Za uměním první republiky 1918 - 1938

Za uměním první republiky 1918 - 1938

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se obě kvinty a prvák vypravily za uměním do Národní galerie společně s paní profesorkou Sedlatou a paní profesorkou Haníkovou. Po setkání se na nádraží jsme nastoupili do rychlíku a hurá do Prahy. Potom se už jen stačilo dopravit do 3. patra Veletržního paláce. Naštěstí to nebylo daleko.

Expozice se zaměřovala na naši první republiku a byla vytvořena k 100. výročí vzniku Československé republiky. Kurátorky Anna Pravdová ve spolupráci s Ladou Hubatovou-Vackovou ji rozdělily podle měst, kam kromě multikulturní Prahy patřily také Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod. Ty se zaměřovaly více na tradice než na nejmodernější umění první poloviny 20. století. Vidět byly nejen obrazy a sochy, ale i nádobí a dokonce i krátký film. Paní průvodkyně byla moc milá a vyprávěla nám o použitých výtvarných stylech a autorech děl. Díla nepocházela všechna z Československa, jak by se podle názvu na první pohled mohlo zdát, ale i například z Francie, s kterou si chtělo Československo udržet dobré vztahy.

Po prohlídce jsme dostali ještě možnost si výstavu projít vlastním tempem nebo se podívat na další expozice, čehož jsme rádi využili.

                                                                                                   

Dobiášová Anna, QB

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.