Kvarta B v Krásensku

Kvarta B v Krásensku

Také kvarta B měla v letošním školním roce do výuky biologie zařazený ekologický kurz formou intenzivního pětidenního pobytu v zařízení Rychta v moravské vesnici Krásenko ležící pod zdaleka viditelným vysílačem Kojál. Zážitkovou a zhuštěnou formou prošli studenti praktickým nácvikem vědeckých postupů sběru, analýzy i vyhodnocení přírodovědných vzorků. Závěrečný den byl pojat jako komplexní badatelsko-přírodovědný výzkum v týmech, včetně úvodní otázky, stanovení hypotézy, práce v terénu, vyhodnocení a ověření platnosti či neplatnosti hypotézy.
Pro čtenáře školního webu shrnuly celý program poněkud obšírnějším a výrazně srozumitelnějším způsobem tři účastnice.

V pondělí 13. 6. se naše třída vydala na pětidenní EKOkurz do Krásenska. Po náročné cestě jsme se seznámili s pracovníky Lipky a ubytovali se v malebné budově Rychty. Po ubytování jsme měli první program. Někteří z nás si odvážně nasadili broďáky a společně jsme se vydali na hydrobiologický průzkum nedalekého rybníku. Od poklidného chytání živočichů nás vyhnala bouřka se silným deštěm. Naší motivací zúčastňovat se aktivně programu, bylo získávání karet do hry Evoluce, která nás provázela celým pobytem. Tu jsme si zahráli hned poté.
Další den ráno jsme autobusem dojeli do CHKO Moravský kras, kde nás čekaly geologie a botanika. Za pomoci určovacích klíčů a atlasů rostlin jsme zkoumali zdejší flóru. Také jsme se dozvěděli pár odborných termínů týkajících se vzniku CHKO. Později toho dne jsme se vydali do jeskyní a řekli si o nich několik zajímavostí. Odvážnější z nás (a že jich bylo) se dokonce vydali na průzkum velké jeskyně Hospody, v níž museli překonávat náročné překážky. Celý den jsme opět zakončili hracím kolem hry Evoluce a někteří i zápasem v softballu.
Třetího dne jsme se vydali na pozorování krásenského ptactva a hmyzu – tedy ornitologii a entomologii. Hledání a sledování opeřenců jsme se věnovali ve skupinách na různých místech a výsledky pak porovnávali. Ve zbytku dopoledne jsme se všichni zabývali smýkáním hmyzu a určováním bezobratlých živočichů. Po obědě jsme probírali envi(ronmentální)problémy, každá skupina měla své téma, načež jsme si ze sálu udělali mírumilovnou poslaneckou sněmovnu, včetně hlasování na závěr.
Ve čtvrtek jsme bádali ve skupinách námi na zvolené téma. To jsme na konci dne představili ostatním. Večer jsme si dali dvě poslední kola Evoluce. Úspěšný byl jen jeden jediný tým.
Poslední den našeho pobytu jsme se už jen dobalili, byli šťastní, že jedeme domů, a pak protrpěli velice dlouhou a komplikovanou cestu vlakem a autobusy.

Tímto za celou třídu chceme poděkovat pedagogickému doprovodu – paní profesorce Netopilíkové i panu profesorovi Soukupovi – a všem zaměstnancům Lipky, zvláště paním kuchařkám, které nás průběžně vykrmovaly.

za 4KB Veronika Košťálová, Žaneta Valentová a Kamila Votočková

Aktuální informace

18.08.2022

V současné době se nezobrazují některé z dokumentů na našich stránkách. Na odstranění závady pracujeme.
Jiří Kuhn

01.07.2022

Každé pondělí 9 - 11 hodin

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1951.

Narodil se 7. 9. 1932 v Praze. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

 

 

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 17 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 11 %
John Schaar 44 %
Napoleon Hill 13 %
Celkový počet hlasů: 121
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Anthracite Coal Commission Report

22. březen 1903

Theodore Roosevelt přikázal zveřejnit Anthracite Coal Commission Report, 

Nejčtenější

27.07.2022

Prázdniny jsou ve své polovině a jako vždy touto dobou vybíráme motto, které nás bude provázet celý školní rok. Výsledné motto bude opět stanoveno podle výsledků ankety, kterou vám dnes předkládáme. Na výběr jsou opět zajímavé myšlenky zajímavých osobností. Ta, která získá největší podporu, se stane mottem našeho gymnázia.

 

Hlasovat můžete v anketě, kde jsou motta uvedena pouze jménem autora.

 

Zde jsou v plném znění: 

 

  1. Cornell Woolrich

Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

  1. Wayne Gretzky 

Vždycky se snažím bruslit tam, kde puk bude, ne tam, kde byl. 

  1. Milton Berle

Pokud příležitost neklepe, postav dveře. 

  1. John Schaar

Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.

  1. Napoleon Hill

Nečekejte. Ten pravý čas nikdy nepřijde.

 

celý článek
18.08.2022

V současné době se nezobrazují některé z dokumentů na našich stránkách. Na odstranění závady pracujeme.
Jiří Kuhn

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu