Adaptační kurz 1A

Adaptační kurz 1A

V pátek 2.září se naše třída 1A vydala na adaptační kurz spolu s panem profesorem Machurkou a paní profesorkou Hornovou. Jely s námi také dvě dívky z oktávy, Kateřina a Vanda, které se v průběhu celého kurzu staraly o náš večerní program.

 

Adaptační kurz začal prověřením naší fyzické kondice sice krátkým, ale o to strmějším výšlapem k chatě. Po ubytování následovala procházka po okolí. Náplní večerního programu bylo seznamování a díky hrám, které si pro nás Kateřina a Vanda připravily, jsme si rychle zapamatovali jména ostatních spolužáků. Během her často docházelo ke společným výbuchům smíchu.   

Druhý den nás čekal celodenní výlet k prameni Labe. Cestou jsme nezanedbávali ani pitný režim a samozřejmě jsme si dopřáli i něco dobrého k snědku.  Večer jsme pak absolvovali přednášku o prevenci závislostí s panem profesorem Machurkou. Přednáška byla podána i zábavnou formou a dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací. 

Třetí den byl odpočinkový. Dopoledne jsme se vydali do Harrachova na prohlídku sklárny a následně jsme navštívili i Muzeum skla. Kdo chtěl, mohl si zajít do místní cukrárny na sladkou tečku na závěr.  Na odpoledne pro nás Kateřina a Vanda zorganizovaly orientační běh po skupinách. Dostali jsme mapu, na které bylo vyznačeno celkem osm stanovišť a na každém z nich na nás čekal nějaký zajímavý úkol např. morseova abeceda. Večer potom proběhlo vyhlášení výsledků.

Poslední den jsme si rozdělili práci a uklízeli jsme celou chatu. Přibližně v půl jedenácté jsme nastoupili do autobusu a vyrazili jsme zpět do Nymburka. 

V průběhu celého kurzu jsme ve volných chvílích hráli ping pong i karetní hry. Hodně jsme se  společně smáli a vzájemně se lépe poznali. 

Těšíme se na společně strávené čtyři roky.

 

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.