Jak odmaturovat z francouzštiny již v prosinci?

Jak odmaturovat z francouzštiny již v prosinci?

Jednoduše! Stačí, když jako tři naši oktaváni složíte jazykovou zkoušku DELF potřebné úrovně a během školního roku si pak nezapomente požádat o uznání příslušné části maturitní zkoušky. 

Máme proto velkou radost, že tímto způsobem letos postupují i Petr Vilímek z 8OA , Dana Hůlová a Eliška Fraňková z 8OB. Těm se na podzim na Francouzské alianci v Pardubicích podařilo úspěšně složit zkoušku DELF B2, respektive B1 a mohou si tak maturitní zkoušku usnadnit. Kromě toho mají oficiálně potvrzenou svou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce. Cenné je i to, že se na ní dostali i přes omezení daná online výukou. 

Přejeme jim hodně dalších úspěchů.

PK FRJ

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.