Evropský den jazyků na nymburském gymnáziu

Evropský den jazyků na nymburském gymnáziu

I v letošním roce připravily komise cizích jazyků na naší škole oslavu dne jazyků. Tradičně tak na studenty prvních ročníků vyššího gymnázia čekalo v pondělí 25.9. několik úkolů, jejichž tématy byly právě cizí jazyky. 

Čtrnáct týmů složených podle možností z francouzštinářů, němčinářů a ruštinářů muselo na šesti stanovištích využít své znalosti, ale i jazykový cit a poprat se s poznáváním základních obratů v různých jazycích, přiřazovat typické zkratky k jejich významům atd. Nejlepší skupinou byl tým s cizojazyčným jménem - Tasavalta ve složení: Denisa Slabová, Natálie Vlková, Kateřina Koucká, Daniel Křivský, David Müller a samozvaný kapitán Alexander Koukol.

Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.