Mediální kurz v terciích

Mediální kurz v terciích

V terciích proběhly mediální kurzy, jejichž cílem bylo vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. Žáci se učili zpracovávat, vyhodnocovat a využívat podněty, které přicházejí z médií. 

Již od prosince v terciích probíhaly mediální kurzy, ve kterých jsme se seznamovali s tím, jak fungují média a na co si dávat pozor. První den jsme si udělali kvíz, v němž jsme se snažili poznat, která fotka je upravena fotoshopem nebo který článek je nepravdivý. Bavili jsme se o seriózních a neseriózních novinách nebo článcích. Na konci tohoto dne jsme si ještě představili několik novinářů. Druhý den byla na programu reklama. Nejprve jsme si vyzkoušeli vůli svého rozhodnutí. Dostali jsme dva stejné kousky čokolády se sdělením, že jedna byla značková a dražší. Potom jsme o vzorcích hlasovali. A výsledek? Vyhrála ta „levnější“. Nakonec jsme si vyzkoušeli připravit reklamu na čokoládu, to mě bavilo nejvíce. V posledním bloku jsme zjistili, kdo všechno se skrývá pod pojmem „novinář“. Také jsme testovali různé reportáže a články, které se nehodily k uveřejnění. Následně jsme si ukázali, co by s tím udělala stanice ČT, Nova a Prima. Na závěr jsme rozebrali reportáže o sněhové kalamitě v dubnu. Tím jsme se s mediálním kurzem rozloučili. Myslím, že nás to všechny bavilo a každému to něco dalo.

Anna Hířová, 3TB

Dne 7. února zahájila 3TA dvoudenní mediální kurz, zaměřený převážně na média a kritický pohled na ně.

První den jsme věnovali marketingu a různým reklamním taktikám. Začali jsme sladce: polovina třídy dostala dva zkušební vzorky čokolády, které měla porovnat. Jedna byla údajně luxusní značková a druhá obyčejná z levného řetězce. Po porovnání výsledků nás čekalo hořké překvapení: jednalo se o shodné kousky! To nás přivedlo k diskusi o vlivu reklamy na naše rozhodování. Na několika názorných příkladech jsme si předvedli, jaké emoce v nás mohou různé reklamy vyvolávat. Pouštěli jsme si také reklamy, které porušily etický kodex.

Ve skupinkách jsme potom vymýšleli vlastní produkt a sami ho třídě prezentovali s pomocí nově osvojených reklamních praktik. Ke konci dne jsme se pobavili některými z nezapomenutelných televizních reklam. S tím se pojila aktivita spojení reklamního sloganu se značkou. Překvapilo nás, jak snadno jsme téměř 30 reklamních sloganů přiřadili ke konkrétním značkám.

Druhá část kurzu se soustředila na média a žurnalistiku. Na pracovních listech jsme si vysvětlili často používané pojmy v novinařině, práci redakcí a představili jednotlivé profese v oboru. V týmech jsme na konkrétních případech porovnávali postupy v jednotlivých českých redakcích.

Díky mediálnímu kurzu jsme se zábavnou formou dozvěděli, jak se na média a reklamu dívat kriticky a nenechat se tak lehce zmanipulovat.

Alžběta Merhoutová, 3TA

 

Aktuální informace

21.06.2022

Vážení učitelé a milí studenti!

27. června v naší škole se bude konat "Den slovanských kultur".

Budete mít možnost ochutnat tradiční rusko-ukrajinské jídlo, například: pelmeně, jablkový piroh a další zajímavé chuťovky.

Odložte na chvíli mobil a zahrajme si hry! Pamatujete si, jak se hrají "Lodě" nebo "Dáma"?  Umíte napodobit zvířata? Poměřte své schopnosti v týmových hrách! Ať vyhraje nejsilnější a nejchytřejší! 

Vzhledem ke zhoršení ekologické situace, prosím vezměte s sebou své talíře a kelímky. Ať tolik neplýtváme jednorázovým nádobím.

Těšíme se na vás a přejeme hezkou zábavu!

21.06.2022

v pondělí 27/6 organizuje studentský parlament od 7:30 do 10:30 hod burzu učebnic ve vestibulu školy.

02.06.2022

Ke dni 31. 5. je odevzdáno 60 zápisových lístků do osmiletého studia a 30 zápisových lístků do čtyřletého studia. Odvolání, kterým nebylo možné vyhovět v rámci odvolání jsou odeslána na KÚ StK.

Významní absolventi

prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc.

Prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc. (3. 10. 1921-31. 10. 1996), historik pravěku a archeolog neolitu v Evropě (se zaměřením na Slovensko), vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník v Bratislavě, Trnavě a Nitře, prorektor Trnavské univerzity v Trnavě, absolvoval reálné gymnázium v Nymburce v roce 1939.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Zemřel papež

20. července 1903

V Římě zemřel ve věku 93 let na zápal plic papež Lev XIII. 

Nejčtenější

27.05.2022

Letošní bronzovo-stříbrná ceremonie se konala v nádherných prostorách galerie GASK v Kutné Hoře. Na desátou hodinu dopolední, tedy čas, kdy ceremonie začínala, jsme se někteří dopravili vlakem, jiní po vlastní ose a v doprovodu rodičů. Pak už jsme se jen zaregistrovali u vchodu a mohli vstoupit do sálu s již připravenými židlemi, mikrofony. Ale především  s bronzovými a stříbrnými odznaky i certifikáty, které zde na nás už čekaly.

 

celý článek
02.06.2022

Ekokurz 4KA 2022

V ranních hodinách 30. 5. 2022 jsme vlakem vyrazili z nymburského hlavního nádraží do Blanska, odkud jsme soukromým autobusem dojeli do Krásenska na Rychtu, kde jsme se ubytovali. Ještě téhož dne jsme podstoupili zkoušku ohněm, respektive vodou, v té jsme lovili bezobratlé živočichy. Následující den jsme strávili na kolech. Cílem byl Ostrov nad Macochou, vzdálený pouze 7 kilometrů, ale cestou jsme udělali několik zastávek, a tak nám výlet zabral téměř celý den. V Ostrově jsme obdrželi mapu, pomocí které jsme se orientovali při dobrodružné hře. Středu jsme zasvětili pozorování ptáků, hmyzu, pavoukovců, kroužkovců… zkrátka ornitologii a entomologii. Odpoledne jsme věnovali debatování o enviproblémech. Poslední den jsme připravovali závěrečný projekt a bádali v přírodě. Celým programem nás provázela hra Evoluce, jejímž posledním kolem jsme zakončili náš program na Rychtě. Za 4KA děkujeme pí. Weissové a pí. Bursové i lektorům z Krásenska za úžasně připravený program.

Anna Andrejsová, Alice Škochová a Filip Slabý

celý článek
04.06.2022

V týdnu od 30. května do 3. června se studenti biologického semináře třetího ročníku zúčastnili ekologického kurzu. Kurz probíhal formou různých aktivit, které se uskutečnily především v okolí Nymburka. Jak konkrétně si můžete přečíst v následujícím reportu.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu