Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Výtvarná exkurze do Veletržního paláce v Praze

Ve středu 14. prosince 2022 se skupina výtvarníků ze tříd 6XA, 6XB a 2A po dlouhé odmlce konečně dočkala exkurze za uměním. (Skupina hudebníků měla jiný program). Společně s paní profesorkou Haníkovou a paní Bogoyavlenskou jsme navštívili Veletržní palác v Praze, kde jsme měli možnost shlédnout sbírkovou expozici sdruženou pod názvem Umění dlouhého století.

Vystavená díla v hlavní expozici pochází z let 1796–1918, všechna patří Národní galerii a jsou dle významu rozdělená do třech hlavních kapitol: Člověk, Svět a Ideje. Setkali jsme se s širokou plejádou obrazů, od stylu klasicistního, přes impresionismus až po kubismus. Nejedná se pouze o autory české, jako je například významný krajinář Antonín Mánes, symbolista Jan Preisler nebo mistr secese Alfons Mucha, ale sbírka Národní galerie zahrnuje i dílo Pabla Picassa, Clauda Moneta a dalších známých umělců. Mimo maleb výstava obsahuje i různé sochařské práce, kterým jsme se ale při společné prohlídce nevěnovali. 

V rámci naší komentované prohlídky jsme se o vybraných dílech dozvěděli nové zajímavé informace anebo si také jen potvrdili již získané znalosti z hodin EVV. Zároveň jsme také díla rozebírali (jaké prvky je řadí právě k onomu stylu či také často padala od paní průvodkyně otázka, zda by znázorněné postavy splňovaly dnešní ideály krásy) a odhalovali skryté detaily. Velké množství děl, o kterých jsme se učili ve školních lavicích, jsme si mohli nyní ve skutečnosti prohlédnout a přesvědčit se, jak jsou vlastně reálně velká, a případně jak je jejich provedení zkresleno fotografií. Z důvodu omezeného času jsme se při komentované prohlídce stihli zastavit pouze u pár děl, a proto také několik studentů zůstalo v prostorách expozice ještě po konci exkurze, aby si mohli exponáty řádně prohlédnout.

Mimo hlavní expozici byly ve Veletržním paláci k vidění i jiná díla soudobých umělců. Individuálně jsme si mohli prohlédnout moderní obrazy, výstřední plakáty, umělecké výrobky z 3D tisku nebo také videozáznamy s různými tématy.

Celkově zhodnoceno, celá exkurze byla velmi povedená a odnášíme si mnoho pozitivních dojmů. Doufáme, že bychom se tento školní rok mohli vypravit ještě někam a završit tak výuku výtvarné výchovy na gymnáziu.

                                                                                                                                             Marie Kramešová, 6XA

 

Mánes, Kosárek, Picasso, Zrzavý, Mucha, Aleš. Nejen jejich díla jsme měli možnost vidět na výstavě Umění dlouhého století v pražské Národní galerii.

Před sedmou hodinou ranní jsme se pomalu začali scházet na nádraží v Nymburce a nastoupili do vlaku do Prahy. Cestou se k nám přidávali spolužáci z Lysé a okolí. Zanedlouho po tom, co jsme se úspěšně dostali do Veletržního paláce, už první skupinu odvedla paní průvodkyně a my jsme měli možnost si ostatní výstavy projít sami. Mě samotnou portréty zaujaly svou tajemnou a děsivou atmosféru. Po půl hodině už na komentovanou prohlídku vyrazila i naše skupina. Měli jsme štěstí na paní průvodkyni, která nás aktivní formou celou výstavou provedla, ukázala nám znaky uměleckých stylů v jednotlivých obrazech a pomohla nám propojit naše vědomosti ze školy s obrazy a autory a zasadit je do historického kontextu. Zaujalo mě, že malíři často opravdu netvořili jen v jednom stylu, ale během svého působení jich vystřídali i několik. Oslovil mě obraz Antonína Mánese, kde na první pohled vidíme českou krajinu, na druhý už ale v dálce objevíme antické památky. Trochu mi bylo líto, že jsme si s paní průvodkyní nestihli prohlédnout obrazů více, a tak jsem po ukončení exkurze v galerii ještě zůstala. Bavilo mě procházet se mezi obrazy a hledat mezi nimi nějaký známý, který už jsem viděla ve školní lavici. Bylo zajímavé je vidět naživo, Mánesovu Josefinu jsem si představovala menší, Preislerovo Černé jezero zase jinak barevné. Výlet do NGP pro mě byl zase úplně nový zážitek.

 Antonie Fraňková, 6XB

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.