Studentská vědecká konference Otevřené vědy 2022

Studentská vědecká konference Otevřené vědy 2022

24. a 25. listopadu 2022 proběhla v Praze Studentská vědecká konference 2022, která završila 17. ročník projektu Otevřená věda, jehož pořadatelem je Akademie věd ČR. Do nově dostavěných prostor pavilonu Solid (Solid State Physics for 21st Century) Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze Ládví přijeli letošní stážisté, aby před porotou zhodnotili výsledky své celoroční vědecké práce. Nejlepší prezentace byly oceněny v každé z oblastí, na něž se Akademie věd ČR dělí. Štěstí se usmálo na naši stážistku Annu Vávrovou (8OB), která obdržela cenu za 2. místo ve vědní oblasti Neživá příroda. Jde o dosud největší úspěch stážisty z naší školy v Otevřené vědě.

V meziročním srovnání mají zájemci o stáže na Akademii věd z naší školy už několik let úspěch už v tom, že jsou na velmi omezený počet míst vybráni. V končícím ročníku se na jedno místo hlásili více než tři středoškoláci. Přesto každý měsíc od ledna do listopadu na 8 hodin vědeckého bádání z Nymburka vyjíždělo v roce 2022 dokonce osm stážistů (jen z naší jediné střední školy představovali asi 3,7 % všech letošních stážistů). Je pravda, že Luděk Melich (3A) brzy Otevřenou vědu 2022 opustil z důvodů na straně svého školitele. Nicméně stáž mu běží celou dobu dál už mimo projekt, je do svého biochemického zkoumání stále hluboce ponořen a mluví o něm s nadšením. V červenci se s lektorem zúčastnil i mezinárodní konference v Edinburghu ve Skotsku. Petra Kameníková (8OB) svou na ekologii zaměřenou stáž na Botanickém ústavu musela ze zdravotních důvodů přerušit a nedokončila ji. I tak se šest nymburských gymnazistů vypravilo na konci listopadu do Prahy představit porotě i ostatním stážistům, čím se zabývali a k čemu dospěli. Ve čtvrtek 24. listopadu se s čtyřčlennou skupinou stážistů z naší školy - doprovázenou i loňskou stážistkou Annou Radochovou (8OA), která na Fyzikální ústav nyní dojíždí v rámci své maturitní práce - setkal i prof. Miroslav Soukup ze školního týmu na podporu talentovaných. Poslední dva stážisté, spolužáci Anna Vávrová a Tadeáš Ďurčanský (8OB), prezentovali svou stáž o den později. Tadeáš byl na OV už druhý rok a Anička dokonce potřetí, takže doprovod ani podporu v publiku opravdu nepotřebovali.

V první den konference byly prezentovány stáže z oblasti věd o živé přírodě a chemických věd. Pokud na jednu stáž docházelo víc studentů (z různých středních škol), prezentovali své výsledky společně. Jako první z našich mladých vědkyň přišla na řadu Ema Lojková (6XA) a její dvě kolegyně J. Mayerová a M. Merunková. Jejich předmětem bádání na Ústavu experimentální botaniky byla akvaponie, tj. pěstování užitkových rostlin ve vodě, kterou ryby obohatily o živiny. Asi v poledne se ke slovu dostala Kateřina Příbramská (8OA), která se na lokalitě národní přírodní památky Hadce u Želivky na Vlašimsku věnovala výzkumu rozšíření rostlinných endemitů, kterým se např. záměrnou pastvou ovcí měnily ekologické podmínky pro život.

Ve čtvrtečním odpoledni pokračovala na pódiu s mikrofonem a prezentérem v ruce Marie Kramešová (6XA). Ta se na Ústavu experiementální medicíny věnovala výzkumu nových metod léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku. Jako poslední z našich stážistek v první den konference promluvila o stáži na Ústavu molekulární genetiky Štěpánka Křížová (3A) a její kolegyně N. Janečková, zaměřené na zkoumání střevní sliznice trpící Crohnovou chorobou.

V pátek, kdy se nejprve prezentovaly stáže z oblasti věd o neživé přírodě, mohli přítomní slyšet Tadeáše Ďurčanského (8OB) společně s A. Fišerou a R. Garassym, jak seznamují veřejnost s polovodiči a nanoelektronikou. Těmi se všichni tři zabývali na Ústavu fotoniky a elektroniky. O něco později vystoupení našich zástupců uzavřela mladá geofyzička a geoložka Anna Vávrová (8OB). Ta je po třech letech na Geofyzikálním ústavu AV ČR už skoro "jako doma", přičemž letos se zaměřila na petrologii pod zorným úhlem paprsků X.

Odpoledne v druhý den konference přišly na řadu ještě stáže z oblasti humanitních a společenských věd, kde ale naše škola neměla v roce 2022 zastoupení.

Jak už bylo zmíněno výše, za svůj výkon byla A. Vávrová oceněna a pro sebe a svého lektora získala prémii ve výši 15.000 Kč (šlo o poukaz do e-shopu). Máme z jejího úspěchu radost, stejně, jako nás těší i zájem o vědu a bádání, který naši nadaní studenti v Otevřené vědě (nebo mimo ni na dalších pracovištích, v laboratořích a u odborníků) projevili. Začínat svou kariéru ve vědě na půdě Akademie věd není vůbec špatné, certifikáty navíc pravděpodobně otevřou (nebo alespoň usnadní) absolventům stáží cestu na vysoké školy. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že nymburské gymnázium má na Akademii věd řadu svých absolventů, z nichž dva již druhé čtyřleté období pracují přímo jako její místopředsedové. Jsou to prof. Jan Řídký, DrSc., z Fyzikálního ústavu (maturoval 1970) a RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., z Ústavu organické chemie a biochemie (maturoval 1969). Jiný akademik, prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., je ředitelem Historického ústavu AV ČR (maturoval 1997).

Jak Otevřenou vědu a proběhlou konferenci hodnotí sami stážisté?

Marie Kramešová (6XA)
Část roku 2022 jsem v rámci programu Otevřená věda strávila na Odd. molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR, kde jsem se podílela na výzkumu mikroRNA v rámci kolorektálního karcinomu. Pohybovala jsem se ve špičkovém vědeckém prostředí, kde jsem se měla šanci seznámit s několika základními metodami molekulární biologie. Mohla jsem si dokonce vyzkoušet (nebo mi byly ukázány) i postupy a přípravy experimentů, které se mé práce přímo netýkaly, a poznat tak širší pole výzkumu. Na konci roku je pořádána závěrečná studentská konference, kde každý stážista prezentuje výsledky své celoroční práce před publikem a odbornou porotou, což může působit jako malá ochutnávka obhajoby na vysoké škole. Byl to rozhodně zajímavý zážitek a alespoň jsem si už vyzkoušela, jaké to může být. Otevřená věda či jakékoliv jiné se zapojení do mimoškolních aktivit v tomto směru přinese spoustu nových zkušeností, které ze školních lavic prostě nelze získat. Je to zároveň skvělý způsob, jak se více přiblížit prostředí oboru (a také se osobně seznámit s odborníky!), který vás zajímá a možná byste se mu rádi v budoucnu věnovali profesně.

Kateřina Příbramská (8OA)
Stáž Otevřené vědy mi potvrdila, jakým směrem bych se chtěla vydat na vysokou školu, což je pro mě velkým přínosem. Také jsem díky stáži získala téma maturitní práce, které mě opravdu zajímá. Zjistit, jak takový vědec doopravdy pracuje, také není k zahození. Konference nabídla zajímavá a rozmanitá témata a byla velice obsáhlá. Stát před desítkami lidí a prezentovat svoji celoroční práci (v mém případě na téma Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky) je rozhodně nezapomenutelná zkušenost.

Anna Vávrová (8OB)
Na letošní konferenci Otevřené vědy se mi moc líbila atmosféra a úroveň všech prezentací, která se s každým rokem zvyšuje. Já sama jsem byla při prezentaci zpočátku značně nervózní, ale po pár minutách jsem se do toho ponořila a stres ze mě opadl. Reakce poroty byla docela kladná a měli věcné otázky k tomu, co jsem při prezentaci nestihla dovysvětlit. Na konferenci bylo celkově pozitivní prostředí a jako vždy jsme dostali i drobné dárečky a občerstvení.
Letošní Otevřená věda mi pomohla ještě hlouběji nahlédnout do tématu, na kterém jsem pracovala od roku 2020, zároveň jsem se letos věnovala něčemu úplně novému - hlavní náplní mé letošní stáže bylo zpracovávání tomografických dat, která se potom porovnávala s tím, co bylo náplní mojí práce v minulých letech - zpracování magnetických dat.
Otevřená věda mi dala spoustu zkušeností a znalostí, zkusila jsem si opravdovou vědeckou práci, získala jsem podklady k maturitní práci, spoustu kontaktů a hlavně mi pomohla s rozhodnutím, co chci studovat na VŠ. Všem studentům, kteří si mezi vypsanými stážemi najdou téma, které je zaujme, moc doporučuji se na ni přihlásit.

Oficiální fotogalerie Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2022

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
Talent tým a tým školních garantů SOČ

Zdroj: Zpráva o konferenci na webu www.otevrenaveda.cz

Aktuální informace

06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
02.02.2023
  • pondělí 8:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 hod
  • středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 hod

Odevzdání přihlášky ke studiu je možné mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonní domluvě 325 512 747.

31.01.2023

15.2. od 14:00 do 16:00 hod.

Celý článek
26.01.2023

Dne 26.1.2023 zveřejnil ředitel kritéria přijetí na příští školní rok.

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

06.01.2023

úterý 28. 2. 2023 od 17.30 hodin v Městské knihovně Nymburk
medailonek významné absolventky školy

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

20.09.2022

Gymnázium Bohumila Hrabala je určenou školou ve smyslu vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům.

seznam pověřených škol

Celý článek

Významní absolventi

plk. Jaroslav Čermák

Plk. letectva i. m. Jaroslav Čermák (27. 4. 1917-4. 6. 1943), pilot 310. a 313. stíhací perutě RAF, absolvoval v roce 1937.

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Železnice z Berlína do Bagdádu

6. březen 1903

Vysoká porta (= vláda Osmanské říše) a Anatolská železniční společnost podepsaly smlouvu o stavbě tzv. bagdádské železnice. 

Nejčtenější

08.01.2023

Bujaré silvestrovské veselí utichlo a v pondělí 2. ledna roku 2023 se před naší školou, sešlo 36 studentů oktáv. Jejich společným cílem byla Rokytnice nad Jizerou, kde proběhl první, lyžařský kurz nové sezóny. Bohužel zimní ideál se rozpouštěl již před vánočními prázdninami a rapidní oteplování pokračovalo celý první týden v lednu.

celý článek
15.01.2023

Na lyžařský kurz jsme jeli v neděli, což je docela nezvyklé.

celý článek
19.01.2023

 

 

 

 

 

Tak úspěšní jsme ještě nebyli!

I. KATEGORIE

1. místo - Anežka Zemanová, 4KA
2. místo - Filip Nosek, 4KB
 
II: KATEGORIE
1. místo - Lukáš Pelant, 7MA
2. místo - Richard Pavlíček, 1A
3. místo - Martin Křenek, 6XB
celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.