Studentská vědecká konference Otevřené vědy 2022

Studentská vědecká konference Otevřené vědy 2022

24. a 25. listopadu 2022 proběhla v Praze Studentská vědecká konference 2022, která završila 17. ročník projektu Otevřená věda, jehož pořadatelem je Akademie věd ČR. Do nově dostavěných prostor pavilonu Solid (Solid State Physics for 21st Century) Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze Ládví přijeli letošní stážisté, aby před porotou zhodnotili výsledky své celoroční vědecké práce. Nejlepší prezentace byly oceněny v každé z oblastí, na něž se Akademie věd ČR dělí. Štěstí se usmálo na naši stážistku Annu Vávrovou (8OB), která obdržela cenu za 2. místo ve vědní oblasti Neživá příroda. Jde o dosud největší úspěch stážisty z naší školy v Otevřené vědě.

V meziročním srovnání mají zájemci o stáže na Akademii věd z naší školy už několik let úspěch už v tom, že jsou na velmi omezený počet míst vybráni. V končícím ročníku se na jedno místo hlásili více než tři středoškoláci. Přesto každý měsíc od ledna do listopadu na 8 hodin vědeckého bádání z Nymburka vyjíždělo v roce 2022 dokonce osm stážistů (jen z naší jediné střední školy představovali asi 3,7 % všech letošních stážistů). Je pravda, že Luděk Melich (3A) brzy Otevřenou vědu 2022 opustil z důvodů na straně svého školitele. Nicméně stáž mu běží celou dobu dál už mimo projekt, je do svého biochemického zkoumání stále hluboce ponořen a mluví o něm s nadšením. V červenci se s lektorem zúčastnil i mezinárodní konference v Edinburghu ve Skotsku. Petra Kameníková (8OB) svou na ekologii zaměřenou stáž na Botanickém ústavu musela ze zdravotních důvodů přerušit a nedokončila ji. I tak se šest nymburských gymnazistů vypravilo na konci listopadu do Prahy představit porotě i ostatním stážistům, čím se zabývali a k čemu dospěli. Ve čtvrtek 24. listopadu se s čtyřčlennou skupinou stážistů z naší školy - doprovázenou i loňskou stážistkou Annou Radochovou (8OA), která na Fyzikální ústav nyní dojíždí v rámci své maturitní práce - setkal i prof. Miroslav Soukup ze školního týmu na podporu talentovaných. Poslední dva stážisté, spolužáci Anna Vávrová a Tadeáš Ďurčanský (8OB), prezentovali svou stáž o den později. Tadeáš byl na OV už druhý rok a Anička dokonce potřetí, takže doprovod ani podporu v publiku opravdu nepotřebovali.

V první den konference byly prezentovány stáže z oblasti věd o živé přírodě a chemických věd. Pokud na jednu stáž docházelo víc studentů (z různých středních škol), prezentovali své výsledky společně. Jako první z našich mladých vědkyň přišla na řadu Ema Lojková (6XA) a její dvě kolegyně J. Mayerová a M. Merunková. Jejich předmětem bádání na Ústavu experimentální botaniky byla akvaponie, tj. pěstování užitkových rostlin ve vodě, kterou ryby obohatily o živiny. Asi v poledne se ke slovu dostala Kateřina Příbramská (8OA), která se na lokalitě národní přírodní památky Hadce u Želivky na Vlašimsku věnovala výzkumu rozšíření rostlinných endemitů, kterým se např. záměrnou pastvou ovcí měnily ekologické podmínky pro život.

Ve čtvrtečním odpoledni pokračovala na pódiu s mikrofonem a prezentérem v ruce Marie Kramešová (6XA). Ta se na Ústavu experiementální medicíny věnovala výzkumu nových metod léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku. Jako poslední z našich stážistek v první den konference promluvila o stáži na Ústavu molekulární genetiky Štěpánka Křížová (3A) a její kolegyně N. Janečková, zaměřené na zkoumání střevní sliznice trpící Crohnovou chorobou.

V pátek, kdy se nejprve prezentovaly stáže z oblasti věd o neživé přírodě, mohli přítomní slyšet Tadeáše Ďurčanského (8OB) společně s A. Fišerou a R. Garassym, jak seznamují veřejnost s polovodiči a nanoelektronikou. Těmi se všichni tři zabývali na Ústavu fotoniky a elektroniky. O něco později vystoupení našich zástupců uzavřela mladá geofyzička a geoložka Anna Vávrová (8OB). Ta je po třech letech na Geofyzikálním ústavu AV ČR už skoro "jako doma", přičemž letos se zaměřila na petrologii pod zorným úhlem paprsků X.

Odpoledne v druhý den konference přišly na řadu ještě stáže z oblasti humanitních a společenských věd, kde ale naše škola neměla v roce 2022 zastoupení.

Jak už bylo zmíněno výše, za svůj výkon byla A. Vávrová oceněna a pro sebe a svého lektora získala prémii ve výši 15.000 Kč (šlo o poukaz do e-shopu). Máme z jejího úspěchu radost, stejně, jako nás těší i zájem o vědu a bádání, který naši nadaní studenti v Otevřené vědě (nebo mimo ni na dalších pracovištích, v laboratořích a u odborníků) projevili. Začínat svou kariéru ve vědě na půdě Akademie věd není vůbec špatné, certifikáty navíc pravděpodobně otevřou (nebo alespoň usnadní) absolventům stáží cestu na vysoké školy. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že nymburské gymnázium má na Akademii věd řadu svých absolventů, z nichž dva již druhé čtyřleté období pracují přímo jako její místopředsedové. Jsou to prof. Jan Řídký, DrSc., z Fyzikálního ústavu (maturoval 1970) a RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., z Ústavu organické chemie a biochemie (maturoval 1969). Jiný akademik, prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., je ředitelem Historického ústavu AV ČR (maturoval 1997).

Jak Otevřenou vědu a proběhlou konferenci hodnotí sami stážisté?

Marie Kramešová (6XA)
Část roku 2022 jsem v rámci programu Otevřená věda strávila na Odd. molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR, kde jsem se podílela na výzkumu mikroRNA v rámci kolorektálního karcinomu. Pohybovala jsem se ve špičkovém vědeckém prostředí, kde jsem se měla šanci seznámit s několika základními metodami molekulární biologie. Mohla jsem si dokonce vyzkoušet (nebo mi byly ukázány) i postupy a přípravy experimentů, které se mé práce přímo netýkaly, a poznat tak širší pole výzkumu. Na konci roku je pořádána závěrečná studentská konference, kde každý stážista prezentuje výsledky své celoroční práce před publikem a odbornou porotou, což může působit jako malá ochutnávka obhajoby na vysoké škole. Byl to rozhodně zajímavý zážitek a alespoň jsem si už vyzkoušela, jaké to může být. Otevřená věda či jakékoliv jiné se zapojení do mimoškolních aktivit v tomto směru přinese spoustu nových zkušeností, které ze školních lavic prostě nelze získat. Je to zároveň skvělý způsob, jak se více přiblížit prostředí oboru (a také se osobně seznámit s odborníky!), který vás zajímá a možná byste se mu rádi v budoucnu věnovali profesně.

Kateřina Příbramská (8OA)
Stáž Otevřené vědy mi potvrdila, jakým směrem bych se chtěla vydat na vysokou školu, což je pro mě velkým přínosem. Také jsem díky stáži získala téma maturitní práce, které mě opravdu zajímá. Zjistit, jak takový vědec doopravdy pracuje, také není k zahození. Konference nabídla zajímavá a rozmanitá témata a byla velice obsáhlá. Stát před desítkami lidí a prezentovat svoji celoroční práci (v mém případě na téma Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky) je rozhodně nezapomenutelná zkušenost.

Anna Vávrová (8OB)
Na letošní konferenci Otevřené vědy se mi moc líbila atmosféra a úroveň všech prezentací, která se s každým rokem zvyšuje. Já sama jsem byla při prezentaci zpočátku značně nervózní, ale po pár minutách jsem se do toho ponořila a stres ze mě opadl. Reakce poroty byla docela kladná a měli věcné otázky k tomu, co jsem při prezentaci nestihla dovysvětlit. Na konferenci bylo celkově pozitivní prostředí a jako vždy jsme dostali i drobné dárečky a občerstvení.
Letošní Otevřená věda mi pomohla ještě hlouběji nahlédnout do tématu, na kterém jsem pracovala od roku 2020, zároveň jsem se letos věnovala něčemu úplně novému - hlavní náplní mé letošní stáže bylo zpracovávání tomografických dat, která se potom porovnávala s tím, co bylo náplní mojí práce v minulých letech - zpracování magnetických dat.
Otevřená věda mi dala spoustu zkušeností a znalostí, zkusila jsem si opravdovou vědeckou práci, získala jsem podklady k maturitní práci, spoustu kontaktů a hlavně mi pomohla s rozhodnutím, co chci studovat na VŠ. Všem studentům, kteří si mezi vypsanými stážemi najdou téma, které je zaujme, moc doporučuji se na ni přihlásit.

Oficiální fotogalerie Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2022

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
Talent tým a tým školních garantů SOČ

Zdroj: Zpráva o konferenci na webu www.otevrenaveda.cz

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Ing. Jan Eisner

Ing. Jan Eisner (11. 4. 1911-23. 7. 1943), komunista, interbrigadista ve španělské občanské válce, popravený v Osvětimi, maturoval v roce 1929.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

17. květen 1903

Američanka Agne Woodová zaběhla v Poughkeepsie (stát New York) 220 yardů za 30,6 s. Byl to první registrovaný světový rekord v běhu žen.

Nejčtenější

24.04.2024

Celé čtvrteční dopoledne bude pro návštěvníky připraven ve škole i mimo ni doprovodný program mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický. Pro návštěvníky konference, pro studenty naší školy i studenty z blízkých gymnázií se tak skýtá možnost podívat se na program, který si k výročí 110 let od narození pana spisovatele připravili žáci a učitelé naší školy!

 

 

celý článek
27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.