Francouzský výlet 6XA do Prahy

17.06.2022
Francouzský výlet 6XA do Prahy

Spolu se svými spolužáky z dalších jazykových skupin vyrazili i francouzštináři ze 6XA do Prahy, aby si vyzkoušeli, jaké to je provádět po nejznámnějších památkách. 

Pečlivě se na to připravili během hodin FRJ, kdy si každý zpracoval podklady pro vybranou památku, promyslel její prezentaci ve francouzštině včetně dotazů na posluchače. Při procházce za velmi vydařeného počasí se pak každý dostal u dané památky ke slovu. Ostatní jej vyslechli, zhodnotili a společně jsme pilovali zejména výslovnost. Některé výkony byly opravdu povedené a snesly srovnání s profesionálními průvodci. 

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.