

04.10.2016
Exkurze do cukrovaru - Dobrovice

Naše třída 3A měla tu čest, ovšem jako každý třetí ročník na naší škole, podniknout exkurzi do cukrovaru v Dobrovici. Doprovodem nám byla prof. Bubeníková a prof. Lébl.

Celý článek

Čtyři kroky do nového světa

Čtyři kroky do nového světa

Čtyři kroky do nového světa, cyklus koncertů pro žáky, který už navštěvujeme řadu let.

Celý článek

Sekundy, kvinty a 1A na výstavě o Karlu IV.

Ano, právě tyto třídy měly v září možnost navštívit se svými učiteli českého jazyka a literatury a dějepisu navštívit ojedinělou výstavu o Karlu IV., konanou při příležitosti 700. výročí jeho narození.

Celý článek

Na procházce s PhDr. Pavlem Fojtíkem

Na procházce s PhDr. Pavlem Fojtíkem

V úterý 20. 9. 2016, za nejchladnějšího rána v letošním školním roce, čekala studenty maturitního dějepisného semináře poučná a velmi přínosná exkurze po nymburských památkách. Na starost si ji vzal místostarosta města Nymburk, pan Pavel Fojtík, mimo jiné známý i jako regionální historik.

Celý článek

Výstava Karel IV.

Výstava Karel IV.

Pátek 16. 9. byl pro všechny jako každý jiný, až na třídu 5QA. Měli jsme totiž konečně možnost (nebo spíše milou povinnost) vyrazit za hranice školních zdí, a to konkrétně do Valdštejnské jízdárny v Praze na jedinečnou a neopakovatelnou výstavu o Karlu IV. Výstava byla uspořádána v souvislosti s vámi už jistě známou událostí, kterou není nic jiného, než 700 let od jeho narození.

Celý článek

Císař Karel IV. a 1A ve Valdštejnské jízdárně v Praze

Logotyp NG v prazeŠkolní rok je už dávno v plném proudu, ale naše třída 1A si užila den klidu navíc. V pondělí 12. září jsme navštívili výstavu k výročí 700 let od narození Karla IV., která se konala v prostorách Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně na Malé Straně v Praze.

Celý článek

Exkurze VLS do Lysé nad Labem

Exkurze VLS do Lysé nad Labem

Poslední výprava Vlastivědného semináře, který tvoří slabá polovina 1PB, mířila do města na západě nymburského okresu, proslulého v okolí jako "Barokní perla Polabí".

Celý článek

Exkurze do Jabkenic

Exkurze do Jabkenic

V pátek 10. 6. 2016 i naše třída 2SA navštívila Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích tak, jako před týdnem spolužáci z 2SB. Nejdříve jsme se vydali linkovým  autobusem z Nymburka do Loučeně a odtud jsme pěšky došli do Jabkenic. Tam žil na sklonku svého života v jabkenické myslivně Bedřich Smetana. Bydlel tu u své dcery, která si vzala zdejšího myslivce. Součástí expozice jsou zrekonstruované interiéry jeho pracovny a rodinného salonu. Milá paní průvodkyně nás seznámila s životem Bedřicha Smetany a zodpověděla naše všetečné dotazy. K vidění je zde klavír, na který hrál nejen samotný Bedřich Smetana, ale i naši spolužáci, kteří hru na tento nástroj ovládají si mohli zahrát. Počasí nám přálo, cestou na autobus do Loučeně jsme vstřebávali krásy přírody. Pozornější z nás mohli zahlédnout třeba roháče. Čekání na autobus v Loučeni jsme si zpříjemnili zmrzlinou. Exkurze se mi moc líbila.

Celý článek

Francouzská exkurze 6XA do Prahy

Francouzská exkurze 6XA do Prahy

Piknik, slunce a školní den

V úterý se francouzská půlka třídy 6XA zúčastnila výpravy do hlavního města Prahy. Naší zdárnou výpravu doprovázela rodilá Francouzka Veisy Corinne.

Celý článek

Prag, Praga, Prague

Prag, Praga, Prague

Es war der 14. Juni und unsere Klasse 6XA hat auf den Zug gewartet, der nach Prag gefahren ist. Gegen neun haben wir schon vor dem Repräsentationshaus gestanden. Wir waren bereitet für den Königsweg – diesen Weg sind die tschechischen Könige in die Burg gefahren, weil sie nicht in der Burg gewohnt haben, sondern gerade dort, wo heute das Repräsentationshaus steht.

Celý článek

KÖNIGSWEG – exkurze NJ

KÖNIGSWEG – exkurze  NJ

Dne 14. 6. 2016 se němčinářská část 6XB v čele s paní profesorkou Haníkovou vypravila do Prahy, aby si prošla Královskou cestu. Každý student si vybral jednu pamětihodnost, která se na Královské cestě vyskytuje a připravil si o ní krátký proslov v němčině.

Celý článek

Výlet třídy 2SB do Botanicusu v Ostré

09.06.2016
Výlet třídy 2SB do Botanicusu v Ostré

Dne 9. června 2016 se vydala naše třída 2SB s paní profesorkou Sedlatou, Haníkovou a paní Jungrovou na exkurzi do Botanicusu v Ostré.

Celý článek

Exkurze do Jabkenic

Exkurze do Jabkenic

V pátek 3. června 2016 navštívili naši sekundáni již tradičně Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. 

Celý článek

Výlet třídy 2SA do Botanicusu v Ostré

Dne 3. 6. 2016 se třída 2SA s profesorkami Haníkovou a Sedlatou vydala na výlet do Botanicusu – imitace středověké vesnice v Ostré. Z vlaku jsme vystoupili už ve Stratově a vydali se příjemnou procházkou lesem do Ostré. Na místě se vybralo vstupné a směnili jsme si české peníze za groše, jediná měna, která platí v celém areálu. Stanovili jsme si místo a čas, kde se znovu sejdeme a vyrazili vyzkoušet si co nejvíce středověkých činností.

Celý článek

Exkurze VLS do Poděbrad

Exkurze VLS do Poděbrad

Netrvalo dlouho a máme tu zprávu a fotografie z naší odpolední expedice do Poděbrad. Napsaly ji společně Eliška Šafrová a Johanna Peková. Zajímavé je především to, jaké máme s VLS štěstí na počasí. Propršelo nám nejen na cestě do nymburské renesanční sladovny, déšť nás pronásledoval i v maturitním týdnu v sousedním lázeňském městě. Jiná souvislost, kterou pozorný čtenář snadno odhalí i sám od sebe, je nápadně silná závislost většiny seminaristů na zmrzlině. Tu si nedokáží odpustit ani při krupobití.

Celý článek

VLS na exkurzích v Nymburce

VLS na exkurzích v Nymburce

Vlastivědný seminář po celý školní rok navštěvuje 13 žáků a žákyň z 1PB. V průběhu roku se seznámili s dějinami území Nymburska v pravěku a raném středověku, po celou zimu zkoumali nymburské dějiny a památky a na jaře si některé z nich prohlédli i v terénu. V posledních měsících školního roku se jejich zájem stočil též k Poděbradům a Lysé nad Labem.

Celý článek

DeS v Národním památníku na Vítkově v Praze

DeS v Národním památníku na Vítkově v Praze

Dějepisný seminář vyrazil v pátek 13. května 2016 na exkurzi do Národního památníku na Vítkově. Vrch Vítkov je kopec, který vlakem přijíždějící návštěvníci Prahy z našeho směru znají obvykle především zevnitř (protože jím vedou dva železniční tunely na pražské hlavní nádraží). Zprávu pro web o návštěvě památného místa sepsaly dvě účastnice.

Celý článek

Nepotopitelná krása

Nepotopitelná krása

Dne 10. 5. 2016 se obě tercie vydaly do Letňan na prohlídku expozice věnované jedné z nejznámějších lodí - Titaniku. Po dobu exkurze na nás dohlížely paní profesorky Trtíková a Flesarová spolu s panem profesorem Barančíkem. Celý den nás provázelo slunečné počasí a veselá nálada obou tříd. 

Celý článek

Kvarta A v Krásensku

Kvarta A v Krásensku

Když jsme poprvé slyšeli o ekokurzu a dozvěděli se, že je povinný, každý si představil nudný výlet do přírody. To jsme ale ještě nevěděli, jak skvěle to dopadne! 

Celý článek

Exkurze Zebín

Exkurze Zebín

V pátek 15. 4. se naše třída 1A společně s pány profesory Liptákem a Barančíkem vydala na exkurzi na jičínský kopec Zebín, který je od roku 1980 zařazen mezi chráněné přírodní výtvory.

Celý článek

Kvinty na Zebíně

Kvinty na Zebíně

V pondělí 18. dubna se jako obvykle v tomto termínu, kdy probíhají přijímací zkoušky, vypravily obě kvinty na zeměpisnou exkurzi s cílem na vrchu Zebín u Jičína (1A sem s Lp a Bk dorazila už v pátek 15.). Pedagogický doprovod tvořili paní prof. Drlíková & Kvasničková a níže zmíněný vedoucí exkurze. Originálně básnicky pojatou zprávu pro webové stránky složila Viktorie Hepová z 5QA.

Celý článek

Biologická exkurze Ostrov 6XB

18.04.2016
Biologická exkurze Ostrov 6XB

V pondělí 18. 4. 2016 vyrazila sexta B do terénu, konkrétně na Ostrov. Cílem tohoto bádání bylo praktické určování druhů živočichů i rostlin. Skupinky pracovaly na zadání úkolů a snažily se nalézt, „odlovit“ a určit maximum přírodnin.

Celý článek

Exkurze primy A do Botanické zahrady hlavního města Prahy

Exkurze primy A do Botanické zahrady hlavního města Prahy

V den přijímacích zkoušek prima A vyrazila do Prahy s pí prof. třídní A. Černou, dále s J. Koláčnou a paní Pávovou, zaměstnankyní botanické zahrady.

Pí Pávová celou exkurzi vyjednala a byla nám užitečnou průvodkyní a rádkyní.

Vyvedlo se i počasí, tak nás čekalo krásné dopoledne plné běhání na čerstvém vzduchu a hlavně kochání se nádhernou probouzející se přírodou v Praze - Tróji.

Celý článek

Naši studenti nahlédli do ateliéru Alfonse Muchy a do hlavy Franze Kafky

Naši studenti nahlédli do ateliéru Alfonse Muchy a do hlavy Franze Kafky

V pátek 15. dubna vyrazili studenti třetího ročníku a septim do Prahy po stopách dvou českých velikánů, Franze Kafky a Alfonse Muchy. Navštívili Kafkovo muzeum na Malé Straně a Muchovo muzeum nedaleko Václavského náměstí.   

Celý článek

Místa utrpení, smrti a hrdinství, vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech

 Místa utrpení, smrti a hrdinství, vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech
Dne 18. 3. 2016 jsme navštívili výstavu o holokaustu v Polabském muzeu v Nymburce. Uvítala nás milá průvodkyně, která nám řekla něco o výstavě. Poté jsme měli hodinu na prohlédnutí celé výstavy.

 

 
 
Celý článek

Týden mozku na Akademii věd

Zajímají vás nové vědecké objevy z oblasti mozku a neurologie? Pokud ano, je ideální navštívit Týden mozku, tak, jak to udělali studenti biologických seminářů 3. ročníků. Tento cyklus přednášek je součástí celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku aprobíhá každoročně v Praze během března.

Celý článek

Lyžování v Rokytnici pokračuje!

Lyžování v Rokytnici pokračuje!

Lyžařský kurz sekundy A a tercie B nebyl jen tak obyčejný. Vyjeli jsme v pátek 12. 2. po obědě. Doprovázeli nás paní profesorka Eva Poprová, profesor Martin Eliška, instruktor Honza Dočkal a zdravotnice Bára Jenčová. Asi ve 3 hodiny jsme se dostali do naší útulné chaty v Rokytnici.

Celý článek

Výchovný koncert v Rudolfinu

Dne 7. 1. 2016 jsme jeli s paní profesorkou Poprovou v rámci hudební výchovy do Rudolfina na Rapsodii in Blue od George Gershwina. Vystoupení bylo rozdělené na dvě poloviny. V první polovině nás seznámili s jazzem a dozvěděli jsme se mnohé o autorovi. Také se zde uskutečnila soutěž o nejoriginálnější modré doplňky. Na začátku druhé poloviny jsme se dozvěděli vítěze a poté už poslouchali nádhernou melodii. Představení bylo velmi příjemné.
Celý článek

Vánoční koleda v divadle Kolowrat

Před vánočními svátky dne 22. 12. 2015 třídy 3A a 7MA shlédly představení anglicky mluveného interaktivního divadla The Bear Theatre v pražském Kolowratu. Jednalo se o známý příběh Charlese Dickense Christmas Carol.

Celý článek

Sedm statečných

Sedm statečných

Není lepšího titulku pro středeční exkurzi maturitního dějepisného semináře. Pět studentek, jeden student a jeden pan profesor se vydali na cestu, na které byla kuráž skutečně potřebnou, neboť jejich cílem bylo místo, kde je, jakožto studenty nymburského gymnázia, pověst předchází.

Celý článek

Pracovní exkurze Ostrava

Pracovní exkurze Ostrava
Kouzelný víkend v Ostravě
V pátek 13. 11. 2015 odpoledne se vydalo vlakem devět učitelů Středočeského kraje, mezi nimi i tři z naší školy (Tomáš Barančík, Helena Hantonová a Marie Stojarová), v rámci projektu Elixír do škol na víkendovou pracovní exkurzi, aby poznalo Ostravu.

 

Celý článek

Výtvarka ze 6XA+B ve funkcionalistické kostce

Výtvarka ze 6XA+B ve funkcionalistické kostce

Krutou souhrou náhod a osudu jsem prohrála kámen, nůžky, papír, a proto mi byla svěřena tato skvělá a čestná povinnost, sepsat článek a seznámit vás s příhodami spojenými s exkurzí do Veletržního paláce. Zde jsme se seznámili s nejvýznamějšími výtvarnými směry 20. století. 

              

Celý článek

Exkurze EVH (sexty) - Čtyři kroky do nového světa

Exkurze EVH (sexty) - Čtyři kroky do nového světa

Ve čtvrtek se studenti sext zúčastnili s p. prof. K. Málkovou a J. Koláčnou koncertu v pražském Rudolfinu.

Prostřednictvím edukativního programu Čtyři kroky do nového světa jsme byli seznámeni s Janáčkovou Sinfoniettou. Celým programem nás provázel p. Kadlec a dirigent a skladatel České studentské filharmonie Marko Ivanovič, který věnoval první část programu přiblížení zajímavých míst pětivěté skladby.

Celý článek

Výtvarníci na exkurzi ve “veletržáku”

Do Veletržního paláce v Praze, kde nás čekala prohlídka s odborným výkladem o moderních výtvarných směrech, se naše třída 2.A po roce opět vrátila. Doprovodem nám byla paní profesorka Sedlatá.

Celý článek

Dějepisná exkurze primy A do Templu v Mladé Boleslavi

Dějepisná exkurze primy A do Templu v Mladé Boleslavi

Třída 1PA se dne 9. 10. 2015 zúčastnila exkurze do mladoboleslavského Templu.

Celý článek

Dějepisná exkurze primy B do Templu v Mladé Boleslavi

Dějepisná exkurze primy B do Templu v Mladé Boleslavi

Dne 2. 10. 2015 se vydala třída 1PB ve složení 30 dětí a 2 profesorky Stránská a Koláčná na exkurzi do Templu v Mladé Boleslavi.

Celý článek

Korunovační cesta českých králů

Korunovační cesta českých králů

V úterý 23. 6. se skupina studentů německého jazyka z tříd 6XB a 2.A vydala do Prahy za doprovodu paní profesorky Haníkové, aby si zopakovali znalosti o Praze. Každý student si připravil nejdůležitější informace v německém jazyce o památce, která mu byla přidělena a ty pak přednesl ostatní.

Celý článek

Exkurze do centra Botanicus v Ostré

Dne 18. 6. 2015 se naše třída 2SB vypravila do středověké vesnice Botanicus v Ostré.

Celý článek

Zájezd do Provence - den druhý a třetí a slovo závěrem

Zájezd do Provence - den druhý a třetí a slovo závěrem

Druhý den jsme se po snídani v našem hotelu a poslední projížďce Avignonem vydali na cestu k akvaduktu Pont du Gard. Při návštěvě akvaduktu se část naší skupiny odloučila a pod záminkou párminutového smočení nohou se pod vedením p. prof. Raji vydala zaplavat do řeky protékající pod akvaduktem.

Celý článek

Sekunda A na návštěvě ve středověké vesnici

Sekunda A na návštěvě ve středověké vesnici

Dne 19. 5. 2015 jsme se vydali do Ostré do Botaniku na výtvarnou exkurzi. Ráno jsme vyrazili vlakem z Nymburka, vystoupili jsme ve Stratově a přes les došli až do Ostré.

Celý článek

Exkurze 5QB na Zebín a do Jičína

Exkurze 5QB na Zebín a do Jičína

Dne 22. 4. 2015 se třída 5QB za doprovodu pana profesora Soukupa a paní profesorky Trtíkové vydala na velmi dlouhou cestu. Cílem naší cesty byl vrch Zebín nedaleko od Jičína.

Celý článek

Oskar Kokoschka v Národní galerii

Oskar Kokoschka v Národní galerii

Dne 16. 4. 2015 jsme se my, třídy sexta A a 2.A, vydaly na exkurzi do Národní galerie na výstavu významného expresionistického malíře Oskara Kokoschky.

Celý článek

Exkurze 1.A do Poslanecké sněmovny PČR a na Hrad

Exkurze 1.A do Poslanecké sněmovny PČR a na Hrad

Dne 16. dubna 2015 se nám díky přijímacím zkouškám a paní profesorce Mahnelové dostalo pocty navštívit budovy Poslanecké sněmovny PČR, Prahu a její krásy.

Doprovázely nás pí profesorky H. Mahnelová a J. Koláčná.

 

Celý článek

Týden mozku

Týden mozku

Dne 16. 3. 2015 se studenti biologického semináře vydali pod vedením prof. Netopilíkové a prof. Barančíka do Prahy. Cílem cesty byla Akademie věd ČR, kde po celý týden probíhá cyklus přednášek Týden mozku. Naši studenti se zúčastnili přednášky Gliové buňky a jejich funkce a přednášky Funkční magnetická rezonance mozku. 

Celý článek

Koncert v Rudolfinu - exkurze 2.A a 6XA

Koncert v Rudolfinu - exkurze 2.A a 6XA

Ve čtvrtek 12. 2. 2015 jsme v doprovodu paní profesorky Koláčné a se třídou 6XA s panem profesorem Pražákem opět navštívili pražské Rudolfinum. Někteří z nás z důvodu nemoci nemohli jet, ale většina se mírně větrným počasím zastrašit nenechala, a tak jsme se v docela hojném počtu sešli ráno na nádraží a vyrazili na exkurzi.

Celý článek

Exkurze VV do Veletržního paláce v Praze

Exkurze VV do Veletržního paláce v Praze

Od surrealismu do současnosti

I v posledním roce výuky estetické výchovy je nutné vyrazit  do terénu na trochu té praktické zkušenosti a vidět skutečná díla velikánů.

Celý článek

Exkurze VV do Veletržního paláce v Praze

Exkurze VV do Veletržního paláce v Praze

Od romantismu k impresionismu

Ve středu dne 11. února se výtvarná půlka třídy kvinty A vydala spolu s paní profesorkou Haníkovou do Prahy, kde navštívila Sbírku moderního a současného umění Národní galerie.

Celý článek

Mexiko - záhada starých Mayů

28.11. se mohly první dva ročníky vyššího gymnázia společně se studenty dějepisného a zeměpisného semináře radovat z návštěvy nymburského kina, a to za účelem shlédnutí dokumentu ze zajímavého projektu. Třetí díl projektu "Svět kolem nás" nás zavedl na severní polokouli do jižní části Severní Ameriky, do pestrého a temperamentního Mexika. Mexiko je různorodé jak z hlediska přírody a mimořádného krajinného půvabu - vysoké hory, majestátné vulkány, hluboká jezera, neprostupná tropická džungle, vyprahlé pouště, nádherné písečné pláže, tak i kultury. Mexiko má opravdu co nabídnout a projekt mě nalákal navštívit také nějakou exotickou zemi.

 

Anežka Literová 7MA

5QB v Židovském muzeu

04.12.2014
5QB v Židovském muzeu

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 vyrazila třída 5QB na dějepisno-češtinářskou exkurzi do předvánoční Prahy. Cílem cesty bylo Židovské muzeum, které sídlí na Josefově v blízkosti Staroměstského náměstí. Kromě prohlídky několika synagog a Starého židovského hřbitova se studenti věnovali také poznávání židovské kultury na "vlastní kůži".

Celý článek

Exkurze studentů septim a 3.A do Drážďan se vydařila!

18.12.2014
Exkurze studentů septim a 3.A do Drážďan se vydařila!

V podvečerních hodinách se dnes vrátila skupina 40 studentů třetího ročníku a profesorů Barančíka, Haníkové a Hrstky ze zahraniční exkurze v Drážďanech.

Dopolední program představoval návštěvu Muzea hygieny člověka. Stálá expozice zahrnuje biologický a anatomický nástin člověka a to od základní struktury – buňky až po celé orgánové soustavy. Multimediální prezentace, řada praktických činností a testů oživila vlastní exkurzi.

Celý článek

Na Čajkovského do Rudolfina

Na Čajkovského do Rudolfina

Studenti vyššího gymnázia třídy 6XB vyrazili v tomto předvánočním čase do pražského Rudolfina. Zde 4. 12. 2014 vyslechli světoznámý klavírní koncert b moll od P. I. Čajkovského. Koncertem provázeli dirigent a skladatel Marko Ivanovič a moderátor Petr Kadlec, hrála Česká studentská filharmonie (= studenti hudebních škol, členové Orchestrální akademie ČF a členové ČF). Sólo na klavír hrál a vtipně komentoval Ivo Kahánek.

Sexta B na výtvarné exkurzi v Praze

Sexta B na výtvarné exkurzi v Praze

Ve čtvrtek 4. 12. se polovina naší třídy, zabývající se výtvarnou výchovou, vydala na mrazivou exkurzi do Národní galerie na výstavu moderního umění 20. století.

Celý článek

Exkurze do Templu v Mladé Boleslavi

Exkurze do Templu v Mladé Boleslavi

V rámci dějepisné exkurze si žáci primy B vyzkoušeli rozdělávání ohně, drcení obilí na kamenné zrnotěrce, řezání pazourkovými noži a výrobu pravěkých šperků.

Celý článek

Gaudeamus 2014 Brno

Gaudeamus 2014 Brno

Díky finanční podpoře rodičovského sdružení mohli studenti vyššího gymnázia navštívit tradiční Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání v Brně.

Celý článek

Studenti BiS nahlédli pod pokličku genetických výzkumů!

31.10.2014
Studenti BiS nahlédli pod pokličku genetických výzkumů!

DNA, RNA, genová exprese, transgeneze, DNA, RNA, sekvenování, cytometrie, fluorescence… Všechny tyto termíny, o kterých se studenti v současné době učí při hodinách biologického semináře, se pokusili přiblížit vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Tento ústav patří mezi nejmodernější akademická pracoviště a to v celosvětovém měřítku!

Celý článek

Exkurze do cukrovaru

Exkurze do cukrovaru

 V rámci výuky chemie se ve čtvrtek 9. října žáci 3. A vydali na exkurzi do cukrovaru v Dobrovici, kde se nachází největší cukrovar v České republice.

Celý článek

Hravá prima A v Templu v Mladé Boleslavi

Hravá prima A v Templu v Mladé Boleslavi

V rámci výuky dějepisu navštívila prima A Templ v Mladé Boleslavi, aby si vyzkoušela, jak se v pravěku rozdělával oheň, jak se mlelo obilí, jak se řezalo pazourkem. Zkusili si i vyrobit amulet, na parkánu si zahráli na archeology a lovce. Nejobtížnější bylo rozdělat oheň - to se podařilo jen jedné skupině ze tří. A co primáni  o exkurzi napsali?

Celý článek

Výtvarníci první A v Národní galerii v Praze

Dne 30. září 2014 se vypravila naše třída na exkurzi do Veletržního paláce v Praze, sídla Národní galerie a přesněji sbírky umění 19. století. Doprovodem celé výpravy byla paní profesorka Sedlatá.

Celý článek

Prváci v Národní galerii

Prváci v Národní galerii

V úterý 30. září se studenti výtvarné výchovy prvního ročníku vyššího gymnázia a kvinty B vypravili do Veletržního paláce, kde se nachází největší část sbírky Národní galerie. Doprovodem nám byly paní profesorka Sedlatá a paní profesorka Haníková.

Celý článek

Čtvero ročních dob

Studenti vyššího gymnázia tříd 1A a 5QB měli možnost v těchto podzimních dnech poznat všech Čtvero ročních dob. Rudolfinum je přivítalo v úterý 30. 9. Dvořákova síň Rudolfina se naplnila zvuky koncertů pro housle Antonia Vivaldiho pod taktovkou dirigenta a skladatele Marka Ivanoviće. Česká studentská filharmonie (tj. studenti hudebních škol, členové Orchestrální akademie ČF a členové ČF) byla ve skvělé formě a sólové party na housle zahrála s velkou elegancí Magdaléna Mašlaňová. A moderátor Petr Kadlec vtipně provázel celým pořadem.

Celý článek

Maturitní dějepisný seminář v Praze

Maturitní dějepisný seminář v Praze

24. září 2014 jsme spolu s dějepisným seminářem vyrazili na exkurzi do Státního oblastního archivu v Praze a následně do Náprstkova muzea. Ač se to na první pohled může jevit nudné, byl to výlet vskutku adrenalinový a plný překvapen.

Celý článek

Vědecký jarmark

Středa 10. září 2014 byla vybrána pro konání druhého ročníku Vědeckého jarmarku na Vítězném náměstí v Praze. A protože primární cílovou skupinou této akce byly střední a základní školy, vydal se i první ročník chemického semináře (septimy A+B, 3A) vědě vstříc.

Celý článek

Historická procházka maturitního dějepisného semináře po Nymburce

Historická procházka maturitního dějepisného semináře po Nymburce

Už pár let žiju v domnění, že bydlím v nejhorším městě na světě. Asi to zní dost puberťácky, nicméně Nymburk, viděný očima, kterýma jsem se na něj po celou tu dobu dívala, nebyl uskupením domů, nálad či lidských osudů, ale pouhou šedivou mlhou, tvořící kulisu beznadějného stereotypu. Mám dojem, že když jsem ho naposledy skutečně pozorovala, ještě jsem ani neuměla mluvit.

Celý článek

Za historií a kulturou do Itálie

Za historií a kulturou do Itálie

Itálie, země plná slunce, agresivních řidičů a výborného jídla. Právě tam jsme se plni entuziasmu a očekávání v pondělí 16. 6. 2014 v odpoledních hodinách vypravili s CK Výuka jinak.

Celý článek

Exkurze na pražské letiště Václava Havla

V pondělí 23. 6. 2014 se naše třída 1.A vydala na ojedinělou exkurzi do útrob pražského letiště. Cesta byla sice dlouhá, ale výsledek pak stál za to.

Celý článek

Královská cesta (Königsweg)

Královská cesta (Königsweg)

Dne 19. 6. 2014 se němčinářská část sexty B vydala společně s paní profesorkou Haníkovou na výlet do Prahy.

Celý článek

Po Královské cestě

Po Královské cestě

Ve čtvrtek 19. června se německá skupina 2.A s paní profesorkou Drahotovou vypravila do Prahy. Prošli jsme historickou trasu, kterou podnikali králové při své korunovaci.

Celý článek

Třída 2A v České národní bance

V úterý 17. 6. 2014 se třída 2A vydala do Prahy na exkurzi do ČNB. Po úvodních krátkých filmech o historii ČNB a měnové politice si studenti prohlédli expozici Lidé a peníze, která se nachází v prostorách bývalého trezoru.

Celý článek

Botanicus v Ostré

Botanicus v Ostré

Botanicus v Ostré je klidným místem k odpočinku, ale i inspirací pro tvořivé ruce. V areálu si žáci 2SA a 2SB prošli Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady. Příjemný slunečný den nám nepokazil ani pátek 13. 6., ani černá kočka přes cestu. Na středověkém tržišti se studenti nižšího gymnázia seznámili s jednotlivými řemesly (dráteník, papírník, svíčkař, mýdlař, provazník aj.). Sami si pak dle zájmu některá řemesla vyzkoušeli a odnesli si vlastní výrobek. V rozsáhlých bylinných zahradách jsme pak mohli pozorovat směsici tvarů, barev a vůní.

Památník Bedřicha Smetany

Památník Bedřicha Smetany

Pěšky z Loučeně do Jabkenic vyrazila skupina studentů jako každý rok navštívit Památník Bedřicha Smetany. 6. 6. třída 2SB a 12. 6. třída 2SA. V krásné oboře jsme míjeli místa, kde Bedřich Smetana trávil poslední léta svého života. V jabkenické myslivně jsme pak mohli nahlédnout do dobových pokojů, kde již hluchý Smetana složil řadu svých nejvýznamnějších děl. Někteří z nás si v tamním koncertním sále také zahráli na klavír, což dodalo celému výletu příjemnou atmosféru.

Sexty a 2A ve Žďáru nad Sázavou

Sexty a 2A ve Žďáru nad Sázavou

10. 6. sexty a 2A vyrazily na dějepisnou a literární exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Cesta byla náročná, ale přece jen jsme s hodinovým zpožděním dorazili do cíle.

Celý článek

Čtyři kroky do nového světa

Den se se dnem sešel a páté ročníky opět vyrazily do Rudolfina v Praze. Na programu byl Dvořákův "souboj" Z nového světa. Koncert byl rozdělen do dvou částí. V první seznamovací části byly hrané úryvky skladby doprovázeny komentářem Petra Kadlece a dirigenta Marka Ivanoviće. Trochu jsem se zděsil, když uprostřed první poloviny nečekaně vstoupil hasič! Rozhostil se neklid. Dirigent oznámil, že neprodleně musíme opustit budovu z důvodu požáru! Jelikož si bubeník schoval buben, usoudil jsem, že nejde o cvičení. Po 15 minutách strávených před budovou Rudolfina nás pustili zpět do sedaček. Po přestávce byla zahrána celá symfonie v podání České studentské filharmonie. Dílo sklidilo obrovský potlesk ve stoje. Máte-li možnost navštívit nějaký koncert klasické hudby, nepromarněte ho! Stojí to za to

Student 5QA

Celý článek

Kvarty na Chotuci

Kvarty na Chotuci

Každoroční zeměpisná exkurze do místní krajiny s cílem projít a ukázat dalším studentům Školní naučnou stezku na svědeckém vrchu Chotuci u Křince, kterou naše škola ve spolupráci se sdružením obcí Svatojiřský les před časem na tomto pamětihodném místě vytvořila, se v tomto školním roce konala 2. 5. 2014. Jako obvykle na exkurzi vyrazili kvartáni, doprovázeni prof. Černou a prof. Soukupem.

Celý článek

Návštěva secesní výstavy v Obecním domě v Praze

Návštěva secesní výstavy v Obecním domě v Praze

Dne 7. 5. 2014  vyrazila třída 5QB na exkurzi do Obecního domu v Praze na výstavu Secesního umění. Při krátkém, ale obsáhlém výkladu jsme se dozvěděli spoustu informací jak o tomto stylu, tak i o jeho představitelích u nás i v zahraničí. Doporučujeme se zastavit osobně.

Celý článek

Secese v Obecním domě v Praze

Secese v Obecním domě v Praze

V rámci výtvarné exkurze jsme navštívili dne 6. 5. 2014 výstavu v prostorech Obecního domu. K vidění zde bylo velmi mnoho zajímavých exponátů, od skleněných setů a mís, přes nábytek až k dobovému oblečení a šperkům. Většina věcí byla v roce 1900 vystavována na Světové výstavě v Paříži.

Celý článek

Návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové: muzikál Marilyn (Překrásné děcko) autorů Radka Balaše (režie a choreografie) a Ondřeje Brouska (hudba)

Návštěva Klicperova divadla v Hradci Králové: muzikál Marilyn (Překrásné děcko) autorů Radka Balaše (režie a choreografie) a Ondřeje Brouska (hudba)

Koncem dubna se zúčastnily kvarty a tercie A s p. profesorkami R. Lašovou, K. Málkovou a J. Koláčnou v rámci výuky ČJL představení o M. Monroe.
Téměř všichni pojali tuto kulturní událost slavnostně, což se projevilo svátečním oděvem a slušným chováním.
Z recenzí, které žáci vytvářeli následně v hodinách slohu, vyplynulo, že byli spokojeni a že rozhodně své návštěvy hradeckého divadla nelitují.

Celý článek

Dějepisná exkurze septim a 3A do Terezína

Dějepisná exkurze septim a 3A do Terezína

Dne 28. 4. 2014 se zájemci ze tříd 7MA, 7MB a 3A v čele s profesorkami Hantonovou, Koláčnou a Stojarovou vydali do Památníku Terezín, aby poznali především historii Malé pevnosti a Terezína jako židovského ghetta během druhé světové války.

Celý článek

Obraz a hudba

Studenti vyššího gymnázia třídy 6XAB navštívili ve Veletržním paláci expozici Obraz a hudba, která byla zaměřena na umění 20. století. Ukázky vybraných obrazů byly vhodně doplněny hudebními ukázkami. Studenti si zde mohli ověřit, jak těsné je spojení hudby a výtvarného umění.  Byli aktivně zapojeni do tvůrčího procesu, který šel ruku v ruce s výkladem.

Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Dne 23. 4. 2014 se naše třída 6XA a společně s námi i 6XB vydaly na exkurzi do Prahy, kde jsme navštívili Veletržní palác. Učitelským doprovodem nám byly paní profesorka Haníková a paní profesorka Lašová.

Celý článek

Paříž – město umění, památek a snů?

Paříž – město umění, památek a snů?

Město rozdělené Seinou na dvě poloviny má bohatou historii. Paříž vznikla v době kamenné jako malá rybářská vesnice, v dobách Ludvíků se stala městem pověstným dobrou kuchyní a módou.  Když se řekne Paříž, každému se okamžitě vybaví Eiffelovka nebo Louvre, který je domovem Venuše Miloské i Mony Lisy nebo Paříž umělecká. Tento přívlastek si město vysloužilo díky umělecké čtvrti, kde žil například Picasso, Matisse, Léger… Ano je to Montmartre. A co se vybavuje studentům naší školy po návštěvě Paříže, se dozvíte v následujících odstavcích.

Celý článek

Exkurze Ostrava - Orava - Malá Fatra 4. - 6. září 2014

Chcete si prodloužit letní prázdniny?

Pojeďte s námi do Ostravy, na Oravu a do Malé Fatry ve dnech 4. - 6. září 2014. Bližší informace najdete na nástěnce v 1. patře u vchodu do vily. Přihlášky si vyzvedněte u paní profesorek Stojarové v kabinetě chemie a Hantonové v kabinetě dějepisu a odevzdejte jim je do 30. 4. 2014.

Celý článek

Kersko - po stopách Bohumila Hrabala

Kersko - po stopách Bohumila Hrabala

V rámci projektového dne se žáci prim vypravili do Kerska, které se stalo druhým domovem Bohumila Hrabala. Kerským polesím se prošli vybaveni mapkou, do níž zaznamenávali trasu, studijními materiály a pracovními listy.

Celý článek

Pocta Bohumilu Hrabalovi

Pocta Bohumilu Hrabalovi

U příležitosti 100. výročí Bohumila Hrabal se ve Staroměstské radnici koná projekt s jasným názvem Pocta Bohumilu Hrabalovi. Známí umělci dostávají tzv. Domácí úkol, tedy téma Bohumil Hrabal. Každý z nich se se zadáním popral svým osobitým způsobem.

Celý článek

Čtyři kroky do nového světa

Studenti vyššího gymnázia navštívili v pražském Rudolfinu koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa. V pořadu, který provázel Petr Kadlec, zazněla Patetická symfonie od P. I. Čajkovského v podání České studentské filharmonie pod taktovkou Marka Ivanoviče. 20. 3. shlédla koncert  2A a 21. 3. 6XAB. Pořadem provázel Petr Kadlec. V první polovině pořadu zazněla první věta symfonie, která byla nejprve přehledně rozebrána a vysvětlena, aby pak zazněla jako jeden celek. Druhá polovina pořadu byla věnována zbylým třem větám. Studenti tak získali povědomí o způsobu Čajkovského kompozice a náplni jeho Patetické symfonie.

Výtvarná exkurze do Rudolfina a na Staroměstskou radnici v Praze

Výtvarná exkurze do Rudolfina a na Staroměstskou radnici v Praze

Dne 21. 3. 2014 vyrazily třídy 6XA a 6XB na výtvarnou exkurzi za doprovodu paní profesorky Haníkové a Sedlaté. Cílem této exkurze byly hned tři výstavy. Nejdříve jsme zamířili do galerie Rudolfinum, kde jsme navštívili dvě výstavy. První výstava se jmenovala „Only The Good Ones“, tématem výstavy byly momentky, které se obzvláště v současnosti rozmáhají celým světem. Na těchto momentkách byly věci jak z každodenního pouličního života, tak i věci  ze soukromého života. Myslím, že spoustu z nás tato výstava velice zaujala.

Celý článek

Týden mozku na Akademii věd v Praze

Týden mozku na Akademii věd v Praze

Dne 12. března jsme se se studenty biologického semináře zúčastnili dvou přednášek v rámci programu Týden mozku na AV. S velkým obdivem jsme sledovali využití optogenetiky při výzkumu činnosti nervových buněk u myší a potkanů. Velký dík patří panu MUDr. Hromádkovi za fascinující přednes. Druhá přednáška na téma role mozku při vnímání a generování řeči nás moc neoslovila. Určitým zklámáním byl projev přednášejícího.

Přesto se těšíme na témata dalšího ročníku.

I 1A navštívila Židovské muzeum v Praze

I 1A navštívila Židovské muzeum v Praze

V úterý 11. února 2014 se třída 1A společně s paní profesorkou Hantonovou a Stojarovou vydala na odloženou exkurzi do Židovského muzea v Praze.

Celý článek

Otevřená věda - "100 vědců"

Čtvrtek, pátek a sobotu 23. - 25. 1. jsme, ještě s dalšími třinácti studenty, strávili na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy na Malé Straně v rámci programu Otevřené vědy – „100 vědců“. Musím zmínit,  že to byl opravdu nezapomenutelný zážitek.

Celý článek

Kvinty a 1A v Muzeu B. Hrozného v Lysé n/L

Kvinty a 1A v Muzeu B. Hrozného v Lysé n/L

Poslední školní den před vánočními prázdninami se 1A a kvinta B vypravily do Muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem, kde právě probíhala výstava Příběh archeologie. Pro úplnost je nutné ještě dodat, že ani kvinta A nebyla o exkurzi ochuzena, protože ji absolvovala již o den dříve. A také, že lyské muzeum je pobočkou Polabského muzea v Poděbradech.

Celý článek

Obraz a hudba

Obraz a hudba

Studenti vyššího gymnázia navštívili ve Veletržním paláci expozici Obraz a hudba, která byla zaměřena na umění 20. století. 18. 12. 2013 zhlédla expozici třída 6XAB a 19. 12. třída 2A. Studenti si zde mohli ověřit, jak těsné je spojení hudby a výtvarného umění. Ukázky vybraných obrazů byly vhodně doplněny hudebními ukázkami. Studenti byli aktivně zapojeni do tvůrčího procesu, který šel ruku v ruce s výkladem.

Exkurze do Drážďan - Muzeum hygieny člověka

Exkurze do Drážďan - Muzeum hygieny člověka

Ve čtvrtek 19. 12.2013 vyrazila početná skupina sedmdesáti studentů třetího ročního a septim na exkurzi do Drážďan.

Akce měla dva hlavní cíle. Prvním byla návštěva Muzea hygieny člověka a druhý splněný cíl byla návštěva hlavních památek a vánočních trhů.

Celý článek

Moderní výtvarné směry ve Veletržním paláci v Praze

Moderní výtvarné směry ve Veletržním paláci v Praze

Zhruba hodinu a půl jsme měli komentovanou prohlídku s průvodkyní  na téma moderní výtvarné směry, a potom jsme si mohli v galerii prohlížet sami všechna díla, která nás zaujala. Pro případné zájemce o tuto výstavu bych ráda představila popis a obraz samotný od Kamila Lhotáka. Obraz je portrétem Jindřicha Chalupeckého. Po panu Chalupeckém je pojmenována nejprestižnější cena, kterou může výtvarník získat.

Celý článek

Exkurze VV do Národní galerie v Praze

Exkurze VV do Národní galerie v Praze

Dne 18. 12. 2013 jsme navštívili (studenti tříd 6XA a 6XB) výstavu moderního umění v Národní galerii ve Veletržním paláci. Doprovodem nám byly profesorky Sedlatá a Haníková.

Celý článek

Kvinty v Židovském muzeu v Praze

Kvinty v Židovském muzeu v Praze

V úterý 10. 12. 2013 absolvovaly třídy kvinta A a kvinta B se svými vyučujícími dějepisu a českého jazyka a literatury exkurzi do Židovského muzea v Praze. Postupně se vystřídaly při prohlídce vybraných expozic muzea a při pracovní dílně v Židovském vzdělávacím centru.

Celý článek

Anatomický ústav podruhé...

...výjezd na 1. lékařskou fakultu UK v Praze očima studentky

Celý článek

Anatomický ústav 1. LF UK v Praze

Anatomický ústav 1. LF UK v Praze

Studenti maturitních ročníků, kteří navštěvují biologicko-chemické praktikum, měli možnost zúčastnit se prohlídky Muzea normální a srovnávací anatomie na Anatomickém ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Celý článek

Maturitní DeS v SOA Praha

Maturitní DeS v SOA Praha

Ve středu 27. 11. 2013 se skupina deseti studentů Dějepisného semináře z maturitního ročníku vydala na exkurzi do Prahy. Naším cílem byla nejprve návštěva Státního oblastního archivu Praha na Chodovci a následně pak prohlídka expozice v Muzeu Policie České republiky.

Celý článek

Výtvarná exkurze: Od romantismu k symbolismu

My studenti výtvarného oddělení kvinty B jsme se vypravili do Veletržního paláce v Praze na program o výtvarném umění s názvem Od romantismu k symbolismu.

Celý článek

Výtvarná exkurze: Od romantismu k symbolismu

V pátek 8. listopadu se naše výtvarná skupina dívek 5QA a 1A vydala s paní profesorkou Haníkovou za uměním, a to konkrétně do Veletržního paláce Národní galerie.

Celý článek

Exkurze za cukrem do Dobrovice

Exkurze za cukrem do Dobrovice

Dne 12. 11. 2013 se třída 3A, pod dohledem paní profesorky Hanlové a Hantonové, vydala na exkurzi do cukrovaru v Dobrovici.
Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo se v ranních hodinách sejít na nymburském nádraží, ze kterého jsme putovali vlakem přímo do Dobrovice. Další etapou exkurze byla asi kilometrová „procházka“ po hlavní silnici z nádraží do cukrovaru, kde na nás již čekala sympatická slečna průvodkyně ve žluté reflexní vestě a mikrofonem v ruce.

Celý článek

Exkurze biologického semináře do Fyziologického ústavu v Praze

07.11.2013
Exkurze biologického semináře do Fyziologického ústavu v Praze

Dne 7. listopadu se studenti biologického semináře zúčastnili exkurze do Fyziologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Ústav nás přivítal při příležitosti dne otevřených dveří v rámci týdne vědy a techniky.

Celý článek

Exkurze fyzikálního semináře

Exkurze fyzikálního semináře

V pondělí 14. 10. 2013 se účastnil fyzikální seminář složený z oktávy A, B a 4A pod vedením pana prof. Elišky exkurze u školního reaktoru VR-1 - Vrabec. Reaktor je na katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze - Tróji.

Celý článek

Na Vltavu k Vltavě

03.10.2013
Na Vltavu k Vltavě

Dne 3. 10. navštívily třídy 3TA, 3TB, 6XA, 6XA a vybraní náhradníci výchovný koncert z cyklu Velké příběhy české hudby. Na programu byly dvě symfonické básně z cyklu symfonických básní Má vlast, a to Vltava a Šárka. Hrál symfonický orchestr FOK, který dirigoval Vojtěch Spurný. Obě skladby byly nejprve pečlivě rozebrány a vysvětleny, aby pak zazněly souvisle. Vystoupení tak bylo srozumitelné i laikům. Koncert byl potvrzením toho, že síla živého koncertu je nesrovnatelná se zvukovou nahrávkou, se kterou se studenti seznámili již ve škole. Na konci byl celý koncert oceněn upřímným potleskem.

Zájezd do Petrohradu

Zájezd do Petrohradu

Здравствуйте уважаемые студенты, родители студентов и преподаватели.

5. záři, 24 studentů se zúčastnilo zájezdu do Sankt Petěrburgu (Petrohradu), druhého hlavního města Ruska, tak mu říkají ruští obyvatelé. Nabízím vám k přečtěni popsaný zážitek jedné z našich studentek. Ostatní članky si můžete přečíst a také si můžete prohlédnout fotografie na nástěnce, která se nachází na chodbě mezi  1. a 2. patrem.

Приятного времяпровождения!

Celý článek

Zájezd do Berlína

Zájezd do Berlína

Zájezd do Berlína začal z naší strany unaveně a toto rozpoložení nás provázelo po celý den. Po několika hodinách cesty jsme dorazili do jednoho z největších aquaparků Evropy. Vzhledem k tomu, že počasí nám moc nepřálo, jsme byli všichni rádi za to, že jsme mohli strávit den v příjemném prostředí Tropical Islands.

Celý článek

Studenti nymburského gymnázia poznávali Nepál

Dne 25. 6. 2013 se skupinka 14 studentů našeho gymnázia vypravila na velice zajímavou exkurzi. Cílem výpravy 10 studentů 3.A, dvou studentek 2.A a jedné studentky 7MB v doprovodu profesorek Vlachové a Kolbabové bylo nepálské a tibetské centrum Yak Yeti v Praze. Toto centrum provozuje restauraci a čajovnu s tradiční nepálskou a tibetskou kuchyní, obchůdek plný výrobků přímo z Nepálu, informační centrum o Himálaji, kulturní sál nebo například dětský koutek v nepálském stylu.

Celý článek

Exkurze do Historické vesnice řemesel a umění v Ostré

Ve středu dne 19. června 2013 se vydala sekunda A (v rámci výuky výtvarné výchovy) spolu s paními profesorkami Sedlatou a Haníkovou do Botanicusu v Ostré. V pátek 21. června se pak na stejnou cestu vypravila i sekunda B.
Celý článek

Exkurze do Provence

Exkurze do Provence

Od 10. do 15. května se studenti z nižšího i vyššího stupně našeho gymnázia vypravili na další exkurzi do Francie. Tentokrát do oblasti Provence a na Azurové pobřeží. Jeli jsme společně s paní profesorkou Prokešovou, paní profesorkou Sedlatou a paní profesorkou Suchánkovou.

Celý článek

Cykloexkurze vlastivědného semináře do Poděbrad

Cykloexkurze vlastivědného semináře do Poděbrad

V úterý 11. 6. se vydali žáci Vlastivědného semináře na další exkurzi po místním regionu. Tentokrát byl na programu památník rodu Slavníkovců, soutok Labe a Cidliny a v neposlední řadě Poděbrady. Jako dopravní prostředek jsme zvolili kola.

Celý článek

Kvinty a 1A na Drábských světničkách

Kvinty a 1A na Drábských světničkách

V termínu přijímacích zkoušek na střední školy, 22. a 23. dubna, vyrazili studenti kvint a 1A na zeměpisnou exkurzi do Českého ráje. V pondělí společně absolvovaly nenáročnou trasu třídy 5QA a 1A (s prof. Hanlovou, Liptákem a Soukupem), o den později se po jejich stopách vydali ti nejzdatnější z 5QB (doplnění třemi prvačkami a následovaní prof. Machurkou a Soukupem). O úterním putování napsala pro školní web zprávu Vanda Schwarzová.

Celý článek

Výtvarná exkurze tercií

30.04.2013

Dne 25. 4. 2013 se třídy 3TB a 3TA vydaly s paní profesorkou Sedlatou, Hanlovou a Poprovou do Šternberského paláce, kde jsou umístěny sbírky Národní galerie.

Celý článek

Výtvarná exkurze do Národní galerie v Praze

Výtvarná exkurze do Národní galerie v Praze

Dne 23. 4. 2013 se naše třída 2. A vydala s paní profesorkou Sedlatou do Veletržního paláce v Praze. Mohli jsme shlédnout sbírky od 2. pol. 20. století do současnosti.

Celý článek

Umění 20. a 21. století ve Veletržním paláci

Umění 20. a 21. století ve Veletržním paláci

Exkurze sexty A do Národní galerie (opět), tentokrát na výstavu v duchu 20. a 21. století, očima Kristýny Kutnarové (opět)

Celý článek

Exkurze 3TA

Exkurze 3TA

22. dubna 2013 jsme se vypravili na exkurzi do Prahy. Jeli s námi paní prof. Prokešová a prof. Kotyza. V Praze jsme se rozdělili na „němčináře“ a „francouzštináře“. Němčináři si šli prohlížet pražské památky, zatímco francouzštináři se vypravili na Francouzský institut. Tam nás provedli a vyprávěli nám, jak to tam chodí, jak si můžeme vypůjčit knížky, nebo kde je francouzské kino. Třešničkou na dortu byla návštěva kavárny, kde jsme si všichni vychutnali pravý francouzský croissant (ňam).

Celý článek

Beethovena známe zase o něco lépe

Beethovena známe zase o něco lépe

Ve dnech 23. a 24. 4. 2013 absolvovali studenti hudební výchovy na VG (2A a 6XAB) další z koncertů z cyklu Čtyři kroky do nového světa.

Celý článek

Beethovenova Osudová v kostele sv. Šimona a Judy v Praze v podání FOK

Beethovenova Osudová v kostele sv. Šimona a Judy v Praze v podání FOK
Dne 19. 3. 2013 navštívili hudebníci z 5QAB a 1A kostel sv. Šimona a Judy v Praze, aby vyslechli další z koncertů z cyklu Čtyři kroky do Nového světa. Na programu byla Beethovenova 5. symfonie, zvaná Osudová.
Celý článek

Studenti 1A, kvinty A a kvinty B v Národní galerii v Praze

Studenti 1A, kvinty A a kvinty B v Národní galerii v Praze

Den před začátkem kalendářního jara, 19. 3. 2013, se všechny tři výtvarně orientované první ročníky vyššího gymnázia vypravily do Veletržního paláce, kde jsou umístěny sbírky Národní galerie. Tentokrát byla naším cílem tzv. Česká moderna, tedy výtvarná tvorba českých umělců na přelomu 19. a 20. století.

Celý článek

Výchovný koncert pro tercie v Rudolfinu

Dne 27. února 2013 pod vedením profesorek Poprové a Sedlaté navštívily obě paralelky tercií Gymnázia Nymburk generální zkoušku České filharmonie v pražském Rudolfinu. Jak upozorňovala sama paní profesorka Poprová, jednalo se o pestrou paletu hudby.

Celý článek

Evropský týden mozku

Dne 6. března jsme se v rámci biologického semináře zúčastnili přednášek Evropského týdne mozku, na nichž odborníci představili nové objevy a trendy ve výzkumu mozku. Na půdě Akademie věd jsme si vyslechli přednášku prof. MUDr. Josefa Syky, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, „Které funkce mozku již umíme nahradit?“. Přednáška byla velmi poutavá a pro nás na vysoké vědecké úrovni.

Celý článek

Den workshopů (a otevřených dveří) na FF UHK v Hradci Králové

25.01.2013
Den workshopů (a otevřených dveří) na FF UHK v Hradci Králové

V pátek 25. ledna jsme se namísto ve škole sešli na nymburském vlakovém nádraží a vyjeli směr Hradec Králové. Na filozofické fakultě místní univerzity totiž probíhal den otevřených dveří, kdy bylo možné navštívit některé z nabízených workshopů – archivnictví, politologie nebo sociologie.

Celý článek

Exkurze do Drážďan

19.12.2012
Exkurze do Drážďan

Vánoce, Vánoce přicházejí! O tom se 19. 12. 2012 přesvědčili i studenti 3A a septim, ale také paní profesorky Hanlová, Weissová a Haníková, když společně vyrazili do Drážďan. Hlavním cílem bylo muzeum hygieny, které nám poodhalilo taje lidského těla.

Celý článek

Čtyři kroky do nového světa

Studenti vyššího gymnázia navštívili v pražském kostele sv. Šimona a Judy koncert z cyklu Čtyři kroky do nového světa, kde zazněla hudba v podání komorního dechového orchestru Collegium Instrumentale a Symfonického orchestru Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy.

Celý článek

S fyzikou na Vrabce

S fyzikou na Vrabce

Dne 5. 11. 2012 vyrazila naše skupina fyzikálního semináře v doprovodu pana profesora Elišky na exkurzi na Katedru jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze. Našim cílem byl především její školní reaktor VR-1 zvaný Vrabec.

Celý článek

Výtvarná exkurze 6XA a 6XB do Národní galerie v Praze

Výtvarná exkurze 6XA a 6XB do Národní galerie v Praze

20. listopadu 2012 jsme byli s profesorkami Haníkovou a Kvasničkovou na výtvarné exkurzi v Národní galerii – dostala jsem tedy za úkol napsat článek (jako obvykle). Nejprve jsem jej chtěla stvořit jen z poznámek, načmáraných na kusy papíru přímo uprostřed obrazárny, nicméně na několik věcí jsem si udělala názor zpětně. Většina obrazů zapadne ve vaší mysli chvilku poté, co se na ně podíváte; jiných si ani nevšimnete.

Celý článek

Syntetická biologie dle Adama Rutherforda

Ve čtvrtek 8. 11. měli studenti biologických seminářů možnost vyslechnout si poutavou přednášku o syntetické biologii, která se konala v honosném pražském sále Clam-Gallasova paláce. Pozvánka na tuto akci byla pro naše studenty velkou ctí, jelikož British Council naší škole nabídl téměř třetinu míst z nevelké kapacity sálu. Celá přednáška byla prezentována v anglickém jazyce.

Celý článek

Exkurze 7MB do cukrovaru v Dobrovici

Exkurze 7MB do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septimy B navštívili ve středu 7. listopadu dobrovický cukrovar a muzeum cukrovarnictví.

 

 

Celý článek

Řepné úterý septimy A

Řepné úterý septimy A

Ač školní exkurze patří v naší třídě k oblíbeným dnům, kdy se nemusíme učit, nebyla účast na tomto výletu valná. I přes malý počet jsme vyrazili v čele s paní profesorkou Kutnarovou a s panem profesorem Nedbalem kolem deváté hodiny ranní vlakem směr Dobrovice.

Celý článek

České muzeum hudby

Dne 11. 10. 2012 proběhla exkurze do Českého muzea hudby, kde studenti 1A, 5QA a 5QB shlédli stálou výstavu hudebních nástrojů. Studenti vyslechli výklad dvou schopných průvodců a do předem rozdaných pracovních listů zapisovali odpovědi na otázky k danému tématu.

Exkurze do cukrovaru

Dne 17. 10. 2012 se třída 3A spolu s paní profesorkou Kolbabovou vypravila na exkurzi v rámci výuky chemie. Naším cílem bylo nedaleké městečko Dobrovice. Již z dálky nás upoutaly „mraky“ vycházející z cukrovaru. Svižnou chůzí jsme překonali úsek, kde kolem nás jezdil jeden kamion za druhým. Po náročné cestě jsme dorazili na místo určení. Nikdo se neztratil, ani nikoho nesrazilo auto.

Celý článek

Mezinárodní výstava Street Artu a Graffiti

Mezinárodní výstava Street Artu a Graffiti

Dne 11. října se třídy 5QA, 5QB a 1A zúčastnily pražské výstavy Street Artu s názvem Městem Posedlí, která se konala v Galerii hlavního města Praha - Městské knihovně.

Celý článek

První A a STUCK ON THE CITY

První A a STUCK ON THE CITY

Mezinárodní výstava street artu a graffiti v Galerii Hlavního města Prahy, v Městské knihovně mě velice zaujala. Myslím si, že je tento druh umění velmi blízký lidem mého věku. Dnes se to potvrdilo, třídy 1A a 5QAB byly z výstavy nadšeny. Ostatně posuďte sami.

Celý článek

Městem posedlí

Městem posedlí

V rámci výtvarné exkurze jsme navštívili výstavu Galerie Hlavního města Prahy s trefným názvem Městem posedlí. Výstava se týkala umění ulice a graffiti. Na výstavě jsme mohli vidět díla 26 umělců světové špičky street artu. Do Galerie přijeli světoví umělci osobně vytvořit svá díla přímo na její zdi. Někteří to stihli za pár hodin, jiní tvořili celou noc.

Celý článek

British Painting Today and Stuck on the City

British Painting Today and Stuck on the City

Byl krásný podzimní den a my jsme se těšili na takzvaný den „volna“, zdali to takto mohu nazvat, který byl před námi. Naším cílem bylo seznámit se s výtvarným uměním dnešní doby. A myslím, že to se nám povedlo vskutku báječně.

Celý článek

Exkurze na Student GIS Projekt 2012 Praha

Exkurze na Student GIS Projekt 2012 Praha

Studenti semináře geoinformatiky a kartografie se vydali poznat, co to jsou geografické informační systémy a k čemu se dají využít.

Celý článek

Kvinta A v Národní galerii

Kvinta A v Národní galerii

Naše cesta za poznáním českého a francouzského umění 19. století začala exkurzí do Veletržního paláce v Praze spolu se studenty výtvarné výchovy prvního ročníku vyššího gymnázia a studenty kvinty B. Funkcionalistická budova na nás zvenku působila jako skladiště, ale hned po vstupu jsme byli uchváceni jejími velkorysými prostory.

Celý článek

Byli jste tam někdy?

Byli jste tam někdy?

Cílem naší první výtvarné exkurze se stala část expozice Národní galerie, která se nachází ve Veletržním paláci. 

Celý článek

Exkurze do světa hudby

Exkurze do světa hudby

Ve středu 26. 9. 2012 jsme se my, „hudebníci“  z 1A a 5QAB, vypravili za doprovodu prof. Málkové a Poprové do Prahy do kostela sv. Šimona a Judy, kde se konal dopolední koncert pro studenty. Připravena pro nás byla Symfonie č. 104 (Dudácká) od Josepha Haydna. Symfonii nám zahrál Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. Dirigentem byl Marko Ivanovič, který nás společně s dramaturgem Petrem Kadlecem skladbou i provázel.

Celý článek

Postřehy z NG očima Dana Urbana

Postřehy z NG očima Dana Urbana

Dne 26. září jsme po delší době vyrazili na exkurzi, a sice do Národní galerie na České umění generace Národního divadla a Francouzské umění 19. stol.

Celý článek

Cykloexkurze 6XB po Labské stezce mezi Kolínem a Mělníkem

Cykloexkurze 6XB po Labské stezce mezi Kolínem a Mělníkem

Naše třída se minulý týden zúčastnila cykloexkurze připravené studentkou učitelství zeměpisu. Vše spočívalo v tom, že každý ze čtyř dnů ujedeme na kolech určitou trať, na které bylo obvykle umístěno několik stanovišť, na nichž jsme si všichni zopakovali zeměpisnou látku z kvinty.

Celý článek

Exkurze do Německa

Exkurze do Německa

Ve čtvrtek 6. září 2012 ve 4:15 jsme se sešli před školou a díky CK Matoušek Poděbrady a průvodkyni paní Libuši Hladinové jsme se mohli vydat směr Německo.

Celý článek

Exkurze v Českém rozhlase

Výlet do Českého rozhlasu

Poslední týden školy jsme zahájili výletem do Českého rozhlasu v Praze. Na tuto krátkou, ale poučnou exkurzi jsme se vydali v sestavě tercie A a tercie B v doprovodu profesorek Flesarové, Suchánkové a Lašové. Český rozhlas jako cíl naší exkurze byl vybrán proto, že žáci obou tercií v letošním roce absolvovali mediální kurz.

Celý článek

Exkurze EVV - Botanicus Ostrá

Exkurze EVV - Botanicus Ostrá
Dne 20. 6. 2012 se vydala třída 2SA pod dozorem profesorek EVV Sedlaté a Haníkové na exkurzi do vesničky řemesel a umění Botanicus v Ostré.
Celý článek

EVV exkurze - Botanicus Ostrá

EVV exkurze - Botanicus Ostrá

V úterý 19. 6. 2012 navštívila třída 2SB Botanicus v Ostré. Jely s námi paní profesorky Haníková a Sedlatá.

 

Celý článek

Památník Bedřicha Smetany

Po stopách Bedřicha Smetany

Ve dnech 5. a 6. června 2012 navštívili studenti sekund Památník Bedřicha Smetany v jabkenické myslivně.

Celý článek

České muzeum hudby

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2012 navštívili někteří studenti sext a 2.A České muzeum hudby v Praze.

Celý článek

Výtvarné exkurze do Národní galerie v Praze

Výtvarné exkurze do Národní galerie v Praze

Poslední výtvarné exkurze do Národní galerie v Praze se zúčastnili studenti druhého ročníku a sext.

Celý článek

Zkamenělý svět

Třída 4KA navštívila putovní výstavu Zkamenělý svět aneb Toulky českou křídou ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.

Celý článek

Reportáž z výletu 5QA a 5QB do Drábských světniček

Reportáž z výletu 5QA a 5QB do Drábských světniček

23. 4. se naše dvě třídy společně s paní prof. Věchtovou a p. prof. Soukupem vydaly na výlet (jinak řečeno zeměpisnou exkurzi) do Drábských světniček. Všichni jsme se již dlouho dopředu velmi těšili, tím spíše, že výlet se konal v pondělí a byl tak trochu prodloužením víkendu.

Celý článek

Francie 2012 – historická exkurze do Normandie

Francie 2012 – historická exkurze do Normandie

Zahraniční exkurze do Francie se staly již tradicí. Letos jsme své vytrvalé studenty francouzštiny pozvali na historickou exkurzi do Normandie, proslavené působením řady umělců, proslulé výrobou camembertu a produktů z jablek, ale především spojované s počátkem konce druhé světové války, vyloďováním spojenců.

Program byl opravdu náročný a všem účastníkům patří poděkování a chvála za přístup, kterým přispěli k pohodovému průběhu celé exkurze a tím nastavili dalším exkurzím laťku hodně vysoko.

Přečtěte si postřehy dvou účastnic:

Celý článek

Předmaturanti v Lidicích a Terezíně

Předmaturanti v Lidicích a Terezíně

V druhý den přijímacích zkoušek proběhla dějepisná exkurze předmaturantů. Jejím cílem byly národní kulturní památky se vztahem k období 2. světové války a Protekorátu Čechy a Morava. Jeden autobus byl vypraven do Památníku Lidice, druhý vyjel do Památníku Terezín. Studenti si mohli z těchto destinací vybrat podle svých priorit. Pedagogický doprovod zajišťovali paní prof. Hantonová a pan prof. Nedbal (v Lidicích), paní prof. Flesarová a pan prof. Soukup (v Terezíně). V článku následují zprávy studentů z obou navštívených míst.

Celý článek

THE HUMAN BODY EXHIBITION

THE HUMAN BODY EXHIBITION

Dne 23. 4. 2012 se vydalo na 80 studentů třetího ročníku a septim Gymnázia Nymburk na světoznámou výstavu o anatomii lidského těla The Human Body Exhibition.

Celý článek

Exkurze 2SA - středověký Nymburk

Exkurze 2SA - středověký Nymburk

Ve středu 4. dubna měla sekunda A netradiční výuku dějepisu, během které se podrobně seznámila se středověkým Nymburkem nejen teoreticky, ale i prakticky.

Celý článek

"Osobnost roku" Krištof Kintera - výtvarná exkurze

"Osobnost roku" Krištof Kintera - výtvarná exkurze

Na exkurzi v Praze byla v rámci výtvarné exkurze skupina studentů z 1A a kvint. Cílem byla výstava věnovaná Krištofu Kinterovi, který byl vyhlášen "výtvarnou osobností roku".  Výstava se konala v Městské knihovně.

A jaké dojmy si z ní naši žáci odnesli?

Celý článek

Evropský týden mozku na Akademii věd.

15.03.2012

Již tradičně druhý týden v březnu je na Akademii věd ČR věnován tematice lidského mozku.

Celý článek

"Čtyři kroky do nového světa" - koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.

Při návštěvě kostela sv. Šimona a Judy 2. 3. 2012 jsme si mohli poslechnout dvě symfonické básně. První báseň nám pokládala otázku: "Muss es sein?" Což znamená: "Musí to být? Autor se ptal, jestli je smrt nutná. Do problému jsme byli zapojeni i my. Druhá báseň, nám více známější, byla "Polednice" od Antonína Dvořáka. Ukázkou byly ztvárněny postupně všechny postavy: matka, dítě i Polednice. Velice se nám líbila kvalitní hra orchestru, na které se také podílela dcera p. profesora Petra Otradovského.

Tereza Müllerová, Markéta Malinová, Marija Grunclová 

Gloriana v Národním divadle

Gloriana v Národním divadle

Ve čtvrtek 1. března se vydala naše skupina dvaadvaceti studentů v čele s profesorkami Miškovskou a Suchánkovou do Národního divadla. Měli jsme exkluzivní možnost zúčastnit se akce pořádané British Council – zhlédnout druhé dějství opery Gloriana a 3 zajímavé přednášky související s tématem renesanční Anglie.

Celý článek

Předmaturitní dějepisný seminář na Vítkově a pod Vítkovem

Předmaturitní dějepisný seminář na Vítkově a pod Vítkovem

Poslední prosincový školní pátek byl pro studenty předmaturitního Dějepisného semináře ve znamení exkurze do Národního památníku a Vojenského historického ústavu v Praze na Vítkově.

Celý článek

Muzeum normální a srovnávací anatomie I. LF UK v Praze

16.12.2011
Muzeum normální a srovnávací anatomie I. LF UK v Praze

V pátek 16.12.2011 vyrazilo za poznáním 16 maturantů Biologického semináře. Jejich cílem byla návštěva sbírek Anatomického ústavu I. LF UK v Praze.

Celý článek

Koncert v Praze

Dne 2. 12. 2011 se studenti prvních ročníků vyššího gymnázia vydali na koncert do Prahy. Vyjíždělo se vlakem z Nymburka a dojeli jsme až na Hlavní nádraží v Praze. Odtamtud jsme se my, „hudebkáři“, vydali přes Staroměstské náměstí do kostela sv. Šimona a Judy.

Celý článek

Po stopách Židů

První listopadový den odjela celá 5QA s paní profesorkou Flesarovou a paní profesorkou Lašovou do Židovského muzea v Praze s cílem zjistit co nejvíce o zvycích, životě a především náboženství židovského národa.

Celý článek

Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Krajina mostem mezi staletími

Dne 2.12.2011 proběhla exkurze našich tříd 5QA, 5QB a 1A do Prahy, kde jsme navštívili Jiřský klášter.

Z Hlavního nádraží v Praze jsme se vydali na Pražský hrad, kde je v Klášteře svatého Jiří vystavena část sbírky Národní galerie.

Byli jsme rozděleni na 2 skupiny. Naše skupina obdivovala obrazy českých krajinářů. Například díla Josefa Mánesa, Antonína Chittussiho nebo Jakuba Schikanedera.

Celý článek

Zlaté doteky v České národní bance

Zlaté doteky v České národní bance

Studenti septim a třetího ročníku navštívili expozici LIDÉ A PENÍZE v naší centrální bance. Dozvěděli se zde základní informace o historii ČNB, vývoji peněžnictví u nás i ve světě a to od nejstarších dob, kdy se platilo komoditními (zbožovými) penězi až po současné elektronické peníze či si mohli ověřit, zda se v jejich peněženkách náhodou neskrývá nějaký padělek. Doslova zlatým hřebem exkurze pak byla možnost vzít si do rukou pravou zlatou cihlu o váze 12,5 kg (asi 13,5 milionu korun). 

Celý článek

Návštěva Židovského muzea - 5QB

Návštěva Židovského muzea - 5QB

Ráno v 7:45 jsme se všichni sešli před nymburským nádražím, abychom se společně posadili do vlaku, který nás odveze do Prahy, kde nás čekala návštěva Židovského muzea.

Celý článek

Exkurze BiS na Akademii věd ČR

Dne 11. listopadu 2011 se vydala třída biologického semináře v čele s paní profesorkou Šádkovou na exkurzi do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. v Praze Krči.

Celý článek

Maturitní dějepisné semináře ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci

11.11.2011
Maturitní dějepisné semináře ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci

Na páteční exkurzi 11. 11. 2011 se oba Dějepisné semináře v maturitním ročníku těšily. Profesoři i studenti doufali, že vše proběhne hladce. První potíže nastaly už na nádraží v Nymburce. Vlaky měly měly půlhodinová zpoždění, a tak nymburská skupina pod vedení paní profesorky Hantonové vyrazila do Prahy zpožděným vlakem. I přes tyto zmatky se naštěstí všichni účastníci exkurze kolem deváté hodiny sešli na Masarykově nádraží v Praze. Tam se rozdělili na dvě skupiny, aby se z kapacitních důvodů archivu během dne vystřídaly ve Státním oblastním archivu na Chodovci a v Muzeu komunismu Na Příkopech.

Celý článek

Exkurze do Lidic

Exkurze do Lidic

V pátek 11.11. vyjela 4KA a část 3TA na exkurzi do Lidic a do Národního památníku hrdinů heydrichiády v Praze. Obě třídy se exkurze zúčastnily v rámci projektu rozšířené výuky francouzštiny. Kvarta poznatky využije v dějepisu a tercie se díky návštěvě obou míst začala pracovat na videokonferenci s partnerskou školou Collège Carnot v Dijonu. Studenti během ní budou porovnávat události v Lidicích a s podobnou tragédií ve Francii za druhé světové války. Páteční výlet jim tak přinesl potřebné informace, které budou nyní zpracovávat a připravovat k prezentaci francouzským žákům. Videokonference s tímto historickým tématem byla vybrána také proto, aby studenty pomalu začala připravovat na výuku dějepisu ve francouzštině na vyšším gymnáziu.

Pohled studentů nabízí článek Anežky Literové z 4KA.

Celý článek

Exkurze do Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Letos již po jedenácté se konal Týden vědy a techniky v rámci pracovišť Akademie věd České republiky. Využili jsme tuto jedinečnou příležitost k návštěvě Fyziologického ústavu v Praze v Krči.

Celý článek

Kontroverze

07.10.2011
Kontroverze

Právní a etická historie fotografie

V pátek 7. 10. 2011 se několik desítek studentů našeho gymnázia pod dozorem p. prof. Černé, Málkové a Sedlaté vydalo na hudebně-výtvarnou exkurzi do Prahy. Nejdříve jsme si všichni poslechli přednášku o Schubertově nedokončené symfonii v kostele Svatého Štěpána a Judy a poté jsme se vypravili na Alšovo nábřeží.

Celý článek

Občané s erbem

31.10.2011
Občané s erbem

Studenti maturitních dějepisných seminářů a předmaturitního dějepisného semináře využili možnost navštívit se svými vyučujícími první ročník Nymburského historického podzimu, tentokrát na téma OBČANÉ S ERBEM.

Celý článek

Čtyři kroky do nového světa

V pátek 7.10.2011 jsme s profesorkami  Málkovou, Sedlatou a Černou navštívili kostel  sv. Šimona a Judy v Praze. Slyšeli jsme 7. symfonii od Franze Schuberta s názvem „Nedokončená“, která nám byla předvedena v rámci cyklu pořadů pro studenty „Čtyři kroky do nového světa“.

Celý článek

Exkurze FyS na reaktor VR-1

Exkurze FyS na reaktor VR-1

V pondělí 10. října 2011 se skupina studentů fyzikálního semináře z maturitních ročníků vydala na exkurzi ke školnímu jadernému reaktoru VR-1 Vrabec.

Celý článek

Exkurze do cukrovaru - 7MA Dobrovice 3.10.2011

Exkurze do cukrovaru - 7MA Dobrovice 3.10.2011

V pondělí 3.10.2011 vyrazila septima A pod vedením prof. Mahnelové směr Dobrovice. Jednalo se o exkurzi do cukrovaru, který svou
tradicí i současným moderním pojetím právem patří mezi NEJ na evropské úrovni.

Celý článek

Maturitní dějepisný seminář a Nymburk

22.09.2011
Maturitní dějepisný seminář a Nymburk

Dne 22. září se jeden z dějepisných seminářů maturitního ročníku vydal společně s paní profesorkou Hantonovou a panem Fojtíkem na již tradiční procházku po Nymburce za účelem získání informací, které budou většině z nás užitečné při zpracování maturitní otázky z regionální historie.

Celý článek

Exkurze do Botanicusu v Ostré

22.07.2011

Ve středu 22. června se třída sekunda A v rámci výuky EVV vydala do historické vesničky Botanicus. Po celou dobu nad námi držely dozor paní profesorky Haníková a Sedlatá.

Celý článek

Cesta za českým uměním 50. - 70. let

26.04.2011

Šestadvacátého dubna jsme se po Velikonocích hned první den k veliké radosti všech vyhnuli návratu do školních lavic a namísto toho jsme nasedli na vlak směřující do Prahy, kde jsme se chystali ve Veletržním paláci obdivovat české umění z doby 50. až 70. let.

Celý článek

Příprava francouzské videokonference ve skanzenu v Přerově

01.12.2010

Ve středu 1.12.2010 vyjela třída 3TA spolu se svými učiteli francouzštiny p.Kotyzou a p.Castagnierem do skanzenu v Přerově nad Labem. Účelem exkurze bylo podrobně poznat a prozkoumat tradiční české vánoční zvyky. A proč? Protože celá naše třída se učí francouzsky, a jelikož se nás naši učitelé snaží co nejvíce nás zdokonalit v této krásné řeči, a chtějí nám zajistit co nejvíce možností, při nichž můžeme francouzštinu využít, připravujeme na leden 2011 videokonferenci s prezentací českých vánočních tradic.

Celý článek

Exkurze v Jabkenicích

27.05.2010

Na přelomu května a června tohoto roku již tradičně navštívili studenti sekund nymburského gymnázia Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Své nové poznatky a zážitky potom shrnuli  v hodinách hudební výchovy nejenom ústně, ale i písemně:
Exkurze do Jabkenic do myslivny Bedřicha Smetany byla moc hezká, poučná i zábavná. Muzeum je taky moc hezké a vždy má nový nádech, i když jsem tam už několikrát byl.

Celý článek

Výlet na výstavu Příběh planety Země

19.06.2010

V sobotu 19. 6. se polovina primy A s paní profesorkou Flesarovou sešla na vlakovém nádraží v Nymburce. Odtud jsme pokračovali do Prahy, z hlavního nádraží jsme šli na Václavské náměstí do Národního muzea na výstavu Příběh planety Země.

Celý článek

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Dr. Miroslav Lazna (Michael J. Lazna, Ph.D.)

Miroslav (Michael) Lazna, Ph.D. (1926-17. 1. 2005), poúnorový emigrant, agent CIA v NSR, kulturní antropolog, vysokoškolský učitel, konzultant na MZV USA a amatérský malíř, absolvoval Reálné gymnázium v Nymburce v roce 1946.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Rooseveltův projev

2. duben 1903

Americký prezident Theodore Roosevelt přednesl v Chicagu projev, jímž potvrdil, že Monroeova doktrína je stále základem americké zahraniční politiky. 

Nejčtenější

25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
27.06.2024

Pod záštitou vzdělávací organizace Agora CE se studenti výtvarné výchovy ze dvou tříd sext stali uličníky. Umělci, kteří jim zprostředkovávali půlroční projekt zaměřený na proměnu veřejného prostoru poblíž školy, byli Tomáš Roček, Filip Novák a za Agoru Tereza Konrádová.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.