Promítání na Zeď

Film nás provázel po celé 20. století. Byl vždy zrcadlem své doby, ať už ji zobrazoval pravdivě, byl touto dobou deformován, nebo skončil přímo tzv. v trezoru. A právě to měl žákům naší školy připomenout filmový den v rámci týdne oslav výročí 17. listopadu 1989. 

Pro primy, sekundy a tercie bylo na tento den připraveno promítání filmu Fany a pes a zbytek programu na tuto projekci navazoval. Ostatní třídy si zvolily z  nabídky filmů a seriálů, kterou pro ně připravili učitelé gymnázia. Během dne měli možnost zhlédnout dva filmy, které každý učitel navíc doprovodil potřebným výkladem. Na výběr byla díla z obou stran tzv. železné opony, filmy trezorové i silně dobové. Jen namátkou můžeme zmínit: Spalovač mrtvol, Přelet nad kukaččím hnízdem, Všichni dobří rodáci, Swingtime či Občanský průkaz. Program měl umožnit žákům seznámit se s filmy, k nimž by se jinak možná nikdy nedostali. A o tom ostatně celý projekt Třicet metrů sametu byl. Připomenout dnešní mladé generaci témata, která by jinak byla maximálně nazáživným dějepisným učivem.  

 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.