Školní kolo Geologické olympiády 2022

Školní kolo Geologické olympiády 2022

Ve školním kole 6. ročníku Geologické olympiády se v kategorii A ("žáci ZŠ") umístil na 1. místě Filip Kubálek z 2SB. V kategorii B ("středoškoláci") zazářili (konečně) zástupci druhého ročníku (sext), favorizovaní po geokurzech. O první příčku se podělili Lucie Janečková z 2A a Matyáš Vejtruba ze 6XB. Na dělené druhé příčce se nachází další sextán společně s nejúspěšnější u nás aktuálně studující mladou geoložkou (přesněji geofyzičkou), vybavenou mnoha zkušenostmi a "zářezy na pažbě" z předchozích ročníků.

Školní kolo se konalo online 21. 12. 2021 (4. hodinu v učebně č. 52). Zúčastnili se ho 3 soutěžící v kategorii A a celkem 9 středoškoláků v kategorii B. Do okresního kola postupují všichni - školní kolo je vstupenkou do okresního, soutěž není vyřazovací, nýbrž motivační a školní kolo je především průpravné. Kromě toho si v něm i prvoúčastník soutěže vyzkouší prostředí a funkce Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně i se všemi záludnostmi.

Test byl v obou kategoriích složen ze stejných otázek. V každém testu bylo 30 uzavřených otázek vždy se čtyřmi variantami odpovědí, z nichž byla jediná správná. Za správnou odpověď se přičítaly dva body, za nevyplněnou nic a za chybně vyplněnou se jeden bod odečítal. Stejně jako loni a předloni se všem našim mladým geologům podařilo získat nezáporné skóre. Na test bylo vyhrazeno maximálně 20 minut.

V obou kategoriích jsou letos bodové zisky vyšší i proto, že organizátoři soutěže před školním kolem natočili výukové video o geologické a paleontologické minulosti Země a oznámili, že bude test částečně zaměřen právě na jeho obsah. Příprava byla tedy poněkud jednodušší a dalo se lépe odhadnout, na co budou testové otázky cílené. Celkové pořadí:

Jméno a příjmení Třída Kategorie Body Pořadí
Kubálek Filip 2SB A 56 1.
Košťálová Veronika 4KB A 51 2.
Slabý Filip 4KA A 42 3.
kategorie A celostátní průměr: 30,16 bodů <-30; +60>, medián (střední hodnota): 30,50 bodů, nejvyšší dosažené maximum: 60 bodů
Janečková Lucie 2A B 47 1. - 2.
Vejtruba Matyáš 6XB B 47 1. - 2.
Střítežský Jan 6XB B 46 3. - 4.
Vávrová Anna 7MB B 46 3. - 4.
Truhlář Jaroslav 2A B 44 5.
Rasocha Hynek 3A B 40 6.
Šubrta Michal 5QA B 37 7.
Furgalák Mikuláš 3A B 24 8.
Brynych Vilém 5QA B 21 9.
Palyza Matyáš Ferdinand 3A B x nezúčastnil se
Rufer Tomáš

5QA

B x nezúčastnil se
kategorie B celostátní průměr: 44,73 bodů <-30; +60>, medián (střední hodnota): 38 bodů, nejvyšší dosažené maximum: 60 bodů

 

Analýza úspěšnosti ve ŠK v celostátním pohledu

Okresní kolo GeO se bude konat v úterý 18. 1. 2022 4. hodinu opět v učebně č. 52. Představuje online vědomostní test s doplňováním nejčastěji jednoslovných odpovědí, kterým budou zjišťovány aktivní znalosti. Postupující budou na dobu konání soutěže (tj. jednu vyučovací hodinu) uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

Geologická olympiáda je celostátní soutěž pro začínající geology vyhlášená Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (Ústav geologických věd) ve spolupráci s Českou geologickou službou, PřF UK v Praze a Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Je to předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín s cílem napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Předmětová komise BIO a ZEM

Aktuální informace

28.09.2023

úterý 3/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Ing. František Tuláček

Ing. František Tuláček (7. 8. 1922-26. 10. 2012), pedagog, nestor českého drůbežářství a chovatelství, absolvoval v roce 1941.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Dámská móda

květen 1903

S prvním úsměvem jarního slunce se objevují také jarní toalety, jejichž móda bývá každým rokem proměnlivá. 

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.