Vytříděný hliník & železo

Vytříděný hliník & železo

V pondělí 25. června 2012 byly odvezeny pytle s pečlivě vytříděným kovovým odpadem do výkupny ve Strakách. Od září 2009 do června 2012, tj. za tři poslední školní roky, vytřídili studenti a pracovníci školy celkem 17,5 kg tenkostěnného hliníku a také 18 kg odpadového železa. V obou případech jde především o obaly potravin a nápojů, které jsou z těchto dvou kovů vyrobeny.

Z důvodu pokračující ekonomické krize jsou výkupní ceny kovů nízké (charakter odpadu - tenký plech - je navíc v sazebníku oceněn ze všech druhů kovového odpadu obecně a trvale - krize nekrize - nejníže), studenti tak obdrželi za své k životnímu prostředí ohleduplné úsilí pouhé tři stovky (Studentský parlament je použije při rekonstrukci prostor nové klubovny).

Přes nízký výnos (kdo by také chtěl zbohatnout na odpadcích, kterých se chceme zbavit?), má třídění kovového odpadu smysl, který jednoduše nelze přepočítávat pouze na peníze. Jen úspora vynaložené energie při výrobě hliníku, pokud se v hutích namísto rudy bauxitu použije kovový šrot, čímž se hliník recykluje, může vyšplhat až k 95 %(!). Kovy je navíc možno recyklovat snad nejlépe ze všeho odpadu: zatímco z PET lahve už se po recyklaci nová PET lahev nemůže vyrobit (nelze zajistit hygienické normy) a získané silonové vlákno se používá třeba (jen) ve výrobě textilií z umělých hmot; stejně vytříděný papír se po recyklaci používá spíše na toaletě, než aby se na něj tisklo např. vysvědčení, kovy jsou pro opětovné použití k prvotnímu účelu díky vysoké teplotě při hutním zpracování ideální. Může se tedy stát, že z vytříděné a k recyklaci odevzdané plechovky může být vyrobena i ta samá, která se opět použije jako nápojový obal.

Dále je ještě nutno dodat, že pravidelné vybírání sběrných nádob, dotřiďování, pytlování i odvoz se ve škole zajišťuje dobrovolnicky. Čistota separovaných kovů v bednách není nikdy 100%. Když pomineme záměrné zlomyslné vyhazování jiného odpadu do nádob na kovový odpad (např. typu staré housky nebo PET lahve i s obsahem), je největším nešvarem naivní představa, že vše, co se z obalů potravin kovově leskne, musí být určitě kovové. Tak se do beden pravidelně dostávají umělohmotné obaly tyčinek, sušenek, brambůrek apod., které pochopitelně z hliníku ani železa nejsou a ani nemohou být (což dokazují piktogramy na každém obale). Takových chybně vytříděných odpadků bývá v poslední době v každé nádobě max. 5 %, což není špatné číslo. Proto velké díky všem, kteří třídí, zejména vám, kdo u toho kriticky používáte i svůj koncový mozek.

Budova Gymnázia Nymburk v současné době disponuje sběrnými nádobami na separovaný odpad těchto druhů: papír, plasty, hliník, železo, drobný elektroodpad a použité baterie (monočlánky). Netřídíme sklo, textil, nápojové kartony, nebezpečný odpad, zářivky a výbojky ani bioodpad. Přes poměrně širokou nabídku a blízkost nádob (papír a plasty na každém patře), se v odpadkových koších ve třídách a na chodbách nalézají denně odpadky, které tam nepatří a které by namísto toho měly být vhozeny do příslušné nádoby pro odpad tříděný. Paní uklízečky to jistě dosvědčí. Nesprávně vytříděný odpad je odsouzen v lepším případě k dlouhodobému uložení na skládkách (bioodpad týdny, papír několik měsíců, hliníková plechovka až 100 let, vybitá baterie až 500 let, PET lahve a igelit 500 let, sklo v řádu jednotek tisíc let), kdy teprve dochází k jeho rozkladu. V horším případě se směsný domovní odpad spaluje, čímž se z některých druhů odpadků uvolňují škodlivé látky (ale zase se tím získává část energie). Pokud tedy máte snahu něco po sobě zanechat svým potomkům, aby jim to nadlouho vydrželo, toto je jedna ze zaručených možností, nikoliv ale ta nejoptimálnější...

Zdroj: Časové odhady rozkladu jednotlivých druhů odpadu

Aktuální informace

23.10.2020

Po celý týden je škola uzavřena.

Administartivní úsek zahajuje činnost opět až od pondělí 2. 11. 2020, od stejného data pokarčuje distanční výuka všech ročníků, pokud nebude nadřízenými orgány rozhodnuto jinak.
Celý týden je mimo provoz také školní jídelna na SOŠ a SOU Nymburk.

Jiří Kuhn, ředitel školy

12.10.2020

Od středy 14.10. přechází celá škola na on-line (distanční) výuku, škola bude pro žáky uzavřena. Rozvrhy tříd na nižším gymnáziu se tímto dnem mění, na vyšším gymnáziu platí již zveřejněná verze. Aktuální stav rozvrhu najdete zde.

09.10.2020

Tělocvičny jsou počínaje pondělkem 12/10 uzavřeny pro odpolední a večerní cvičení. Po dobu platnosti mimořádných opatření není provoz možný. 

Významní absolventi

František Rachlík

Absolvoval v roce 1924.

Narodil se 16. 9. 1904 v Nymburce, zemřel v Praze 13. 2. 1980. Po skončení vojenské služby studoval na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii, dějiny umění a estetiku.

Svět v roce založení školy

Lidové divadlo

4. leden 1903

V Praze-Holešovicích zahájilo činnost lidové divadlo Uranie úspěšnou premiérou hry Ladislava Stroupežnického Vojtěch Žák, výtečník.

Nejčtenější

27.09.2020

23. září 2020 jsme s panem školníkem připravili k odvozu přes 180 kg kovového odpadu, který studenti a zaměstnanci školy vyseparovali během více než 5 uplynulých let.

celý článek
02.10.2020

Na druhý a bohužel poslední letošní geokurz vyrazila do Rokytnice na přelomu září a října třída druhá A. Protože v pondělí byl státní svátek, kurz byl o den kratší než je obvyklé.

celý článek
30.09.2020

V době, kdy dobrých zpráv je pomálu, můžeme s radostí informovat, že naše studentka z oktávy A Bětka Zavadilová uspěla minulý víkend na na Mistrovství Evropy veslařů do 19 let v Bělehradě. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!